တစညကို မဲမေပးႏိုင္ရန္ ႀကံ့ဖြံ႔ တားဆီး

သာယာ၀တီၿမိဳ႕နယ္ သစ္ရာကုန္းအုပ္စု ေလာက္ေလးရြာတြင္ တစညပါတီကုိ မဲေပးမည့္ မဲဆႏၵရွင္ ၄၀ ဦးခန္႔ကုိ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ၏ ေက်းရြာစည္း႐ံုးေရးမႉး ဦးေဇာ္၀င္းက မဲမေပးရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီး ျပန္လႊတ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ထုိသုိ႔ ျပဳလုပ္သည့္အတြက္ တစညပါတီက ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သုိ႔ တုိင္ၾကားရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ပါတီစည္း႐ံုးေရးမႉး ဦးစန္းလြင္က ေျပာသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္