ဂီရိေလေဘးဒဏ္သင့္ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ႀကံ့ဖြံ႕ႀကိဳတင္မဲေကာက္

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေလေဘးဒဏ္သင့္ ေက်းရြာ ၄၀ ေက်ာ္ကို ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီ (ႀက့ံဖြံ႔ပါတီ) က ေထာက္ပံ့ပစၥည္း အနည္းငယ္ေပးကာ ႀကိဳတင္မဲမ်ား ေကာက္ယူ ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လူဦးေရစာရင္းမ်ား ေကာက္ခံၿပီးျဖစ္၍ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ မဲ႐ုံသို႔ ကိုယ္တိုင္မဲလာေပးရန္ မလိုေတာ့ဟု ႀက့ံဖြံ႔ပါတီ၀င္မ်ားက ေျပာဆိုသြားေၾကာင္း၊ ေလေဘးဒဏ္သင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပြဲအား စိတ္မ၀င္စားေတာ့ဘဲ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ အေလးထားေနၾကသည့္ အခြင့္အေရးကို အသုံးခ်ကာ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီက ႀကိဳတင္မဲမ်ား ေကာက္ယူျခင္းအေပၚ ေဒသခံမ်ားက မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း အဆိုပါ ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္