ဥေရာပသမဂၢ ႏွင့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္ ဘာလဲ ဘယ္လဲ

စစ္အစိုးရက အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္မျပဳသျဖင့္ ဥေရာပ သမဂၢကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔က ၿပီးခဲ့သည့္လ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္သြားေရာက္ရန္ စီစဥ္ထားေသာ ခရီးစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ဥေရာပသမဂၢ သတင္းရပ္ကြက္မ်ားအဆိုအရ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ ႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕သည္  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္မရသည့္တိုင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ သြားေရာက္၍ စစ္အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးလိုၾကသည္ဟု သိရသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ “ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးေရး အုပ္စု” မွ ဥေရာပသမဂၢ တာ၀န္ရွိသူ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ယခုထက္ပို၍ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေရးအတြက္ ဥေရာပသမဂၢအတြင္း မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ တြန္းအားေပးေနၾကေၾကာင္းလည္း က်ႏ္ုပ္တို႔ ေလ့လာသိရွိရသည္။

ဥေရာပ သမဂၢ ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ပီရို ဖက္စီႏို သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ရန္ ဆႏၵရွိ ေနသူ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရက ၎၏ ေမတၱာရပ္ခံမႈကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ဖက္စီႏိုသည္ ျမန္မာျပည္ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း ဗဟုသုတ အနည္းငယ္သာရွိသည္ဟု အမ်ားက ယူဆသူျဖစ္သည္။ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၎အေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္သို႔ အလည္အပတ္ သြားေရာက္လိုရပါသနည္း။

စစ္အစုိးရ၌ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာထားရွိသည့္အျပင္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမွ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏိုင္သည့္ ရလာဒ္ထြက္ပါက ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈသည္ လြန္စြာ ေကာင္းမြန္သည့္အရာျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဥေရာပ သမဂၢ ၏ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး မူ၀ါဒ မွ ယခုအခ်ိန္အထိ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္ တစံုတရာ ထြက္ေပၚလာျခင္း မရွိေသးေခ်။

ျမန္မာ့အေရး ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အဖြဲ႔မ်ားက ဥေရာပ သမဂၢ ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္သည္ အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့အေရး ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ၎အားလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ “ဘံုသေဘာထား”ကို အားေလ်ာ့သြား ေစရန္ လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ေစ ေနာက္ကြယ္ကျဖစ္ေစ လႈိက္စားမႈမ်ားရွိခဲ့သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ဥေရာပသမဂၢ၏ ဘံုသေဘာထားသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း သြားရန္ သို႔မဟုတ္ တိုးျမွင့္သြားရန္ ျဖစ္သည့္အျပင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အတိုက္အခံအင္အားစုႏွင့္ စစ္ အစိုးရၾကား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္ ေထာက္ခံပံ့ပိုးသြားရန္ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ပါက ဥေရာပသမဂၢ အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လက္နက္ခဲယမ္းကုန္သြယ္မႈ ပိတ္ပင္ေရး အပါအ၀င္ စစ္အစိုးရအေပၚ ၎၏ဖိအားကို တိုးျမွင့္သြားႏိုင္သည္။

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၌ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္ ထြက္လာေရးအတြက္ ဥေရာပသမဂၢက ယခုအခ်ိန္ထိ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဖိအား အျပည့္အ၀ေပးျခင္း မရွိေသးေခ်။

ဥေရာပသမဂၢအတြင္းတည္ရွိေနသည့္ ရႈပ္ေထြးနက္နဲမႈကို ျငင္းဆန္၍မရ။ သို႔ေသာ္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းသည္မွာ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕ က ဥေရာပသမဂၢ၏ ဘံုသေဘာထား အတိုင္း အတိအက် မလိုက္နာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ေနျခင္းသည္ သမဂၢအတြင္း တင္းမာမႈႏွင့္ ရႈပ္ေထြးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ပိုဆိုးသည္မွာ ဥေရာပသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မူ၀ါဒသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္း ျပတ္သားမႈ မရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၎တို႔၏ စိုးရိမ္မႈကို မၾကားေသးခင္ကပင္ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေသးသည္ဟု က်ႏ္ုပ္တို႔ သိရသည္။

ဥေရာပသမဂၢအတြင္းရွိ ၿဗိတိန္၊ ဆြီဒင္၊ ခ်က္၊ အိုင္ယာလန္၊ ဒိန္းမတ္ႏွင့္ နယ္သာလန္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ သမဂၢ၏ ဘံုသေဘာထားကို ဆက္လက္ ထိန္းထားလိုသည္ဟု ယူဆရသည္။ သို႔ေသာ္ အထူးသျဖင့္ ဂ်ာမနီႏွင့္ စပိန္အပါအ၀င္ သမဂၢ အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕သည္ စစ္အစိုးရ၏ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ“တတိယအင္အားစု”ဟု ေခၚေသာ စစ္အစိုးရႏွင့္ မရွင္းမရွင္း ျဖစ္ေနသူမ်ားကို လူသိရွင္ၾကား ေထာက္ခံအားေပးမႈ မျပဳသည့္တိုင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ယခုထက္ပို၍ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္  ဥေရာပ သမဂၢ အေပၚ တြန္းအားေပးေနၾကသည္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။ 

ဥေရာပ ေကာ္မရွင္ အရာရွိမ်ားသည္ ဥေရာပ ပါလီမန္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကဲ့သို႔ မဟုတ္ဘဲ စစ္အစိုးရႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို ေထာက္ခံ သည့္အျပင္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်၍ “တတိယအင္အားစု” အပါအ၀င္ စစ္အစိုးရ၏ မဟာမိတ္တခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမွင့္တင္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရ၏ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံၿပီး အဓိက အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားေနသူမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတို႔၏ အခန္း႑ကို ေသးသိမ္ရန္ လိႈက္စားေနေသာ“တတိယ အင္အားစု”အပါအ၀င္ မရွင္း မရွင္းျဖစ္ေနသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းတခု ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္“တတိယအင္အားစု”အား ဥေရာပေကာ္မရွင္ အရာရွိတခ်ိဳ႕က ေနာက္ကြယ္မွ ေထာက္ပံ့ေနၾကသည္မွာ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းလွသည္။ စစ္အစိုးရ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ေနၾကေသာ လက္ေတြ႔ႏွင့္ ကင္းကြာေနသည့္ ဤ “တတိယ အင္းအားစု”၀င္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ထူေထာင္ ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ဥေရာပေကာ္မရွင္ အရာရွိမ်ားက အမွန္တကယ္ ယံုၾကည္ၾကပါသလား။

ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ျမန္မာမ်ားက ဥေရာပေကာ္မရွင္ အရာရွိမ်ားအား ရႈပ္ေထြးနက္နဲေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ၏ အစိတ္အပိုင္း တခုအျဖစ္ ျမင္ေနၾကသည္မွာ အံ့ၾသစရာမဟုတ္ပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎တို႔သည္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ယင္းႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ပစ္မွတ္ထားသည့္ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ားကို တိုးျမွင့္ သို႔မဟုတ္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ လူ႔ အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္တင္ျပသည့္ ႏိုင္ငံတြင္းျဖစ္ပြားေနေသာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကိုထိခိုက္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းေရးကို ေထာက္ခံရမည့္အစား အျငင္းပြားဖြယ္ “တတိယ အင္အားစု”ႏွင့္ အတုအေယာင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေထာက္ခံေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွာ လြန္စြာ ဆိုးရြားလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံ တြင္းရွိ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈ တို႔ကို စံုးစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္တရပ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူး ကိုယ္စားလွယ္က မတ္လတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ သို႔တိုင္ စစ္အစိုးရက မည္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈကိုမွ် မက်ဴးလြန္သကဲ့သို႔ ဥေရာ ပေကာ္မရွင္က ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏႈတ္ဆိတ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

၀မ္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာ ဥေရာပေကာ္မရွင္က ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ေထာက္ပံ့ကူညီေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေနေသာ ေငြေၾကး အကူအညီမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ နယ္စပ္ရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဒုကၡ သည္မ်ားအတြက္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ရာျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဥေရာပသမဂၢသည္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ သို႔  ေထာက္ပံ့ေနေသာ အဓိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအနက္ တခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။

ဤသို႔ ေငြေၾကးအကူအညီ ေလွ်ာ့ခ်မႈေၾကာင့္ ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေဆး၀ါးကုသမႈအစီအစဥ္မ်ားကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္ဟု ဒုကၡသည္မ်ားကို အကူအညီေပးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

ျမန္မာ့အေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ လန္ဒန္အေျခစိုက္ Burma Campaign UK -BCUK အဖြဲ႔က“နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အကူအညီေပးမႈကို ဥေရာပေကာ္မရွင္က အၿမဲတမ္း ျငင္းဆိုခဲ့တာပါ၊ ဒါေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္ဆိုတာကိုေတာ့ ဂဃနဏ မရွင္းျပပါဘူး။ တာ၀န္ခံမႈနဲ႔ လုပ္ငန္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးႏိုင္မႈ အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ ဆိုတာမ်ိဳးပဲ မေရမရာ ေျပာတာရွိပါတယ္။ ဒီလိုေျပာတဲ့အေပၚ လက္ခံ ႏိုင္စရာ မရွိပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ လုပ္ငန္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးမႈမွာ စည္းကမ္း ႀကီးလွတဲ့ ၿဗိတိန္နဲ႔ တျခား ဥေရာပသမဂၢ  အဖြဲ႔၀င္ ႏိုင္ငံေတြကေတာင္ နယ္စပ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ေပးေနတဲ့ အကူအညီေတြကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အားရ  ေက် နပ္မႈရွိလို႔ပါပဲ”ဟု ဆိုသည္။

“ျမန္မာျပည္အေရွ႕ျခမ္းမွာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အကူအညီေတြ လုိအပ္ေနတဲ့ IDP(ျပည္တြင္း ေရႊ႕ေျပာင္း ဒုကၡသည္) ၁ သိန္း ေလာက္ ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီေဒသေတြမွာေနၾကတဲ့ လူ ၂ သန္းခြဲေလာက္အတြက္ ဒီနည္းက တခုတည္းေသာ အကူအညီ ရႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္း ဒါမွမဟုတ္လည္း သူတို႔ဆီကို အကူအညီေတြ ေပးပို႔ႏိုင္တဲ့ အလြယ္ကူဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္အကူအညီက အျခားျပည္နယ္ေတြအတြက္လည္း လိုအပ္ေနတာပါ”ဟုလည္း BCUK က ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ေမလ ၂၀ ရက္ေန႔၌ ဥေရာပပါလီမန္က ဥေရာပေကာ္မရွင္အား“ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေထာက္ ပံ့ေငြမ်ားကို မေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အကူအညီမ်ား(အထူးသျဖင့္ ေဆး၀ါး အကူအညီ)အတြက္ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ ခ်က္ခ်င္း စတင္ ေဆာင္ရြက္ရန္”ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီးပါက ဒုကၡသည္မ်ားကို ေနရပ္ရင္းျပန္ပို႔ႏိုင္မည္ဟု ထိုင္းအစုိးအေနႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ ေၾကာင္း ထုိင္းႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ဇြန္လတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း၌ ဥေရာပသမဂၢတာ၀န္ရွိသူ တဦးက“၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲက ကရင္လူမ်ိဳး အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ ဒုကၡသည္ေတြ ျမန္မာျပည္အေရွ႕ပိုင္းက သူတို႔ရဲ႕ ေနရပ္ရင္းေတြဆီ ခ်က္ခ်င္းျပန္ႏိုင္ မယ့္ အေျခအေနေတြ ဖန္တီးႏိုင္မယ္လို႔ ဥေရာသမဂၢအေနနဲ႔ မေမွ်ာ္လင့္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အထူးသျဖင့္ နအဖနဲ႔ KNU အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ျဖစ္ႏိုင္မယ့္ အေနအထား မရွိတဲ့အျပင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ ဒီေန႔အထိ ရွိေနဆဲျဖစ္လို႔ပါပဲ”ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ကို ေျပာျပခဲ့သည္။

ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္တို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္က အဘယ္သို႔နည္း။

ဥေရာပသမဂၢအတြင္းရွိ ၀ရုန္းသုန္းကားျဖစ္ေနမႈႏွင့္ စိတ္၀မ္းကြဲေနမႈတို႔က သမဂၢအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သေဘာထား ခ်မွတ္ ရာတြင္ ေရာေထြးမႈျဖစ္ေစသည့္အျပင္ သမဂၢ၏ ဂုဏ္သတင္းကိုပါ ထိခိုက္ေစသည္ဟု ဥေရာပသမဂၢ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ား က ယူဆၾကသည္။  

ဥေရာပေကာ္မရွင္မွ တာ၀န္ရွိသူႏွင့္ အရာရွိတခ်ိဳ႕သည္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ဘံုသေဘာထားႏွင့္သာမက ဒီမိုကေရစီ အေျခခံ သေဘာ တရားမ်ားႏွင့္ပါ ဆန္႔က်င္သည့္ ပုဂိၢဳလ္ေရး ရပ္တည္ခ်က္မ်ားရွိေနသည္ဟုလည္း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေလ့လာသိရွိရသည္။

၎တို႔သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူ႔ပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္အေပၚတြင္ အလြန္အမင္း အျပစ္ျမင္ သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔သည္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ နယ္စပ္ရွိအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ားကို ျပႆနာ ရွာေနသူမ်ားဟု ျမင္ေနၾကသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ အမွန္တကယ္ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါက ဥေရာပသမဂၢအတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈ၊ သမဂၢ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ သမဂၢ၏ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံ သေဘာထားမ်ားအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္ရေပေတာ့မည္။ ထိုပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၾကသူမ်ားဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔က လက္ခံထားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေန ၾက ေသာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တျခားအင္အားစုမ်ားကို ၎တို႔ မႏွစ္သက္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိမ့္မည္ဟု ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ မည္ သည့္ အခါမွ် မထင္မွတ္ခဲ့။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔ကား ထိုသို႔မဟုတ္။

ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ထားသည္။ စစ္သားမ်ားက တိုင္းရင္း သား နယ္ေျမမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ဆက္လက္ က်ဴးလြန္ေနၾကသည္။ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေနရပ္မွ ေရႊ႕ေျပာင္း ခံရသူမ်ား နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ေသာင္တင္ေနၾကသည္။ တတိုင္းတျပည္လံုး ေၾကာက္စိတ္ျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းလွ်က္ရွိသည္။

သို႔ပါေသာ္ျငား ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥေရာပသမဂၢ သေဘာထားက ေရွ႕ေနာက္မညီ ရႈပ္ေထြးေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ၏ မူ၀ါဒမ်ားကို ေဆြးေႏြးသည့္အခါတိုင္း ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ ျမန္မာမ်ား လြန္စြာ  စိတ္ မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။

ဥေရာပအေျခစိုက္ ျမန္မာ့အေရး စည္းရံုးလႈပ္ရွားေနေသာ အဖြဲ႔မ်ားက မၾကားေသးမီက ဥေရာပသမဂၢ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားထံ ေပးပို႔ေသာ စာ၌ “ဥေရာပေကာ္မရွင္ အရာရွိမ်ားက ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဘံုသေဘာထားႏွင့္ ဥေရာပပါလီမန္၏ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ပါ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို လူသိရွင္ၾကား ပြြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဆန္႔က်င္ေျပာဆိုေနၾကသည့္အေပၚ မိမိတို႔ လြန္စြာ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ရပါသည္။ ဒီမိုကေရစီနည္းက် အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိသည့္ ေကာ္မရွင္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဒီမိုကေရစီ နည္းက် တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ သမဂၢအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဥေရာပပါလီမန္တို႔၏ တရား၀င္သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကို ေသးသိမ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္မရွိဟု မိမိတို႔ ယံုၾကည္သည္”ဟု ေဖၚျပပါရွိသည္။

ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္မ်ားအေနႏွင့္ အထက္ေဖၚျပပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုအခ်ိန္၌ တရား၀င္ ရွင္းလင္းခ်က္ ထုတ္ျပန္သင့္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ သတင္းဌာနမ်ားအေနႏွင့္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အတြက္ ေသေရးရွင္ေရး ျဖစ္ေနေသာ အခ်ိန္တြင္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ဥေရာပေကာ္မရွင္မ်ား ျမန္မာ့အေရး၌ ပို၍ တာ၀န္ခံမႈ  တာ၀န္ယူမႈ ရွိလာေစရန္ အတြက္ ယင္းတို႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မူ၀ါဒသေဘာထားမ်ားကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ေလ့လာစံုစမ္း သင့္သည္။

The Trouble with the EU and EC ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆို ေဖာ္ျပသည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္