ေရနီ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ႀကိဳတင္မဲေကာက္

ပဲခူးတိုင္း ေရနီၿမိဳ႕ ရန္ကုန္- မႏၲေလးလမ္းမႀကီး နံေဘး တပ္ပုိး ၂ ရပ္ကြက္ရွိ ရယက အဖြဲ႔၀င္မ်ားက ႀကိဳတင္မဲ မ်ားကုိ လိုက္လံ ေကာက္ယူ ေနေၾကာင္း သိရသည္။ ကုိယ္ပုိင္ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ အလုပ္ မအားလပ္လွ်င္ ႀကိဳတင္ မဲ ေပးႏုိင္ သည္ ဟု ရယက အဖြဲ႔၀င္ မ်ားက ယမန္ေန႔တြင္ ရပ္ကြက္အတြင္းစည္းရုံး ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္