ႀကံ့ဖြံ႔ ႀကိဳတင္မဲမ်ားကို NDF ကန္႔ကြက္

ဧရာဝတီတိုင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၌ ယေန႔တြင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီက ႀကိဳတင္မဲမ်ား ယူေနျခင္းကို NDF အသိအမွတ္မျပဳေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွတဆင့္ တိုင္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။ NDF ၏ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ဘိုကေလးၿမိဳ႕ရွိ မဲ႐ံုတခုတြင္ ႀကိဳတင္မဲယူျခင္းမ်ား ခတၱရပ္ဆိုင္သြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္