ရန္ကုန္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေနရာအမ်ားစု ႀကံ့ဖြံ႕ႏိုင္

မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ အတြက္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီမွ အလုပ္သမား ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္က ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) မွ ဦးသုေ၀ကုိ အႏုိင္ရရွိသြားၿပီဟု သိရသည္။ အလားတူ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊ လႈိင္သာယာ၊ သာေကတ ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတြက္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာ အႏုိင္ရရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳႏုိင္ၿပီဟု သိရသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္