မဂၤလာေတာင္ညြန္႔မွာ ႀကံ့ဖြံ႕ ႐ႈံးႏုိင္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ၿမိဳ႕နယ္၌ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီက ယမန္ေန႔တြင္ တအိမ္တက္ဆင္း လုိက္ျပီး ၾကိဳတင္မဲေကာက္ျခင္း၊ ႀကံ့ဖြံ႕ကို မဲမေပးလွ်င္ ၀န္ထမ္းမ်ား နယ္ေျပာင္းခိုင္းမည္၊ လမ္းမ်ား ဆက္လက္မေဖာက္ဟု ေျပာဆို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္ မရွိသူမ်ား ကို ခ်က္ခ်င္းလုပ္ေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ မဲရရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ္လည္း ဒီမိုကရက္ပါတီ(ျမန္မာ)က ႏိုင္ေျခရွိသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္