ခံစားခြင့္တိုးေပးရံုနဲ႔ ပင္စင္စားေတြရဲ႕ဘဝ လံုၿခံဳၿပီလား

အစိုးရသစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္မွာ ရက္ ၉၀ ေက်ာ္၍ ရက္ ၁၀၀ နားကို ကပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထို ရက္ ၉၀ ေက်ာ္ ကာလတြင္ မည္သို႔ေသာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ဇူလိုင္ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ေဆာင္းပါး ရွည္ႀကီး တပုဒ္ေရးကာ ေဖာ္ျပလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အစိုးရသစ္၏ သက္တမ္းတိုအတြင္း မည္မွ် တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္ဆိုသည့္ စာရင္းမ်ားႏွင့္အတူ အထူးတလည္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ပင္စင္စားမ်ားအား ခံစားခြင့္တိုးျမႇင့္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္ ဆိုသည့္ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္၏။

ပင္စင္ေငြ တိုးေပးသည့္ ကိစၥကို ၄ ရက္ခန္႔ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ဆိုသလို သတင္းစာေဆာင္းပါးမ်ား အထူးတလည္ ေရးသားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ရာ ထိုကိစၥအေပၚ အစိုးရအေနျဖင့္ ဂုဏ္ယူေနဟန္၊ ေက်းဇူးအတင္ခံလိုဟန္လည္း ရွိသည္။

ယခင္ပင္စင္စားမ်ား အားလံုး ယခု လက္ရွိသတ္မွတ္ထားသည့္ ႏႈန္းအတိုင္း ခံစားခြင့္ျပဳရန္ အစိုးရက မၾကာေသးမီက ေၾကညာခဲ့ရာ ရုတ္တရက္ အေနအထားအရ ပင္စင္စားမ်ား ဝမ္းသာၾကသည္မွာ မွန္ပါသည္။ ထိုသို႔ ဝမ္းသာၾကသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ပင္စင္စားေဟာင္းမ်ား အေနျဖင့္ က်ပ္ ရာဂဏန္း၊ ေထာင္ဂဏန္း အနည္းငယ္မွ်သာ ခံစားေနရာမွ ေသာင္းဂဏန္းအထိ တိုးျမင့္ခံစားခြင့္ ရရွိသြားေသာေၾကာင့္၊ အနည္းဆံုး ၁၀ ဆခန္႔ တိုးသြားသည္ဆိုေသာ ခံစားခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ပင္စင္ခံစားခြင့္မ်ား တိုးျမႇင့္ေပးသည္မွာ ယခုတႀကိမ္သည္ ပထမဆံုးမဟုတ္ပါ။ ၁၉၈၈ မတုိင္ခင္က ဥပေဒျဖစ္သည့္ ပင္စင္ လစာခံစားခြင့္ က်ပ္ ၆၀၀ ထက္ မပိုေစရဆိုေသာ စနစ္ကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ပယ္ဖ်က္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ပင္စင္လစာ လိုအပ္ခ်က္အရ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ မိသားစု ပင္စင္လစာကို တဝက္မွ ၄ ပံု ၃ ပံု အထိ တိုးျမႇင့္ခံစားခြင့္ ေပးခဲ့ျပန္သည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ပင္စင္လစာကို ၂ ဆ တိုးျမႇင့္ေပးသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔ တိုးျမႇင့္ ေပးခဲ့ျခင္းမ်ားမွာ ၎ႏွစ္မ်ားႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ေသာ ပင္စင္စားမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး ထိုႏွစ္မ်ား၏ အေရွ႕တြင္ ပင္စင္ ယူခဲ့သူမ်ား မပါဝင္ေပ။

ယခု အစိုးရသစ္ကေတာ့ ရွိသမွ် ပင္စင္စား အားလံုးကို တေျပးညီ တိုးျမႇင့္ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခင္ ကာလမ်ားကထက္ အနည္းငယ္ ထူးျခားသည္ဟု ဆိုရေပလိမ့္မည္။

အစိုးရသစ္ တိုးျမႇင့္ေပးလိုက္သည့္ ပင္စင္လစာအရ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္း၊ စာေရးစာခ်ီမ်ားအေနျဖင့္ က်ပ္ ၁ ေသာင္းႏွင့္ ၂ ေသာင္း ဝန္းက်င္ခန္႔သာ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး အရာရွိ အရာခံမ်ားအေနျဖင့္ က်ပ္ ၅ ေသာင္းအထက္ ရရွိၾကမည္ ျဖစ္ရာ ယခင္ထက္ စာလွ်င္ မ်ားသည္ဟု ယူဆႏုိင္သည္။

ယခင့္ယခင္ ပင္စင္စားေဟာင္းႀကီးမ်ား၏ တလအတြက္ ခံစားခြင့္သည္ ေကာ္ဖီမစ္ ေလး၊ ငါး၊ ေျခာက္ထုပ္ ဖိုးထက္ မပိုေသာ္လည္း ယခု ရရွိမည့္ ပင္စင္လစာမွာ အနည္းဆံုး ထမင္း ၁၀ နပ္စာခန္႔၊ ေခၽြတာသံုးစြဲပါက ၅ ရက္ခန္႔ အသံုးစရိတ္သာ ရွိေနသည္ မဟုတ္ပါလား။

ထို႔ေၾကာင့္ ပင္စင္စားမ်ားအားလံုး၏ ဘဝလံုၿခံဳေရးအတြက္ မည္ေရြ႕မည္မွ် အေထာက္အကူ ျပဳသည္ကို ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိေနသည္။

သတင္းစာ ေဆာင္းပါးထဲတြင္ ျမန္မာတႏုိင္ငံလံုး၌ ပင္စင္စား ၉ သိန္းေက်ာ္ ရွိေနၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ပင္စင္လစာ တုိးျမႇင့္ ေပးလိုက္သည့္အတြက္ ပင္စင္စားတို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား အတြက္ပါ အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အကယ္၍ မိသားစုတစုလွ်င္ အိမ္ေထာင္စုဝင္ ၅ ဦးရွိပါက လူဦးေရ ၄ သန္းခြဲေက်ာ္ကိုပင္ စားဝတ္ေနေရး ဖူလံုေရးအတြက္ အကူအညီ ေပးလိုက္သေယာင္ ေရးသားထားသည္။

ထိုသို႔ အမွန္တကယ္ အေထာက္အကူျပဳမည္ဆိုပါက အနာဂတ္အဘိုး၊ အဘြားမ်ား၏ ဘဝလံုၿခံဳေရးအတြက္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ ျဖစ္မည့္အျပင္ လမ္းမမ်ားေပၚမွ ခိုကိုးရာမဲ့ အဘိုး၊ အဘြားမ်ား ဦးေရလည္း ေလ်ာ့သြားေပလိမ့္မည္။

သို႔ေသာ္ တိုးျမႇင့္ေပးလိုက္သည့္ ပင္စင္လစာက တဦးအတြက္ တလစာ ေနထုိင္ေရး မပါေသးဘဲ စားေသာက္ရံုအတြက္ မေလာက္ငႏုိင္သည့္ အျပင္ ဝန္ထမ္းလစာ၊ ပင္စင္လစာ တိုးမည့္သတင္းၾကားရံုျဖင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္ရန္ ႀကံရြယ္ေနေသာ စီးပြားေရးမားမ်ားက တဘက္တြင္ ရွိေနျပန္သည္။

ထိုသို႔ ထိုးတက္လာမည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကို အစိုးရအေနျဖင့္ ေသခ်ာေပါက္ ထိန္းႏုိင္မည္ဟု မယူဆႏိုင္ပါ။ မယူဆႏုိင္သည့္ ရာဇဝင္မ်ားလည္း ျမန္မာအစိုးရ အဆက္ဆက္တြင္ ရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈကို လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ ထိန္းႏုိင္မည္ထားဦး ယခု တိုးျမႇင့္ေပးလိုက္သည့္ ပင္စင္လစာျဖင့္ ပင္စင္စား ဘုိး၊ ဘြားမ်ား၏ ဘဝလံုၿခံဳေရး ေျပလည္ရန္ မလြယ္ကူလွပါ။

လူဦးေရ ၄ သန္းခြဲခန္႔ကို အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္မည္ဆိုသည့္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ေရးသားထားေသာ “ရင္ဝယ္သားကဲ့သို႔ ထားရွိသည့္ ေစတနာျဖင့္” ဆိုသည့္ ေဆာင္းပါးထဲမွ စကားသည္ အစိုးရ၏ ႂကြားလံုးသက္သက္သာ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ပင္စင္စား အဘိုး၊ အဘြားမ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအေပၚ အမွန္တကယ္ ရင္ဝယ္သားကဲ့သို႔ ေစတနာ ထားပါက ယခုကဲ့သို႔ ပင္စင္လစာမ်ား တိုးျမႇင့္ ခံစားခြင့္ေပးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္တည္း တိုးျမႇင့္ေပးသည့္ ခံစားခြင့္ႏွင့္ ညီမွ်ကာ ေနထုိင္စားသံုးႏုိင္ရန္ အတြက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း အထူးတလည္ က်ဆင္းေရးကို အင္တုိက္အားတိုက္ ေဆာက္ရြက္ သင့္သည္ဟု ယူဆပါသည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္