ပုဇြန္ေတာင္တြင္ မဲစေပး

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္  မဲ႐ံု စတင္ဖြင့္လွစ္၍ မဲမ်ားေပးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ဆိုသည္။ မဲ႐ံု အနီးတ၀ိုက္တြင္ လုံၿခဳံေရးကို တင္းက်ပ္စြာ ခ်ထားျခင္းမရွိေသာ္လည္း မဲ႐ံုႏွင့္ မလွမ္းမကမ္း လမ္းေထာင့္မ်ားတြင္မႈ လုံၿခဳံေရးမ်ား ခ်ထားေၾကာင္း သိရသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္