အစိုးရသစ္ ျပည္တြင္းစစ္ အစျပန္ေဖာ္ေနၿပီလား

ႏိုင္ငံ၏ ေဒသမ်ားစြာ၌ လြန္ခဲ့သည့္ အႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္ကာလ အတြင္း စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” သည္ အမည္ခံ သက္သက္သာ ျဖစ္ေနၿပီး ေနာက္ဆံုး၌ စစ္ပြဲအသြင္ ျပန္လည္ ကူးေျပာင္းေရးသို႔ ဦးတည္ေနသည္ကို ျမင္ေနရသည္။

“စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ား” ဆိုသည္မွာ တမင္ရည္ရြယ္ သံုးႏႈန္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွ တက္လာသည့္ အစိုးရသစ္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီကာလ အနည္းငယ္အထိ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ သေဘာထား တင္းမာသည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရသစ္ အမည္စာရင္းတြင္ သိသိသာသာ ေပ်ာက္ေနသည့္ တဦးတည္းေသာ ပုဂၢိဳလ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ လက္ရွိ “အရပ္သား” အစိုးရသစ္ အား ၾသဇာေညာင္းလ်က္ ရွိၿပီး ပဲ့ကိုင္ေနသည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ ရွိသည္။

ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ သို႔ေလာသို႔ေလာ ျဖစ္ေနသူမ်ားအေနႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ အေစာပိုင္းကစ၍ ျဖစ္ပြားေနေသာ ကခ်င္ ျပည္နယ္တြင္း တိုက္ပြဲမ်ားကို ၾကည့္၍ သံသယ ရွင္းသင့္သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရးကို ပ်က္ျပားေစသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္(KIA)တို႔၏ ယင္းတိုက္ပြဲမ်ားသည္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ “အမ်ိဳးသားျပန္လည္ေသြးစည္းမႈ” ေနာက္ဆုံးအဆင့္ အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေတာင္းဆိုမႈမ်ား အတြက္ အေျဖပင္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္အနီး မိုးေမာက္ေဒသေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ မည္သို႔မွ် အံ့ၾသဖြယ္ ရာ မရွိပါ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ျငင္းဆန္ခဲ့မႈေၾကာင့္ တခ်ိန္တြင္ စစ္ပြဲမ်ား မလြဲဧကန္ ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည္ဟု ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယမန္ႏွစ္ အေစာပိုင္းကပင္ ေျပာျပခဲ့ဖူးသည္။

အစိုးရအေနႏွင့္ KIA ၏ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔(KIO)ႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား မျပဳလုပ္ပါက ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡသည္ ျပည္တြင္းစစ္အသြင္ ေျပာင္းသြားႏိုင္သည္ဟု KIA ဒု စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္က လြတ္လပ္သည့္ အာရွအသံသို႔ မၾကာေသးခင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔သို႔ ေျပာၾကားမႈသည္ အေျခအျမစ္မရွိသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမဟုတ္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးၿပီးခ်င္းတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္(DKBA) တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အစိုးရ တပ္မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ပြားခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ အစိုးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား အၾကား တင္းမာမႈ ျမင့္ မားလာခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္လည္း မတ္လမွစ၍ ပဋိပကၡမ်ား ထပ္မံျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရတပ္မ်ားအၾကား တုိက္ပြဲႀကီးငယ္မ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး ယင္းတိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ႏွစ္ဘက္စလံုးတြင္ ထိခိုက္က်ဆံုးမႈမ်ားရွိ၍ အရပ္ သား အမ်ားအျပားလည္း ေသဆံုးၾကရသည္။

ႏိုင္ငံေရးစစ္ေျမျပင္တြင္ ေအာင္ပြဲရခဲ့ေသာ ျမန္မာအစုိးရက တိုင္းရင္းသား အတိုက္အခံမ်ားအား ေျခမႈန္းေရးမူဝါဒကို အခိုင္အမာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမွာ မၿပီးျပတ္ေသးေသာ ျမန္မာျပည္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားအထိ တပ္မေတာ္က ပုိင္ႏုိင္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္းမွ်သာ မဟုတ္၊ လက္ရွိအစိုးရ အာဏာတည္ေရး မဟာဗ်ဴဟာအတြက္ ပို၍ အေရးပါေနေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေရကာတာႀကီးႏွစ္ခု တည္ေဆာက္ေနေသာ ေဒသတြင္ အျပင္းထန္ဆံုး တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ တိုက္ဆိုင္မႈမဟုတ္ေပ။ ယင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအနီးရွိ ၄င္းတို႔၏ ဗ်ဴဟာေျမာက္ အေျခစိုက္စခန္း အားဖ်က္သိမ္းခိုင္းျခင္းကို ကခ်င္တပ္ဖြဲ႕မ်ားက ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္ ကခ်င္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ႏွင္ထုတ္ရန္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ျဖန္႔ခ်ထားခဲ့သည္ ဆုိသည့္ သတင္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

တ႐ုတ္အစိုးရကလည္း ႏိုင္ငံပိုင္ တ႐ုတ္ ေဒတန္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (China Datang Corporation)မွ အင္ဂ်င္နီယာ ၃၀ ခန္႔ ပဋိပကၡအတြင္း ပိတ္မိေနသည္ဟု တရားဝင္ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ပိုမိုခိုင္မာလာေစရန္အတြက္ သမၼတသစ္ ဦးသိန္းစိန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တရားဝင္ သြားေရာက္လည္ပတ္ၿပီး ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က KIA ကို စစ္ဆင္ေရးဆင္ႏႊဲရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္မွာလည္း တိုက္ဆိုင္မႈ မဟုတ္ေပ။

ဦးသိန္းစိန္ခရီးစဥ္အတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားထဲမွ ကိစၥရပ္တခုမွာ နယ္စပ္ တည္ၿငိမ္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ အစိုးရက ကိုးကန္႔တပ္မေတာ္ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သျဖင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဒုကၡသည္မ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ထြက္ေျပးခိုလံႈ ခဲ့ရၿပီးေနာက္ပိုင္းမွစ၍ နယ္စပ္တည္ၿငိမ္ေရးအေပၚ တ႐ုတ္အစိုးရက အထူး စိုးရိမ္မကင္း ရွိေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ ေမးစရာ ရွိလာသည္မွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ျမန္မာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ ေဒၚလာ ဘီလီယံခ်ီ တန္ဖိုးရွိသည့္ စီမံကိန္းကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ KIA အား တိုက္ခိုက္ရန္ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးသိန္းစိန္ကို မီးစိမ္းျပခဲ့ေလသလား ဟူ၍ပင္ ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ထိုသို႔ ျဖစ္ခဲ့ပါက KIA သည္ အလြန္ဆိုးရြားေသာ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိသည္။ စနစ္တက် စီစဥ္ျပင္ဆင္ ထားသည့္ စစ္ဆင္ေရးတရပ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရပါက ၄င္းတို႔၏ ေျခကုပ္စခန္းမ်ားအား ေျခာက္လထက္ပို၍ ထိန္းထားရန္ ခက္ခဲလိမ့္ မည္ဟု KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဖြင့္ဟၾကသည္။ စစ္သည္ ၅၀၀၀ ႏွင့္ ၈၀၀၀ ၾကားရွိေသာ KIA သည္ အင္အား ၄၀၀၀၀၀ ခန္႔ ရွိသည့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ၏ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ႏွိပ္ကြပ္မႈကို ခံရေပလိမ့္မည္။ KIA အေနႏွင့္မူ အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ ေသြးထြက္ သံယိုမႈမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္အမ်ားအျပား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ထြက္ေျပးမႈမ်ားမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ေရးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြး ေႏြးရန္ တ႐ုတ္အစိုးရက ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ဖြယ္ရာ ရွိသည္။  

KIA အပါအဝင္ အျခား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္သာ ၄င္းတို႔၏ ေဒသမ်ား တြင္ စစ္မီးေတာက္ေလာင္လာမည္ဟု မယူဆထားသင့္ေပ။ အစိုးရသစ္၏ အင္အားသံုးေျဖရွင္းမႈသည္ အစိုးရေဟာင္း၏ အက်င့္ အႀကံကို ဆက္လက္ ကိုင္စြဲေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၎၏ အာဏာစက္ေအာက္၌ စုစည္းညီညြတ္ရ မည္ဟူေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ ႏုိင္ငံေရးဗ်ဴဟာကို အတည္ျပဳေပးေသာ လုပ္ရပ္သာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။

A New 'Civilian' Government Revives an Old Civil War ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆို ေဖာ္ျပသည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္