ဘုရားသံုးဆူ တၿမိဳ႕လံုးနီးပါး စစ္ေဘးေရွာင္

စစ္အစိုးရႏွင့္ DKBA တုိက္ပြဲမ်ား ျပင္ထန္လာေသာေၾကာင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕နယ္ေဒသခံမ်ား အားလံုးနီးပါး နီးစပ္ရာ ျပည္တြင္း ၿမိဳ႕မ်ား၊ ထုိင္းႏုိင္ငံ ကန္ခ်နဘူရီ ခ႐ိုင္၊ စံခလဘူရီၿမိဳ႕ႏွင့္ နီးစပ္ရာ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ တိမ္းေရွာင္ေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ဘုရားသံုးဆူၿမိဳ႕နယ္ရွိ သံဃာေတာ္မ်ားက DKBA တာ၀န္ရွိသူမ်ားကုိ မတုိက္ၾကရန္ နားခ်ေသာ္လည္း အဆင္မေျပသျဖင့္ ထြက္ေျပးတိမ္ေရွာင္ရန္ မိန္႔ၾကားထားေၾကာင္း၊ ၎ၿမိဳ႕တြင္ ခန္႔မွန္ေျခ လူဦးေရ ၇ ေထာင္နီးပါး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္