ဘိုကေလးတြင္ ႀကိဳတင္မဲမ်ား စည္းကမ္းမဲ့စြာ ေပးခိုင္း

ဧရာဝတီတိုင္း ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ၊ ရပ္ကြက္မ်ား၌ လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးခန္းမ်ားမရွိ၊ ရပ္ကြက္ေကာ္မရွင္ ေရွ႕တြင္ပင္ မည္သည့္အေထာက္အထားမွ် ျပစရာမလိုဘဲ ႀကိဳတင္မဲ ေပးခိုင္းေၾကာင္း သိရသည္။ တခ်ိဳ႕ေက်းရြာစုမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားက သြားေရာက္ၿပီး မိသားတစုလံုးကိုယ္စား မဲျပားမ်ားေပၚတြင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီကို အမွန္ျခစ္ေပးရေၾကာင္း၊ တျခားပါတီမ်ားက ထိုကိစၥမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး ခ႐ုိင္ေကာ္မရွင္သို႔လည္း တိုင္ၾကားမည္ဟု သိရွိရသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္