ႀကိဳတင္မဲ မေပးေသာေၾကာင့္ ဧည့္စာရင္းမရ

သန္လ်င္ၿမိဳ႕ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ ေစ်းဆိုင္ တုိက္ခန္းမ်ားတြင္ ဧည့္စာရင္းျဖင့္ ေနထိုင္သူ မ်ားအား မိမိေဒသသို႔ မဲျပန္မေပးဘဲ ႀကိဳတင္မဲ ေပးၾကရန္၊ မဲေပးရာတြင္လည္း ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီကိုသာ ေပးရန္ အာဏာပိုင္ မ်ားက လာေျပာေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုေနရာတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားက ႀကိဳတင္မဲ မေပးဘဲ မိမိ ေဒသ တြင္သာ မဲျပန္ေပးမည္ဟု ေျပာဆိုရာ ယမန္ေန႔ ညမွ စတင္၍ ဧည့္စာရင္း ထုတ္မေပးေတာ့ဘဲ ေစ်းဆိုင္တန္းမ်ားမွ ႏွင္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း ကိုယ္ေတြ႕ ႀကံဳရ သူမ်ားက ေျပာသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္