၂၀၁၁ မဂၤလာႏွစ္သစ္ အတြက္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္လႊာ

၂၀၁၀ တႏွစ္လံုးအတြက္ အေရးပါသည့္ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ သတင္းမ်ားကို ဧရာဝတီက ေရးသား၊ ထုတ္လႊင့္ တင္ျပခဲ့ပါသည္။ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွသည္ ျမန္မာ နယ္စပ္တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္လာမႈအထိ အဓိကက်သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ထိမိရွင္းလင္းစြာ၊ က်င့္ဝတ္သိကၡာႏွင့္အညီ ျပည့္ျပည့္စံုစံု၊ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ တင္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္။

irr_teamအေျပာင္းအလဲအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အသစ္ႏွင့္ အေႏွာင္အဖြဲ႔ကင္းသည့္ မီဒီယာအျဖစ္ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားရန္ ျပင္းျပေသာ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း အေပၚ ႐ိုးသားပြင့္လင္းသည့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၁ ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုလိုက္ပါသည္။

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္ကာလ၌ အစဥ္တစိုက္ အားေပးေနေသာ ဧရာဝတီ ပရိသတ္ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိၿပီး ၂၀၁၁ တြင္လည္း ျမန္မာျပည္၌ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးစသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ သတင္းဌာနတခုအေနျဖင့္ ဆက္လက္ ႀကိဳးစားသြားပါမည္။

ဧရာဝတီ

 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္