အေဖတူသမီး ျဖစ္မလား

၁၉၄၀ ၀န္းက်င္က ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္စဥ္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကုိေအာင္ဆန္းသည္ လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ အပါအ၀င္ နည္းနာမ်ဳိးစုံကုိ အသုံးျပဳသူျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္အေျခအေနမ်ားကုိ ကမၻာကသိေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သူ ယူဆေသာ္လည္း  ျမန္မာျပည္အတြင္း အာရုံစုိက္ လုပ္ကုိင္ရမည့္ အဓိက လုပ္ငန္းမ်ား ရိွေၾကာင္းကုိ သူနားလည္သည္။

သခင္ေအာင္ဆန္းက လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈႀကီး ေပၚေပါက္ေရးကုိ ဗ်ဴဟာခ် ေဆာင္ရြက္သည္။ သူက ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသုံးစဲြျခင္း မျပဳဘဲ သပိတ္ေမွာက္ရန္၊ အခြန္ေပးေဆာင္ျခင္း မျပဳရန္ တုိက္တြန္းလႈံ႔ေဆာ္သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ စစ္တပ္စခန္းမ်ား၊ ရဲစခန္းမ်ားကုိ လက္နက္ကုိင္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေနသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျဖစ္လာမည့္ သခင္ေအာင္ဆန္းက ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အသုံးတည့္မည့္ နည္းေပါင္းစုံကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးတြင္ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းၾကသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္သာ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရး ေပၚေပါက္ႏုိင္မည္ ဆုိသည္ကုိ သူ နားလည္သည္။

ကုိလုိနီေခတ္ ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈကုိ ေခါင္းေဆာင္ေနသည့္ ကုိေအာင္ဆန္းသည္  ဂ်ပန္၏ အကူအညီျဖင့္ လက္နက္ကုိင္တုိက္ခုိက္ေရးလမ္းစဥ္ကုိလည္း က်င့္သုံးဖူးသည္။ သူကုိယ္တုိင္ ဂ်ပန္သုိ႔ ေရာက္သြားၿပီး စစ္ေရးအကူအညီ ေတာင္းသည္။

ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ျဖစ္လာမည့္ ႏုိင္ငံေရးေလာကမွ လူငယ္မ်ား ဂ်ပန္ထံမွ စစ္ပညာသင္ၾကသည္။ ဂ်ပန္စစ္တပ္၏ အကူအညီ မရလွ်င္ သူဦးေဆာင္သည့္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္၊ သူဦးေဆာင္သည့္ ဗမာ့တပ္မေတာ္က ရန္ကုန္သုိ႔ ေအာင္လံထူ ခ်ီတက္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။

နာမည္ေက်ာ္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တုိ႔ မေကာင္းမွန္း ကုိေအာင္ဆန္း သေဘာေပါက္ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္မႈအတြက္ စစ္ေရးအကူအညီ လက္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ကုိ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ၿပီး ၅ ႏွစ္အၾကာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ျဖစ္လာသည္။  ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္မွ  ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕သုိ႔ သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးသည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ကုိ ဦးေဆာင္သူမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျဖစ္သည္။

ယေန႔အခ်ိန္တြင္ သူ၏ သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာျပည္ ဒီမုိကေရစီ ရရိွေရး လႈပ္ရွားမႈကုိ ဦးေဆာင္ေနသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုအုံၾကြမႈအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာခ့ဲသည့္ "ဒုတိယလြတ္လပ္ေရးတုိက္ပဲြႀကီး" ကုိ ဦးေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ တဘက္တြင္ စစ္အာဏာပုိင္တုိ႔က ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ကလိမ္က်ၿပီး ၎တုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ အရပ္သားအစုိးရကုိ ေဖာ္ေဆာင္ထားသည္။

ဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက့ဲသုိ႔ပင္ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းသည့္ တုိက္ပဲြႀကီးကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း တုိင္းတပါးမွ နယ္ခ်ဲ႕လာသူမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေနရျခင္း မဟုတ္ဘဲ ကုိယ့္တုိင္းျပည္အတြင္းမွ
အာဏာရွင္တုိ႔ကုိ ရင္ဆုိင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ရင္ဆုိင္ရပုံျခင္းေတာ့ မတူပါ။  လက္ရိွ ျမန္မာအာဏာပုိင္တုိ႔က အတုိက္အခံႏုိင္ငံေရးသမားတုိ႔ကုိသာမက ျပည္သူလူထုကုိ အလြန္အကြ်ံ ႏွိပ္ကြပ္ထားသည္။ ဆယ္စုႏွစ္အတန္္ၾကာ စနစ္တက် ႏွိပ္ကြပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဖခင္ရင္ဆုိင္ရသည့္ ၿဗိတိသွ် အစုိးရက ဤသုိ႔ေသာ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားမလုပ္ခ့ဲဟု ဆုိႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်တြင္ အလုပ္ျဖစ္မည့္ ဗ်ဴဟာေတာ့ ရိွရမည္။

ဖခင္က အခက္အခဲမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ခ့ဲသလုိ သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည္လား ဆုိသည္က စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနသည္။ ဖခင္က ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ နည္းနာေပါင္းစုံကုိ ေရြးခ်ယ္သူျဖစ္သည္။ ယေန႔ ေျပာင္းလဲျခင္း မရိွသည့္ နည္းနာမ်ားကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာ ဆုပ္ကုိင္ထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးေဆာင္မႈက  အလုပ္ျဖစ္ပါ့မလားဟု ေမးစရာ ျဖစ္ေနသည္။

ယခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသက္ ၆၆ ႏွစ္ ရိွလာၿပီ။ လြန္ခ့ဲသည့္ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္က ျမန္မာျပည္ႏုိင္ငံေရးေလာကသုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၀င္ေရာက္လာစဥ္ကက့ဲသုိ႔ပင္ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားအျပား၏ ယုံၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုိ ရထားဆဲ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း သူ၏ ရပ္တည္ခ်က္တခ်ဳိ႕ကုိ ေမးခြန္းထုတ္သူမ်ား ရိွလာသည္။

ဥပမာ ေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးစရာ ရိွေနသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ အတုအေယာင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး သပိတ္ေမွာက္ထားေသာ္လည္း လာမည့္ ၅ ႏွစ္တြင္ ထပ္မံ ေရာက္လာမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ သူ၏ ပါတီ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အစီအစဥ္ ရိွမရိွ ဟူေသာ ေမးခြန္း ျဖစ္သည္။

ဤအခ်က္က ယခု အေရးတႀကီး ေမးစရာ ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္မည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေရွ႕ေလွ်ာက္ရမည့္ ခရီးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မည္သုိ႔ ဗ်ဴဟာခ်ထားသနည္း ဆုိသည္ကုိ သူ႔ကုိ ေထာက္ခံ၀န္းရံသူ အမ်ားအျပားက ေမးခြန္းထုတ္စ ျပဳလာသည္။

ေျမာက္မ်ားလွေသာ ႏုိင္ငံတကာ ညီလာခံမ်ားသုိ႔ ဗီဒီယုိ မိန္႔ခြန္းမ်ား ရုိက္ကူး ေပးပုိ႔ ေျပာၾကားရန္ အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အခ်ိန္မ်ားစြာေပးျပီး အာရုံစုိက္ လုပ္ေဆာင္ေနရသည္။
တျခားနယ္ပယ္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ေပးလုပ္ေဆာင္ပါက ပုိၿပီး ထိေရာက္မႈ ရိွႏုိင္သည္ဟု ယူဆသူမ်ားလည္း သူ၏ ပါတီအတြင္း ေပၚေပါက္ေနသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါ၀င္၊ ဦးေဆာင္ေနသည့္ ဒီမုိကေရစီတုိက္ပဲြက သက္တမ္း ဆယ္စုႏွစ္ ၂ခု ေက်ာ္လာၿပီ၊ သူ၏ အၾကမ္းမဖက္လႈပ္ရွားမႈကုိ ဆက္လက္ ကုိင္စဲြပါက ပန္းတုိင္ေရာက္မည္မဟုတ္ဟု မ်ဳိးဆက္သစ္တခ်ဳိ႕က ယူဆလာသည္။
စစ္အုပ္စု ႀကီးစုိးေနသည့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ေသြးထြက္သံယုိျဖစ္မႈကုိေတာ့ ေရွာင္ႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု သူတုိ႔က ယူဆေနၾကသည္။

၁၉၈၈ လူထုအုံၾကြမႈအတြင္း ရန္ကုန္မွ ႏုိင္ငံေရးသမား တခ်ဳိ႕က စစ္ၿပိဳင္အစုိးရ ထူေထာင္ၾကသည္။ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား အာဏာဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ အဆုံးသတ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ျဖတ္လမ္းမလုိက္လုိေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထုိလုပ္ရပ္ကုိ သေဘာမတူခ့ဲေပ။ ထုိစဥ္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရရိွပါက ျမန္မာျပည္၏သမုိင္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲသြားမည္ဟု ယူဆသူမ်ားလည္း ရိွသည္။ သူတုိ႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ "ႏုိင္ငံေရးလုပ္တာ သူေတာ္စင္လုိ က်င့္ႀကံေနလုိ႔ မရဘူး၊ အခ်ိန္သိပ္ၾကာလာရင္ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ဟာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အဆုံးသတ္ဖုိ႔ ခက္တယ္" ဟု ေ၀ဖန္ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ လူထု ေထာက္ခံမႈ အျပည့္အ၀ ရိွေနဆဲျဖစ္သည္ ဆုိသည့္အခ်က္က ျငင္းခုန္စရာ မလုိအပ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္၏ "ဒုတိယလြတ္လပ္ေရးတုိက္ပဲြႀကီး" က မၿပီးမဆုံးႏုိင္ ျဖစ္ေနသည္။ ဒီတသက္ ေအာင္ျမင္ပါ့မလားဟု သံသယ၀င္သူမ်ားကုိပင္ ေတြ႔ေနရေလသည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္