စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ

ဧရာဝတီ မဂၢဇင္းတြင္ စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ ဟူ၍ က႑သစ္တရပ္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပရွိ စစ္သည္ ဗိုလ္ပါ၊ အၾကပ္၊ တပ္သားမ်ားအျဖစ္ လက္ရွိ အမႈထမ္းေနသူမ်ား၊ အနားယူၿပီး သူမ်ား အားလံုးထံမွ စာမူမ်ား ဖိတ္ေခၚ အပ္ပါသည္။

စစ္တပ္ ဆိုသည္မွာ တုိင္းျပည္ တျပည္၏ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑တြင္ မရွိမျဖစ္ ပါဝင္ေနပါသည္။ စစ္မွန္သည့္ ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေပၚလာ ေစေရးအတြက္ အျဖစ္မွန္မ်ားကို ရဲရဲဝ့ံဝ့ံ ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပလိုသည့္ တပ္မေတာ္ သားေကာင္း မ်ားစြာ ရွိေနသည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စစ္သည္မ်ား အေနႏွင့္ မိမိ ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားထဲမွ ခံစားေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ တပ္မေတာ္တြင္း အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေနသည့္ လာဘ္စားမႈ၊ သာတူညီမွ် မရွိမႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္၊ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္၊ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္၊ ရယ္ရႊင္ဖြယ္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အေပၚထင္ျမင္ခ်က္၊ တပ္မေတာ္ကို မည္သည့္ပံုစံ အေနအထားျဖင့္ ျမင္ခ်င္သည္ ဆိုသည့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ဧရာဝတီပရိသတ္အတြက္ ေရးသားေပး ပါရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။

စာမူ ေပးပို႔လိုသူမ်ား အေနႏွင့္ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it သို႔ ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။ စာမူေပးပို႔သူသည္ ကေလာင္အမည္ႏွင့္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ရာထူး တို႔ကို ျဖည့္စြက္ေပးပို႔ ေစလိုပါသည္။ ေပးပို႔လာသည့္ စာမူမ်ားကို ဧရာဝတီမဂၢဇင္း စာတည္းအဖြဲ႕က တည္းျဖတ္ၿပီးမွ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ

ရလွ်င္ရ မရလွ်င္ခ် (အပုိင္း ၂)

ရလွ်င္ရ မရလွ်င္ခ် (အပုိင္း ၂)က်ေနာ္ေရာက္ေနေသာ တပ္ရင္းကိုလည္း ျပန္တြက္လိုက္၏။ တပ္ရင္းမႈး၊ ဒုတပ္ရင္းမႈး၊ ရံုးအုပ္ တပ္ေထာက္ႏွင့္ အခ်က္ျပ ဆက္သြယ္ေရးမႈးတို႔သည္ အဂၤလိပ္မ်ားျဖစ္ၾက၏။
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ

ရလွ်င္ရ မရလွ်င္ခ်

ရလွ်င္ရ မရလွ်င္ခ်“မေကြး ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ကေတာ့ ေတာင့္တင္းပါတယ္။ ေသခ်ာလည္း စည္းရံုးထားတယ္။ ေနာက္ၿပီး ရြာတိုင္း၊ ရြာတိုင္းမွာလည္း ေျပာက္က်ားတပ္ဖဲြ႔ေတြ တပ္စိတ္လုိက္
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ

လ ၁၃ ရဲ႕ တပ္ၾကပ္ႀကီး

လ ၁၃ ရဲ႕ တပ္ၾကပ္ႀကီးတပ္မေတာ္သား ဘဝမွာ ရာထူး အဆင့္အတန္း အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ဆံုေတြ႔ရတာ၊ ခြဲခြာရတာဟာ အဆန္း မဟုတ္ေပမယ့္ ဆရာႀကီးေအးမင္း (အမည္ရင္း မဟုတ္) နဲ႔ ဆံုေတြ႔ခဲ႔ရ၊ သူ႔ဆီက
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ သစၥာကို ေစာင့္သိရုိေသပါမည္

ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ သစၥာကို ေစာင့္သိရုိေသပါမည္က်ေနာ္က တပ္မေတာ္သား၊ သာမန္ တပ္သားေလးကေနၿပီးေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း ၃၆ ႏွစ္နဲ႔ ၂၂၂ ရက္ လုပ္လာေတာ့ တပ္မေတာ္ ဘ၀ဟာ က်ေနာ့္ဘ၀ပဲ။ က်ေနာ္ တပ္မေတာ္ကို မဆန္႔က်င္ဘူး။
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ

မင္းၾတားႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ခုိးသားမ်ား အပုိင္း (၅)

မင္းၾတားႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ခုိးသားမ်ား အပုိင္း (၅)ျမန္မာ့ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာ၊ တပ္မေတာ္ ဖခင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက လြတ္လပ္ေရးရၿပီးလုိ႔ ႏုိင္ငံေရးက အနားယူရင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ရင္း ေအးေအးေဆးေဆး စာေရးမယ္လုိ႔ အပါးေတာ္ၿမဲ ဗုိလ္ထြန္းလွကုိ ေျပာခဲ့တယ္
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ

မင္းၾတားႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ခုိးသားမ်ား အပုိင္း (၄)

မင္းၾတားႀကီးသန္းေရႊႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ခုိးသားမ်ား အပုိင္း (၄)စစ္သားမ်ားမ်ား အရပ္သားနည္းနည္း စြက္ထားၿပီး တုိင္းရင္းသား မပါသေလာက္၊ အမ်ိဳးသမီးဆိုလည္း မပါဘဲ ဖြဲ႔ထားတဲ့ အစုိးရ အဖြဲ႔သစ္ႀကီး တျဖည္းျဖည္း ရုပ္လုံး ေပၚလာပါၿပီ။ အသစ္ ဆုိေပမယ့္လည္း တကယ္တမ္း အေျပာင္းအလဲ
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ

မင္းၾတားႀကီး သန္းေရ႔ႊ နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ ခုိးသားမ်ား အပုိင္း (၃)

မင္းၾတားႀကီး သန္းေရ႔ႊ နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ ခုိးသားမ်ား အပုိင္း (၃)လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ေပးတဲ့ အျမင့္ဆုံး သူရဲေကာင္း ဘြဲ႔တံဆိပ္ဟာ ေအာင္ဆန္းသူရိယ လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ရန္သူကုိ တုိက္ခုိက္ရာမွာ သတိၱ ဗ်တၱိနဲ႔ ျပည္စုံသူ တပ္မေတာ္သားေတြကုိ
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ

မင္းၾတားႀကီး သန္းေရႊနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ ခုိးသားမ်ား အပုိင္း (၂)

မင္းၾတားႀကီး သန္းေရႊနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ ခုိးသားမ်ား အပုိင္း (၂)ဥပေဒ အထက္မွာ ဘယ္သူမွ မရွိေစရဆုိတာ ယဥ္ေက်းတဲ့ လူအဖြဲ႔ အစည္းတုိင္းရဲ႕ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ။ ဒါေပမယ့္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမႉး ၀န္ႀကီးခ်ုဳပ္ေဟာင္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ အပါအ၀င္
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ

မင္းၾတားႀကီး သန္းေရႊ နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ ခုိးသားမ်ား အပိုင္း (၁)

မင္းၾတားႀကီး သန္းေရႊ နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ ခုိးသားမ်ား အပိုင္း (၁)ဒီလကုန္ရင္ ေနျပည္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္ ေခၚေတာ့မယ္။ အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေျပာင္းသြားမယ္လုိ႔ ယူဆသူ တခ်ိဳ႕ ရွိေပမယ့္ ျမန္မာ လူထု အမ်ားစုကေတာ့ ဘာမွ မေျပာင္းဘူးလုိ႔ ေျပာေနၾကတယ္။
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ

“တပ္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေရာရင္ ငါးပါးတင္မကဘူး ဆယ္ပါးအထိ ေမွာက္တတ္တယ္”

“တပ္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေရာရင္ ငါးပါးတင္မကဘူး ဆယ္ပါးအထိ ေမွာက္တတ္တယ္”က်ေနာ့္ကို ၁၉၄၁ ခုႏွစ္မွာ ေမြးတယ္။ ေတာ္လွန္ေရး အေၾကာင္းေတြကို က်ေနာ့္အေနနဲ႔ မသိခဲ့ရဘူး။ ေနာက္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္နဲ႔ လႈပ္ရွားတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ၊ လူငယ္ ေတြကိုလည္း မမီခဲ့ဘူး။
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ

ပ်ိဳတုိင္းႀကိဳက္တဲ့ ႏွင္းဆီခိုင္ တပ္မေတာ္

ပ်ိဳတုိင္းႀကိဳက္တဲ့ ႏွင္းဆီခိုင္ တပ္မေတာ္က်ေနာ္ စစ္တပ္ထဲ စဝင္တုန္းက အသက္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးလို႔ ၁၇ ႏွစ္ထဲမွာ၊ စစ္ႀကီးျဖစ္ေတာ့ အထက္တန္း ေရာက္ေနၿပီ။ အမ်ိဳးသား အထက္တန္း ေက်ာင္းက အထက္တန္း ေက်ာင္းသားေပါ့။အမ်ိဳးသားေက်ာင္းက ဆိုေတာ့လည္း

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္