မုိးကုတ္ တြင္ ႀကိဳတင္မဲျဖင့္ ႀကံ့ဖြံ႕ႏုိင္

မႏၲေလးတိုင္း မုိးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေနရာအတြက္  ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီမွ ဦးဘေဌးက ႀကိဳတင္မဲမ်ားျဖင့္ NDF ပါတီ၏ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးသန္းေဌး(ခ) ဦးတုိးတုိး ကုိ အႏုိင္ရသြားေၾကာင္း NDF ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိးျမင့္ကေျပာသည္။ ပါတီ၂ ခု အၾကားတြင္ မဲအေရအတြက္ တစ္ေသာင္းခန္႔ ကြာျခားေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ေပၚမဲရုံမ်ားတြင္ အႏုိင္ရရွိေသာ္လည္း ႀကိဳတင္မဲမ်ားေၾကာင့္ ရႈံးနိမ့္သြားျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္