တႏိုင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္မီးရမည္ဆိုၿပီး မဲဆြယ္

စစ္အစိုးရက အမ်ိဳးသား စြမ္းအင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီး ေနာက္ပုိင္း တႏိုင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္မီး ေပးမည္ ဟု ေျပာဆိုသည္မွာ လိမ္လည္ ျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ ဆက္လက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြက္ မဲဆြယ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ ပ အေျခစိုက္ ေရႊဂက္စ္ လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲ႕က ေၾကညာခ်က္ တေစာင္ ထုတ္ျပန္သည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ၏ လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္ ထုတ္လုပ္ ႏုိင္သည့္ ပမာဏမွာ ၂၈၄၈ မဂၢါဝပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ လူထု ၏ ၈၀ ရာႏႈန္းမွာ လွ်ပ္စစ္ မီး မရရွိေၾကာင္း ယမန္ ေန႔ က ေၾကညာ ခ်က္ တြင္ ပါရွိ သည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္