အမွားျပင္ဆင္ခ်က္

အမွားျပင္ဆင္ခ်က္

ျပင္ဆင္ျဖည္႔စြက္ခ်က္

“ဂ်ာနယ္ ၂ ေစာင္ အခြင့္ထူးရရွိ” ဆိုသည့္ သတင္းအစား “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဓာတ္ပံု ဂ်ာနယ္မ်က္ႏွာဖံုး တင္ခြင့္မရ” ဆိုသည့္ သတင္းအျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖတ္ရႈပါရန္။ ယခင္ သတင္းကို မွားယြင္း ေဖာ္ျပမိေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ ထိခုိက္နစ္နာသူမ်ားအား ဧရာဝတီက ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ (ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားသည့္သတင္း ဖတ္႐ႈရန္)
အမွားျပင္ဆင္ခ်က္

ျပင္ဆင္ျဖည္႔စြက္ခ်က္

“ခရီးသြားလုပ္ငန္းေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးဟု NLD သတိေပး” ဆိုသည့္သတင္း အစား “က်င့္ဝတ္သိကၡာႏွင့္ ညီသည္႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို NLD ႀကိဳဆို” ဟု ျပင္ဆင္ဖတ္ရႈပါရန္။(ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားသည့္ သတင္း ဖတ္႐ႈရန္)
အမွားျပင္ဆင္ခ်က္

ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္

ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ေသာ “မယ္ေတာ္ေဆးခန္း ေျပာင္းေရႊ႕မည္” သတင္းတြင္ “ေငြေၾကး အခက္အခဲေၾကာင့္ တျခား တေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အစီအစဥ္ ရွိေၾကာင္း” ဟူေသာ စာေၾကာင္းအစား “ေငြေၾကးအဆင္ေျပသည့္အခ်ိန္တြင္ တျခား တေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း” ဟူ ျပင္ဆင္ဖတ္႐ႈပါရန္။ထို႔အျပင္ ေဆးခန္းကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စာရင္း၌ “ဆြီဒင္” ကို ခ်န္လွပ္ခဲ့ပါရန္။(ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထားသည့္ သတင္း ဖတ္႐ႈရန္)
အမွားျပင္ဆင္ခ်က္

ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္

စက္တင္ဘာ ၁၀ ေန႔တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ေသာ “PR မ်ားကို ႏိုင္ငံသား ခံယူခိုင္း၍ စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာမ်ား အခက္ေတြ႔” သတင္းတြင္ “PR လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကို ႏိုင္ငံသား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ခံယူရန္ တိုက္႐ိုက္ ညႊန္ၾကားထားျခင္း”ဟု

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္