သန္လ်င္ NDF အမတ္ေလာင္းမ်ား တရားမွ်တေၾကာင္း လက္မွတ္မထိုး

ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာ ေအာင္ႏုိင္၊ဦးခင္ေမာင္လြင္ဦးႏွင့္ ဦးေအာင္ႏုိင္ထြန္းတို႔ ၃ ဦးသည္ မဲေရၿပီးခ်ိန္တြင္ တရားမွ်တသည္ဟု သိရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ ထိုး မေပးခဲ့ ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ သန္လ်င္ ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ၃ ရပ္စလံုးတြင္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီက ႀကိဳတင္မဲ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္