႐ုပ္သံက႑

RFA က ဧရာ၀တီ စကား၀ိုင္း

RFA က ဧရာ၀တီစကား၀ိုင္း (ဇူလႈိင္ ၁၅၊ ၂၀၁၀)

RFA က ဧရာ၀တီစကား၀ိုင္း (ဇူလႈိင္ ၁၅၊ ၂၀၁၀) {play}images/stories/rfa.07.15.10.mp3|[AUTOPLAY]|transparent[BGCOLOR]|[AUTOREPLAY]{/play} {wd file=images/stories/rfa.07.15.10.mp3 name='အသံဖိုင္ရယူရန္'} လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ (RFA) ေရဒီယို ပရိသတ္ အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနက အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း တင္ဆက္ေနတဲ့
RFA က ဧရာ၀တီ စကား၀ိုင္း

RFA က ဧရာ၀တီစကား၀ိုင္း (ဇူလိုင္ ၈၊ ၂၀၁၀)

RFA က ဧရာ၀တီစကား၀ိုင္း (ဇူလိုင္ ၈၊ ၂၀၁၀) {play}images/stories/podcasts/rfa.07.08.10.mp3|[AUTOPLAY]|transparent[BGCOLOR]|[AUTOREPLAY]{/play} {wd file=images/stories/podcasts/rfa.07.08.10.mp3 name='အသံဖိုင္ရယူရန္'} လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ (RFA) ေရဒီယို ပရိတ္သတ္ အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနက အပတ္စဥ္ ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း
RFA က ဧရာ၀တီ စကား၀ိုင္း

RFA က ဧရာ၀တီစကား၀ိုင္း (ဇူလိုင္ ၁၊ ၂၀၁၀)

RFA က ဧရာ၀တီစကား၀ိုင္း (ဇူလိုင္ ၁၊ ၂၀၁၀) {play}images/stories/podcasts/rfa.07.02.10.mp3|[AUTOPLAY]|transparent[BGCOLOR]|[AUTOREPLAY]{/play} {wd file=images/stories/podcasts/rfa.07.02.10.mp3 name='အသံဖိုင္ရယူရန္'} လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ (RFA) ေရဒီယို ပရိသတ္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနက အပတ္စဥ္
RFA က ဧရာ၀တီ စကား၀ိုင္း

RFA က ဧရာ၀တီ စကား၀ိုင္း (ဇြန္ ၂၄၊ ၂၀၁၀)

RFA က ဧရာ၀တီ စကား၀ိုင္း (ဇြန္ ၂၄၊ ၂၀၁၀) လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ (RFA) ေရဒီယို ပရိသတ္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနက အပတ္စဥ္
RFA က ဧရာ၀တီ စကား၀ိုင္း

RFA က ဧရာ၀တီ စကား၀ိုင္း (ဇြန္ ၁၇၊ ၂၀၁၀)

RFA က ဧရာ၀တီ စကား၀ိုင္း (ဇြန္ ၁၇၊ ၂၀၁၀) လြတ္လပ္တဲ့ အာရွအသံ (RFA) ေရဒီယို ပရိသတ္အတြက္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနက အပတ္စဥ္
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္