အႏွစ္သာရ မရွိေသာ အမည္ခံ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္

Thursday, 19 May 2011 18:56 အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
Print
ၿပီးခဲ့သည္ တနလၤာေန႔က သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္ အႏွစ္သာရ မရိွေသာ အစီအမံ တရပ္သာျဖစ္ၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ အရက္စက္ဆံုး အာဏာရွင္မ်ားအနက္ တဦးျဖစ္သည့္ သူ႔ဆရာေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊပံုစံအတုိင္း ဥပေဒကို လိုသလို အသံုးခ်သည္ကုိ ျပသလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူၿပီး ရက္သတၱပတ္ ၆ ပတ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ တိုင္းျပည္၏ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ထြန္းမႈအတြက္ ေရေရရာရာတခုမွ မလုပ္ရေသးေပ။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀န္း၊ တိုင္းျပည္အတြင္းႏွင့္ အျပင္ရိွ အတိုက္အခံ အုပ္စုမ်ားကမူ အစိုးရသစ္ေအာက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္လာႏိုင္သည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ဆက္လက္ ဆြဲကိုင္ထားေနဆဲ ရိွေသးသည္။

သို႔ေသာ္ ဦးသိန္းစိန္၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ အျပဳသေဘာ ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား သဲထဲေရသြန္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရး ေတာင္းဆိုေသာ လူထုအံုႂကြမႈႀကီး ၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ဦးေဆာင္ေသာ စစ္အစုိးရသည္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ မတရားေသာ ဥပေဒမ်ားအား လိုသလို အသံုးခ်ခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၂၀၀ ေက်ာ္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ အက်ဥ္းက် ခံေနရဆဲျဖစ္သည္။

ထိုအထဲတြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ က်ခံေနရေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလ မ်ားတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ နီးပါး ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရေသာ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကို ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ သံဃာေတာ္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ အဆိုပါ သံဃာေတာ္မ်ားအနက္ အမ်ားစုသည္လည္း ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား က်ခံေနရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေျပာင္က်က် မတရားေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ေနဆဲအခ်ိန္တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အက်ဥ္းသားအားလံုးကို ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ေလ်ာ့ခ်ေပးၿပီး ေသဒဏ္ က်ခံေနရသူမ်ားအတြက္ ေထာင္ဒဏ္တသက္သို႔ ေလွ်ာ့ေပးသည္ ဆိုသည့္ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ကုိ ေၾကညာခဲ့သည္။

ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာၾကာ ေထာင္က်ခံေနရေသာ အျပစ္မဲ့သူမ်ားအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ေလွ်ာ့ေပးလိုက္သည္ ဆုိျခင္းမွာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မိသားစုမ်ားကိုသာမက ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝန္းကိုပါ ေစာ္ကား လုိက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ေထာင္ဒဏ္ သက္တမ္းနည္းေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ပင္ အစိုးရသစ္၏ အစီအစဥ္ေအာက္၌ မ်ားမ်ားစားစား လြတ္လာႏိုင္စရာအေၾကာင္း မရိွသည္မွာ ထင္ရွားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လြတ္ရက္ေစ့ခါနီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၄၀ မွ ၅၀ ခန္႔သာ ဦးသိန္းစိန္၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အစီအစဥ္ေအာက္တြင္ ပါဝင္ခြင့္ ရခဲ့သည္။

ဤေနရာတြင္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊကပင္ သူ႔ထက္သာေသးသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္က ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၿပီး ၎ အာဏာရယူစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသည္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေၾကညာကာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၄၀၀ ခန္႔ကို လႊတ္ေပးခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတိုင္း ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားကို နယ္ရုပ္ ကေလးမ်ားသဖြယ္ သေဘာထားကာ ႏိုင္ငံတကာဖိအား အတက္အက်အတြက္ ကစားတတ္သည္ဟု ဆိုရမည္။ အစိုးရသစ္က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္၏ အထူး အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ မစၥတာ ဘီေဂ် နမ္ဘီယား၏ အလည္အပတ္ ခရီးစဥ္အၿပီး ရက္အနည္းငယ္ အၾကာ၌ ေၾကညာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မဆိုစေလာက္သာ လႊတ္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ သတ္ေရာက္မႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ အက်ိဳးဆက္ကို အစိုးရသစ္က ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုအက်ိဳးဆက္မွာ အစိုးရသစ္အေပၚ က်ေရာက္ေနသည့္ ဖိအားမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ မဟုတ္ဘဲ ပိုတုိး လာမည္သာျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္လာမည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အစိုးရ သစ္အေပၚ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ား ဆက္လက္တိုးျမႇင့္ သင့္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးရန္ ဆႏၵမရိွေၾကာင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျပသလုိက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရး ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို ေထာင္ခ်၊ ျပင္ပႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ရန္ မတရားသည့္ ဥပေဒကို လုိသလို အသံုးခ် တတ္ေသာ ယခင္စစ္အစိုးရ၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကို လက္ခံလိုက္သည့္အျပင္ ဆက္လက္ အသံုးျပဳဦးမည္ဟု ေၾကညာလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ယခုလုပ္ရပ္က အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဆီသို႔ တြန္းပို႔ရန္ ဆႏၵမရိွပါ ဟူေသာ အခ်က္ကို ပံုေဖာ္လုိက္သည့္ အေကာင္းဆံုး သာဓက တခုျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အားလံုးကို လႊတ္ေပးျခင္းသည္ တုိင္းျပည္အတြင္း စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား အတြက္ ပထမဦးဆံုး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ေျခလွမ္းတလွမ္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀န္းအဖို႔လည္း ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးဆႏၵမရိွ၊ ေနာက္ကြယ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ႀကိဳးဆြဲရာ ကေနသည့္ ရုပ္ေသးအစိုးရ သက္သက္သာ ျဖစ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို ယခုအခ်ိန္တြင္ အလြယ္တကူ ျမင္ေတြ႕သင့္သည္။

ဦးသိန္းစိန္၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္သည္ အတုအေယာင္သာျဖစ္၍ ကမၻာႏွင့္ျမန္မာျပည္သူအားလံုးက ရံႈ႕ခ်သင့္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရသစ္အတြက္ ရွက္ဖြယ္လိလိပင္ ျဖစ္သည္။