ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။ ဧရာဝတီျမစ္ဆံု စီမံကိန္း ရပ္စဲေရး လႈပ္ရွားမႈႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ ျမင့္မားစြာ ႏိုးႂကြမႈျဖစ္ခ့ဲသကဲ့သို႔ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ပထမဦးဆုံး ျပည္သူ၏ဆႏၵကို လိုက္ေလ်ာခ့ဲရျခင္း ျဖစ္သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း စစ္သားတပိုင္းအစိုးရအေနျဖင့္ ဓားဓားခ်င္း လွံလွံခ်င္းဆိုသည့္ သေဘာထားမွ ျပည္သူ၏သေဘာထားကို လက္ခံလာသည္ဟု ေျပာရပါမည္။ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုစီမံကိန္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ လက္ထက္ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲေသာ စာခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါစာခ်ဳပ္ကို ဆိုင္းငံ့ပစ္ခ့ဲေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေလးစားပါသည္။

ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမွ ဒီမိုကေရစီခရီး ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္ စစ္တပ္၏ သေဘာသဘာဝ၊ အေျခခံ ခံယူထားသည့္စိတ္ဓာတ္တို႔ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပလိုပါသည္။ ယေန႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ပင္လွ်င္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွစ၍ စစ္တကၠသိုလ္ဗိုလ္ေလာင္း အမွတ္စဥ္ (၁၉) ကို တက္ေရာက္ၿပီး တပ္မေတာ္တြင္ စတင္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခ့ဲသူျဖစ္သည္။ စာေရးသူတို႔၏ အသက္အရြယ္တန္းမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

က်ေနာ္တို႔ႏွင့္ေခတ္ၿပိဳင္ အရာရွိမ်ားသည္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္မွ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္ ေျပာင္းကာစတြင္ တပ္မေတာ္၌ ဝင္ေရာက္အမႈထမ္းခ့ဲၾကသည္။ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္၏ ဝါဒမိႈင္းအတိုက္ခံထားရေသာ ေတဇလူငယ္၊ ေရွ႕ေဆာင္လူငယ္၊ လမ္းစဥ္လူငယ္ ဘဝတို႔ျဖင့္ ႀကီးျပင္းလာခ့ဲရၿပီးမွ စစ္တပ္အတြင္း ေရာက္ခ့ဲၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ တံခါးပိတ္ဝါဒ က်င့္သံုးစဥ္ ႀကီးျပင္းလာခ့ဲသူမ်ားျဖစ္၍ ေပးတာယူ၊ ေကြ်းတာစား၊ ျပန္မေျပာနဲ႔၊ ခိုင္းတာလုပ္ ဆိုသည့္ ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ေခါက္႐ိုးကိ်ဳးေနၿပီး စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား ခိုင္းတာမွန္သမွ်ကို တပ္မေတာ္သစၥာ (၄) ခ်က္တြင္ တခ်က္ျဖစ္သည့္ အထက္မွေပးအပ္ေသာ အမိန္႔ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို နာခံရမည္ ဆိုသည္ကို လြဲမွားစြာ မွတ္ယူလိုက္နာခ့ဲၾကရသူမ်ား ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာအေတြ႔အႀကံဳရွိသူႏွင့္ ေလ့လာသူ စစ္အရာရွိတခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ အမ်ားစုသည္ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ားေျပာသမွ် ဝါဒမိႈင္းတိုက္မႈ (Brain Wash) ကိုသာ ၾကားေနရၿပီး သူတို႔ေျပာသမွ်ကိုသာ အမွန္ထင္ခဲ့ၾကပါသည္။ အစိုးရ၏လမ္းစဥ္ မွားမွန္းသိေနသူ အရာရွိမ်ားအေနျဖင့္လည္း စိတ္ထားတူသူ အခ်င္းခ်င္းေတြ႔ေသာအခါမွ ေရွ႕ေနာက္ၾကည့္ၿပီး ပုန္းလွ်ိဳးကြယ္လွ်ိဳး ေျပာဆိုဝံ့ၾကသည္။

စစ္ေထာက္လွမ္းေရးက စစ္ဘက္နယ္ဘက္ အရာရွိႀကီးမ်ားအျပင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔အတြင္းမွာပင္ ဖုန္းၾကားျဖတ္နားေထာင္ျခင္း၊ သူလွ်ိဳမ်ားထားျခင္းျဖင့္ အစိုးရေပၚလစီအေပၚ ေဝဖန္သူမ်ားကို ေထာက္လွမ္းေလ့ရွိသည္။ အလားတူ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကလည္း အထူးၾကားျဖတ္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ နယ္ဘက္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈကို တပ္မေတာ္ဆက္သြယ္ေရးတပ္အား တာဝန္ေပး ေထာက္လွမ္းေစခ့ဲသည္။ အျပန္အလွန္ ေထာက္လွမ္းမႈမ်ား ရွိခ့ဲၾက၍ အစိုးရကို နည္းနည္းေဝဖန္မိသည္ႏွင့္ ဒုကၡေရာက္သြားၾကရသည္။

ယေန႔အေျခအေနကို ေလ့လာသုံးသပ္မည္ဆိုလွ်င္ အတိတ္ကာလႏွင့္ မတူေတာ့သည္ကို ေတြ႔ျမင္ရသည္။ တခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ အမိန္႔မွန္သမွ်ကို နာခံခ့ဲေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသက္ေသြးေၾကာ ဧရာဝတီျမစ္အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက တ႐ုတ္တို႔ႏွင့္ အေပးအယူလုပ္၊ လက္ျဖင့္ခ်ဳပ္ဆိုခ့ဲေသာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းစာခ်ဳပ္ကို ျပည္သူတို႔၏ဆႏၵအရ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ေျချဖင့္ဖ်က္လိုက္ပါသည္။ အဆိုပါ အလုပ္မ်ိဳးကို ဦးေနဝင္း ျပဳတ္ၿပီးေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာေမာင္ႏွင့္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔တို႔ မလုပ္ရဲခ့ဲၾကပါ။ လက္ရွိ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္အေနျဖင့္ တခ်ိန္က ေမာ့္၍မၾကည့္ဝ့ံသူ၊ မေအႏွမႏွင့္ အဆဲသန္သူ၊ တပ္မေတာ္တြင္ မိုက္႐ိုင္းသူဟူ၍ နာမည္ႀကီးေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ရွစ္လံုး ေခၚ ယခု ဒု သမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင္ဦးအား ယခုအခါ ျပန္ေျပာဝံ့သည္ဟု သိရပါသည္။

အစိုးရဝန္ႀကီး အဖြဲ႔အတြင္းမွာလည္း မွားသည္ မွန္သည္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုလာၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။ လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္အတြင္း အရာရွိ ႀကီးငယ္မ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ မ်ားစြာေခတ္ေနာက္က်ေနရသည္ကို ဝန္ခံရဲသည့္သတၱိ၊ ေဝဖန္ရဲသည့္သတၱိမ်ား ရွိလာၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။

တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါး စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား၏ ကြ်န္ျပဳခံထားရေသာ စစ္ကြ်န္မ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကပါ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ လိုလားေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။ မေျပာင္းလဲလိုသူ၊ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား လက္ရွိ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း ရွိေနေသးသည္ကိုလည္း သတိထားရမည္ျဖစ္သည္။

မၾကာေသာႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း နအဖအဖြဲ႔တြင္ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းသူဟု ႏိုင္ငံတကာက အထင္္ခံခ့ဲရသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္႔သည္ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ လက္ရွိ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္သြားရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုအျဖစ္မ်ိဳး သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ေရာက္ခ့ဲမည္ဆိုပါက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသည္ ပိုေနၿမဲ က်ားေနၿမဲဘဝမ်ိဳး ျပန္ေရာက္ၿပီး အဆိုးဝါးဆုံး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္သြားရႏိုင္ပါသည္။

ႏြားကြဲလွ်င္ က်ားကိုက္မည္ဆိုသည့္ ျမန္မာစကားပုံကို မေမ့သင့္ပါ။ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတ ႂကြယ္ဝမႈကို မ်က္ေစ့က်လ်က္ ရွိပါသည္။ အိမ္နီးနားခ်င္း တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယတို႔သည္ စီးပြားေရးအင္အားႀကီးလာသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္လာၾကၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ရန္ဘက္မ်ားလည္း ျဖစ္ၾကသည္။ စြမ္းအင္ရရွိေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အာ႐ံုက်လ်က္ရွိသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆိုလွ်င္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းမႈေၾကာင့္ မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ ဗိုလ္သန္းေရႊ ကာလတေလွ်ာက္လုံး ဘာျဖစ္ျဖစ္ေထာက္ခံခ့ဲရာမွ ယေန႔ အျပစ္တင္ေျပာဆိုလာသည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။ အိႏိၵယအေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စြမ္းအင္ကို ေစ်းေပါေပါျဖင့္ရရန္ ေစာင့္ေနသည္ကို သတိခ်ပ္ေစလိုပါသည္။

စာေရးသူ ယခင္က တင္ျပခ့ဲဖူးပါသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးခင္းကာလ အေမရိကန္ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ျမန္မာေရပိုင္နက္ ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္တို႔သည္ “ဝ” ကိုးကန္႔ နယ္ေျမသို႔ တ႐ုပ္တပ္မမ်ားေစလႊတ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္း  မႏၲေလးတိုင္းအထိသိမ္းပိုက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ခ့ဲဖူးပါသည္။

အိႏၵိယအေနျဖင့္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္သည့္အတြက္ စစ္ေရးအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဦးတည္ရန္သူ (Potential Enemy) ျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ၿပီး စစ္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေလ့က်င့္ခ့ဲၾကရသည္။ စစ္အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား၏ ကိုယ္ကိ်ဳးစီးပြားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းခံရၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ၂ ႏိုင္ငံစလံုးကို မယံုရေသာ္လည္း မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးေနရပါသည္။

ယေန႔ ဗီယက္နမ္ ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ မေလးရွား၊ ဘ႐ူႏိုင္း စသည့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားပင္လွ်င္ တ႐ုတ္တို႔၏ရန္ကို ခုခံႏိုင္ရန္ အေမရိကန္၏ အကူအညီကို လိုေနၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဗီယက္နမ္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ မေလးရွား၊ ဘ႐ူႏိုင္းတို႔ႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္ေနေသာ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ျပင္အတြင္း Spratly ကြ်န္းစုအေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ေထာက္ခံရပ္တည္ေပးရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို ဖိအားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို လက္ခံလိုစိတ္မရွိဘဲ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္သာ လက္တြဲသြားလိုသည့္ဆႏၵရွိသျဖင့္ တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကသည္။ Spratly ကြ်န္းစုအေရးကိစၥ ျဖစ္ေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္လည္း လက္ရွိအေနအထားအရ တ႐ုတ္တို႔ကို ရင္ဆိုင္ရန္ အေမရိကန္ထံမွ စစ္ေရးအကူညီရေရး ခ်ဥ္းကပ္ေနၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္မူ တ႐ုတ္အစိုးရကို အလြန္အမင္း မဆန္႔က်င္ရဲသကဲ့သို႔ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္အစိုးရကိုလည္း ခ်ဥ္းကပ္ရန္ မဝံ့မရဲျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္ေနသည္ဟု သံုးသပ္မိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး သမၼတအိမ္ေတာ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဒဲရက္ မစ္ခ်ယ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ရသည္။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္မည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား မဟုတ္ပါေၾကာင္း အာမခံခ်က္မ်ားေပးၿပီး အေမရိကန္၏ အကာကြယ္ကို ေတာင္းဆိုေနရၿပီျဖစ္သည္။

စစ္ဆိုသည္မွာ မည္သည့္အခါမွ မေကာင္းပါ။ ျပည္ပစစ္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူျပည္သားအားလုံး ဒုကၡေရာက္ၾကရပါသည္။ တိုင္းျပည္၏ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအားလုံး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈအားလုံး ဆုံး႐ံႈးသြားပါသည္။ ယေန႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ဒုကၡကို မွ်ေဝခံစားၾကည့္လွ်င္ စစ္၏အနိ႒ာ႐ုံကို သိရွိႏိုင္သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ား ရပ္စဲေရးႏွင့္ ျပည္ပစစ္ပြဲမ်ား မျဖစ္ေရး လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလုံးတြင္ တာဝန္ရွိသည္။

ပထမဦးစြာ အစိုးရအေနျဖင့္ ကိုယ့္တိုင္းရင္းသားခ်င္းမ်ားအား ႐ိုးသားမႈ၊ သေဘာထားႀကီးမႈကိုျပၿပီး ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း ေၾကညာသင့္သည္၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေခၚသင့္သည္။ အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ သမာသမတ္ရွိေသာ၊ လူအမ်ား ေလးစားယံုၾကည္မႈရွိေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာပုဂိၢဳလ္မ်ား၊ စစ္ဘက္၊ နယ္ဘက္ အၿငိမ္းစားအရာရွိႀကီးမ်ား၊ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔ဖြဲ႔ၿပီး တာဝန္ေပးသင့္သည္။ ျပည့္အားသည္ ျပည္တြင္းမွာသာရွိသည္အဆိုအရ မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္မႈကို ပထမဦးစြာ တည္ေဆာက္ဖို႔လိုပါမည္။

ျပည္ပရန္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ျပည္တြင္းအင္အားသည္ အဓိကလိုအပ္ပါသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား လိုလားေသာ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးကို အလုပ္ျဖင့္ သက္ေသျပရပါလိမ့္မည္။ အဆိုပါကိစၥမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပည္သူမ်ားဘက္မွလည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္အား နားလည္မႈတစံုတရာေပးၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈကို ခံယူကာ ဝန္းရံေပးဖို႔ လိုအပ္သည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းမွ သေဘာထားတင္းမာသည့္အုပ္စုက အႏိုင္မရရွိသြားေရးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ျဖစ္လိုသည္မ်ားကို ဆႏၵေစာၿပီး ေန႔ခ်င္းညခ်င္းျဖစ္ရမည္ဟု သေဘာမထားဘဲ အစိုးရ၏ ေျခလွမ္းမ်ားကို တဆင့္ခ်င္း ေစာင့္ၾကည့္ ေထာက္ျပေဝဖန္၍ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကို အျပဳသေဘာျဖင့္ တြန္းအားေပး၊ ေတာင္းဆိုသင့္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

(ဗိုလ္မႉးေဟာင္း ေအာင္လင္းထြဋ္သည္ တန္ျပန္ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိ၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၀ါရွင္တန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ံုး၌ သံမႉးႀကီး စသည့္ တာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္၌ ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ ေတာင္းခံခဲ့သည္။)
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္