သီလဝါ ေရတပ္စခန္းမွာ ႀကိဳတင္မဲအကုန္ ပယ္မဲ ျဖစ္ေန

သီလဝါ ေရတပ္စခန္းတြင္ ဝန္ထမ္း ၄၀၀ ေက်ာ္ထံမွ ယေန႔နံနက္တြင္ ႀကိဳတင္မဲ ေကာက္ခဲ့ရာ မဲအားလံုး ပယ္မဲ ျဖစ္ေန၍ ေကာက္ယူမႈ ရပ္တန္႔ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ အမွန္တြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၇ က်မွ ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔ ဖြင့္ၾကည့္လိုက္သျဖင့္ ႀကိဳသိသြားၿပီး ရပ္ထားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္