ႀကိဳတင္မဲ လာထည့္လွ်င္ အဆင္ေျပသလို ၾကည့္လုပ္

ႀကိဳတင္မဲထည့္ရာတြင္ ေအာက္ေျခပိုင္းက အဆင္ေျပသလို ၾကည့္လုပ္သြားရန္ႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မဲလာထည့္ထည့္ လက္ခံရန္ ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္႐ံုးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ရပ္ကြက္ ေကာ္မရွင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို မွာ ထားသည္ဟု သိရသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္