အဆိုးထဲက အေကာင္းကို ရွာေဖြခ်င္သူမ်ား

သိပ္မၾကာခင္ လပိုင္းက အပစ္ရပ္အဖဲြ႔ေတြ၊ တိုင္းရင္းသားေဒသ လူထုအေျချပဳ အဖဲြ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဝင္ဖုိ႔ ပါတီေတြ ေထာင္ၾကပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္ပဲ ေမလကုန္ေလာက္မွာ မွတ္ပံုတင္ ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကတဲ့ ပါတီ ၄၂ ခုထဲက သုံးပုံႏွစ္ပံုေလာက္ဟာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု အဝန္းအဝုိင္း ကိုယ္စားျပဳေနပါတယ္။  ေရြးေကာက္ပြဲက ယံုၾကည္ရပါ့မလား ဆုိတာကေတာ့ တိုင္းရင္းသား ပါတီေတြ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ မဲဆြယ္ စည္းရံုးခြင့္ ရွိရဲ႕လား၊ ေရြးေကာက္ပဲြေန႔မွာ မဲကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရတြက္ေပးပါ့မလား ဆိုတာေတြကုိ ၾကည့္ရင္ သိႏုိင္ပါတယ္။

က်ေနာ္ စကားေျပာခ့ဲသူေတြကေတာ့ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒဟာ ခ်ဳိ႕ယြင္း အားနည္းခ်က္ေတြ ျပည့္ေနတယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ဟာ စစ္တပ္က အားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမယ့္ သမၼတ စနစ္ အစိုးရ တရပ္ပဲ ျဖစ္မယ္ ဆိုတာ နားလည္ထားၾကသူေတြပါ။  ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ သက္တမ္း ရိွတဲ့ နယ္စပ္ေဒသ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡဟာလည္း လူမ်ဳိးစုေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ကုိ လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ေအာင္ နည္းနည္းပဲ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပုံ၊ စစ္တပ္နဲ႔ အေပါင္းအပါေတြကပဲ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး နယ္ပယ္ အမ်ားစုကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားပုံ ဒါေတြကိုလည္း သိၾကပါတယ္။  သူတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တာက ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္းမွာ လႈပ္ရွား ႏုိင္မယ့္ နယ္ပယ္ အသင့္အတင့္ ရလာဖုိ႔ပါပဲ။

၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လူထုက ၾကည္ညိဳ ေလးစားလုိ႔ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) က အျပတ္အသတ္ ႏုိင္ခ့ဲပါတယ္။  NLD ရဲ႕ ၾသဇာ အဲဒီလုိ ႀကီးခ့ဲေပမယ့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ပါတီေတြက ကိုယ္စားလွယ္ ၆၅ ေယာက္လည္း ေရြးေကာက္ခံရပါတယ္။  အဲဒီ ပါတီေတြက စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား မဟာမိတ္ အဖြဲ႔ (UNA) ဆုိတာကုိ ဖဲြ႔ထားတာပါ။  ဒီအဖဲြ႔ဟာ NLD နဲ႔ နီးနီး ကပ္ကပ္ ရွိခ့ဲတာကေတာ့ ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေရး ဆုိတ့ဲ တူညီတ့ဲ ရည္မွန္းခ်က္ေၾကာင့္ ပါပဲ။

NLD က အခု က်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ပါတီ မွတ္ပံုမတင္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ထားတာပါ။  ဒီလုိ ဆုံးျဖတ္တာဟာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု နယ္ေျမေတြမွာ ေဒသခံ ပါတီေတြအတြက္ လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္သလို ျဖစ္သြားတယ္လုိ႔  လူမ်ဳိးစု ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက ျမင္ၾကပါတယ္။

ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ ၁၉၉၅ မွာ စစ္အစိုးရရဲ႕ အမ်ဳိးသားညီလာခံကေန NLD ႏုတ္ထြက္သြားတဲ့ အတြက္ ညီလာခံမွာ စစ္အစိုးရ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့ တခုတည္းေသာ အသံအျဖစ္ အပစ္ရပ္အဖဲြ႔ေတြပဲ က်န္ရစ္ခဲ့သလို အေျခ အေနမ်ဳိးကို ျပန္ျပီး ထင္ဟပ္ပါတယ္။  ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒမွာ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လိုအင္ ဆႏၵေတြ ပါဝင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရးက မေအာင္ျမင္ေပမယ့္ ညီလာခံမွာ အပစ္ရပ္ အဖဲြ႔ေတြ ပါဝင္ႏုိင္တ့ဲ အတြက္ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ နစ္နာမႈေတြ၊ ဆႏၵေတြကို ေဆြးေႏြးခြင့္ ရခ့ဲပါတယ္။ ဒါဟာ ၁၉၆ဝ ေနာက္ပုိင္း အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရး စင္ျမင့္မွာ ပထမဆံုး ရတ့ဲ အခြင့္အေရးပါပဲ။

ဒီႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာေတာ့ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ အတြက္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု ပါတီ တခ်ဳိ႕ ဝင္ျပိဳင္ၾကပါလိမ့္မယ္။  ဒါေပမယ့္ အမ်ားစုကေတာ့ ျပည္နယ္ ၁၄ ခု နဲ႔ တိုင္း လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ အႏိုင္ရဖုိ႔ အဓိက အေလးထားၾကပါလိမ့္မယ္  (ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္း တုိ႔ကုိ အေျခခံ ဥပေဒသစ္ အရ “ေဒသ” လုိ႔ အမည္ ေျပာင္းထားပါတယ္)။ သူတုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္တာက အဲဒီ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ေနရာ အေတာ္အတန္ ရထားမယ္ ဆိုရင္ အစိုးရ ခ်မွတ္ေပးမယ့္ အခြန္ေငြ (သဘာဝ သယံဇာတ ထုတ္လုပ္မႈ အပါအဝင္)ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ေနရာမွာ ညီညီမွ်မွ် ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ဖုိ႔၊ ေက်ာင္းေတြ၊ လူထု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ တရားရံုး စနစ္ေတြမွာ အသံုးျပဳတဲ့ ဘာသာစကား မူဝါဒကိစၥေတြ အခြင့္အေရး ညီမွ် လာေစဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။  အစိုးရအာဏာကို ထိန္းညွိေရးအတြက္ ဝန္ၾကီးေတြ ခန္႔ထားရာမွာလည္း မွ်မွ်တတ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔လည္း သူတုိ႔က ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ပါတီ အေတာ္မ်ားမ်ား အထူးသျဖင့္ လူမ်ဳိးစုငယ္ ကိုယ္စားျပဳ ပါတီေတြက ေရြးေကာက္ပဲြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အရ အေရးပါမႈကို ျပသႏိုင္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ သေဘာထားၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ လူမ်ဳိးေရး ေဖာ္ေဆာင္ သတ္မွတ္မႈ ပိုျပီး ခိုင္မာ အားေကာင္းလာေအာင္ လုပ္ခ်င္ၾကတာပါ။ ပုန္ကန္မႈ သက္တမ္းရွည္ေနတဲ့ ကရင္တုိင္းရင္းသားေတြလုိ အဝန္းအဝုိင္းနဲ႔ ဆက္စပ္မႈရွိတဲ့ ပါတီ တခ်ဳိ႕ အဖုိ႔ေတာ့ လက္နက္ မကိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအဖဲြ႔ ဖဲြ႔တာဟာ နယ္စပ္ အေျခစုိက္ ေတာ္လွန္ေရးကေန လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာလုိက္တ့ဲ သေဘာပါပဲ။

ေလာေလာဆယ္ ပါတီေတြက မွတ္ပံုတင္တ့ဲအဆင့္ လုပ္ေနၾကၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ စည္းရံုးေရး ဆင္းၾကေတာ့မွာပါ။ အဲဒီအခါ လူမ်ဳိးစုမဲေတြ ျပန္႔မထြက္သြားရေအာင္ အေကာင္းဆံုး ဘယ္လို လုပ္ၾကမယ္ ဆိုတာကို သူတုိ႔ အခ်င္းခ်င္း စျပီး ေဆြးေႏြးႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ ျပည္နယ္ေတြမွာ ပါတီ တခုတည္းကေန ေဒသခံေတြကုိ စုစည္းႏိုင္ပုံ ရပါတယ္။  ကခ်င္ျပည္နယ္ တိုးတက္ေရး ပါတီ (KSPP)ကုိ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ အျဖစ္ အစိုးရက မွတ္ပံုတင္ ခ်မေပးေသးတာ အဲဒီအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ KSPP နဲ႔ တျခား အမီွအခုိကင္းတဲ့ ပါတီေတြ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ႏုိင္ဘူး ဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ယံုၾကည္မႈ အၾကီးအက်ယ္ နည္းသြားၾကမွာပါ။

တခ်ဳိ႕ ေဒသေတြမွာ (ဥပမာ ကရင္ အသုိင္းအဝန္းမွာ) ပါတီ တခုမက ေပၚလာပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး အေတြ႔အၾကံဳ မရွိၾကတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ၾကားမွာ အေကာင္းဆံုး လက္တဲြၾကေရး သေဘာတူညီမႈ ရ၊ မရ ဆိုတာကလည္း စိတ္္ဝင္စားစရာပါပဲ။ ဒီေခါင္းေဆာင္ေတြက ဆက္ဆံေရး ေျပျပစ္ ေခ်ေမြ႔တာကို သေဘာ ေတြ႔သူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။

ေဒသဆိုင္ရာ အေျခအေနေတြေပၚ မူတည္ျပီး တခ်ဳိ႕ ေဒသေတြမွာ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ မဲေတြ ျပန္႔ကြဲ မသြားရေအာင္ ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ကူညီေရး သေဘာတူျပီး ေအာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ ညြန္႔ေပါင္း ဖဲြ႔ၾကပါလိမ့္မယ္။

ပါတီမွတ္ပံုတင္တာေတြကို လက္ခံလိုက္ျပီ ဆိုတာနဲ႔ (ဒါမွမဟုတ္ တရားဝင္ ပယ္လိုက္ၿပီ ဆုိတာနဲ႔) ၁၉၉ဝ တုန္းက လိုမ်ဳိး မဟာမိတ္ ဖဲြ႔တာေတြ ပိုျပီး ေပၚထြက္လာႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရး သမားေတြက စစ္အစုိးရဘက္ေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းဖုိ႔ လိုအပ္မယ္ ဆိုတာ သိေနၾကပါတယ္။
စစ္အစိုးရ ဖဲြ႔ထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံျဖိဳးေရး ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳ ရပ္တည္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ထားၾကတဲ့ ကရင္၊ ကခ်င္ ဒါမွမဟုတ္ မြန္ေဒသခံေတြနဲ႔ပါ။

က်ေနာ္ စကားေျပာခ့ဲတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက ေရြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္ တရားမွ်တမယ္လုိ႔ ယူဆၾကတယ္။ သူတုိ႔ ပါတီေတြ ေကာင္းေကာင္း ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္မယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ၾကပံုပါပဲ။ အစိုးရ ေထာက္ခံတဲ့ပါတီေတြက ႏိုင္ငံေရးအရေရာ၊ ရံပံုေငြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေရာ အခြင့္ထူးေတြ ရေနတယ္ ဆုိတာကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။  သူတုိ႔က အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ သတင္းစာေတြ၊ တျခား မီဒီယာေတြကုိ အသံုးခ်ခြင့္ ရိွေနတာပါ။

၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေတြကို မွ်မွ် တတ ေရတြက္ခ့ဲပါတယ္။ စစ္အစိုးရက အဲဒီလို ရလဒ္မ်ဳိး ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေနာက္ထပ္ မျဖစ္ရေအာင္ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ပိုင္းျဖတ္ထားပုံပါပဲ။ ဒီႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ သူတုိ႔ ကလိမ္က်မယ္ မက်ဘူး ဆိုတာကို ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔ပဲ ရွိပါတယ္။

ဒီလို မေရရာတာေတြ ရိွေနတဲ့ အတြက္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု ပါတီဝင္ေတြဟာ  ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အျဖစ္ ပါဝင္ အေရြးခံရင္ သူတုိ႔ဟာ သူတုိ႔ အသုိင္းအဝန္းမွာ ရပ္တည္ေရး ခက္ခဲလာရုံမက အႏၱရာယ္လည္း အေတာ္ ႀကီးေနပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ပဲ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကိုယ္စားျပဳ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြဲလုိ႔ သေဘာထားၾကတာပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ အရည္အခ်င္း ရွိတဲ့သူ အမ်ားစုဟာ သူတုိ႔ကိုယ္တိုင္ ဝင္အေရြးခံဖုိ႔ စိတ္မပါလွဘဲ တျခားသူေတြကို စုစည္းဖုိ႔ ၾကိဳးစားေနတာေၾကာင့္ပါပဲ။

အစိုးရနဲ႔ မပတ္သက္တဲ့ ပါတီေတြကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖုိ႔ လုပ္ေနခ်ိန္မွာ အကန္႔အသတ္ အေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ပါတီေတြမွာ ပညာတတ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရွိၾကေပမယ့္ တခ်ဳိ႕မွာေတာ့ အေတြ႔အၾကံဳ နည္းပါးတဲ့ ပါတီဝင္ေတြပဲ ရွိၾကတာပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ ကရင္ ပါတီ တခု ဆိုရင္  ဗုဒၶဘာသာ လႊမ္းမိုးတဲ့ ပိုးကရင္နဲ႔ ခရစ္ယာန္ အမ်ားစု ျဖစ္တဲ့ စေကာကရင္ အသုိင္းအဝန္း ႏွစ္ခုစလံုး ရွိေနေပမယ့္ သူတုိ႔မွာ တတ္သိပညာရွင္ေတြ၊ အားကုိးရတ့ဲ ေဒသခံ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ မရွိပါဘူး။

တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု ပါတီေတြ အဓိက ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြထဲက တခုကေတာ့ ရံပံုေငြ မရွိတာပါပဲ။ ပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို မွတ္ပံုတင္ဖုိ႔၊ မဲဆြယ္ စည္းရံုးဖုိ႔ ေငြ လိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပဲြက တရားမွ်တမယ္ဆိုရင္ မဲ အလုံအေလာက္ ရမယ္လုိ႔ သူတုိ႔ ယံုၾကည္ေနၾကပါတယ္။ သူတုိ႔က မဲဆြယ္တ့ဲေနရာမွာ ေငြသိပ္မကုန္ဖုိ႔ကိုပဲ ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကတာပါ။

ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးၿပီးခ်င္းေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပဲြက ျမန္မာျပည္အေပၚ ဘယ္လို သက္ေရာက္မႈ ရွိတယ္ ဆိုတာ အဆံုးအျဖတ္ ေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။  ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ အေရးပါတဲ့ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သလား မျဖစ္ဘူးလား ဆိုတာ အကဲျဖတ္မႈ မလုပ္ခင္ က်ေနာ္တုိ႔ တႏွစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ေစာင့္ဖုိ႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ ခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အျပစ္ေျပာဖုိ႔ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပဖုိ႔ ၾကိဳးစားေနၾကသူေတြအဖုိ႔ အေထာက္ အထားေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေနမွာပါ။ ဒါေပမယ္လုိ႔ ေဝဖန္ ျပစ္တင္သူေတြမွာလည္း  တျခား ေရြးခ်ယ္စရာ နည္းလမ္းေကာင္းေတြ ရိွမေနပါဘူး။

ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားေနၾကသူ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ျမန္မာျပည္ အေျခအေန အေကာင္းဘက္ကုိ ေျပာင္းလဲေအာင္ လုပ္ေနၾကသူေတြ ျဖစ္တယ္ ဆုိတာကုိေတာ့ အသိအမွတ္ ျပဳသင့္တာေပါ့။ သူတုိ႔က ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ရိွသင့္ ရိွအပ္တ့ဲ မေကာင္းဆုိးဝါး လုိ႔ သေဘာထားေနၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

(Asley South ေရးသားသည့္ Making the Best of a Bad Election ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာ ျပန္ဆုိသည္။  စာေရးဆရာ Asley South သည္ ျမန္မာႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္းရိွ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးရာ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္သည္။ )
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္