ဗုိလ္တေထာင္ မဲရုံတ႐ုံေရွ႕ ႀကံ့ဖြံ႕ မဲဆြယ္ဆိုင္းဘုတ္ရွိ

ဗုိလ္တေထာင္ၿမဳိ႕နယ္ မဲရုံအမွတ္ ၂၂ ေရွ႕တြင္  ႀကံ့ဖြံ႕ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃ ဦး၏ ေၾကာ္ျငာဆုိင္းဘုတ္မ်ားကုိ ယေန႔အထိ ေထာင္ထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္