စစ္ေတြ ေဒသခံမ်ား ႀကံ့ဖြံ႕ပဲ မဲေပးရမည္

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေက်ာင္းႀကီးလမ္း ရပ္ကြက္သူ ရပ္ကြက္သားမ်ားက ႀကိဳတင္မဲေပးရာတြင္ ႀကံ့ဖြ႔ံပါတီကုိသာ မဲေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရယက ဥကၠဌက ယမန္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း စစ္ေတြ ၿမိဳ႕ ေဒသခံတဦးက ေျပာသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္