ပိတ္ဆို႔မႈ ဖယ္ရွားေရး ျမန္မာအစိုးရ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ျပရန္ လိုေသး

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ မၾကာေသးမီက အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ ဖယ္ရွားေပးေရးအတြက္ ထို႔ထက္ ပို၍ လုပ္ေဆာင္ျပရန္ လိုအပ္ေသးေၾကာင္း အေမရိကန္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။ နယူးေယာက္ၿမိ္ဳ႕သို႔ လာေရာက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးက အေမရိကန္ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈ ဖယ္ရွားေရး ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းကို ရည္ညႊန္း၍ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက ယမန္ေန႔တြင္ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္