ႀကံ့ဖြံ႕ဥပေဒႏွင့္မညီဟု တစည ေျပာ

ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီက ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ားကုိ အႏုိင္ရျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္မညီသည့္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု တစည ပါတီ၏ လက္ ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးညြန္႔တင္က ေျပာသည္။ ႀကိဳတင္မဲကုိ မီးဖြားသူ၊ နာတာရွည္ ေရာဂါရွင္၊ အိပ္ရာထဲလဲေနေသာ သက္ႀကီးရြယ္အုိ၊ ကုိယ္ေရျပားေရာဂါရွင္၊ နယ္ေ၀းသုိ႔သြားၿပီး တာ၀န္ထမ္းရမည့္သူ၊ အခ်ဳပ္က် ေနသူ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႀကံဖြံပါတီ လုပ္ရပ္သည္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးသိန္းစုိး၏ ႀကိဳတင္မဲမ်ား နည္းႏုိင္ သမွ် နည္းရန္ မွာၾကားမႈႏွင့္မကုိက္ညီ ဟုလည္း ဆိုသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္