ပ်ဥ္းမနားတြင္ ႀကိဳတင္မဲေပး

ပ်ဥ္းမနား မဂၤလာရပ္ကြက္ ရယက ရံုးတြင္ ယေန႔ ႀကိဳတင္မဲ ေပးၾကရေၾကာင္း သိရသည္။ နာမက်န္းသူမ်ား၊ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ား အျပင္ လူငယ္တခ်ိဳ႕ပါ ႀကိဳတင္မဲ ေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္