ျမန္မာ့ရုပ္သံတြင္ DKBA ကို KNU ေသာင္းက်န္းသူဟု ေဖာ္ျပ

ယမန္ေန႔က ျမန္မာ့ရုပ္သံတြင္ ျမဝတီၿမိဳ႕အတြင္း နအဖ တပ္မ်ား ႏွင့္ DKBA ခြဲထြက္ ဗိုလ္မႉးႀကီး ႏႈတ္ခမ္းေမႊးတို႔ အဖြဲ႕ တုိက္ပြဲ သတင္းကို ထုတ္လႊင့္ခဲ့ရာ “KNU အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕ တဖြဲ႕က ဝင္ေရာက္ ပစ္ခတ္သည္” ဟူ၍ ေၾကညာခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရသည္ DKBA တပ္ မွန္သမွ်ကို ၎တို႔ လက္ေအာက္ခံဟု လူထုက ယံုၾကည္ ေစရန္၊ အၾကမ္းဖက္မႈ မွန္သမွ် KNU ၏ လက္ခ်က္ဟု အထင္ေရာက္ ေစရန္ ကရင္ တုိင္းရင္းသားခ်င္း ေသြးခြဲသည့္ ဝါဒျဖန္႔ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္ လုပ္ေဆာင္ ေနေၾကာင္း ေလ့လာသူ တို႔က သံုးသပ္သည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္