ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ရန္ကုန္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္း

စစ္အစိုးရက က်င္းပမည့္ ႏို၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ရန္ကုန္၏ ေျပာင္းလဲသြားမည့္ ႏိုင္ငံေရး အခင္း အက်င္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစိုးရတို႔ အသီးသီးေပၚထြက္မည္ျဖစ္ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္မည့္ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ အဓိကေၾကာ႐ိုးတခုျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္မ်ား ေပၚေပါက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ဤေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တႏိုင္ငံလံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္အတြက္ပါ ရန္ကုန္သားတို႔ မဲေပးၾကရေပမည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ရန္ကုန္သည္ ၂၆ ႏွစ္ သက္တမ္းရွည္ခဲ့ေသာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို အဆံုးသတ္ခဲ့ေသာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရး စတင္လႈပ္ရွားရာ ဘူမိနက္သန္၊ အာဏာရွင္ အဆက္ဆက္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့ရာ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ အခ်က္အခ်ာ ေနရာျဖစ္သကဲ့သို႔ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူမ်ားကို လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ လက္ရိွစစ္အစိုးရက သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ သမိုင္းသက္ေသ ေနရာလည္း ျဖစ္သည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈႀကီးကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ၾကသူမ်ား တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ကို ျပည္သူမ်ားက ပံုေအာၿပီး မဲေပးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အစိုးရက ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ယခုတႀကိမ္တြင္ NLD သည္ မတရားေသာ တရားဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာၿပီးေနာက္ က်င္းပေသာ ဤေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အသက္မျပည့္သျဖင့္ မဲေပးခြင့္ မရခဲ့ေသာ၊ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ မဲဆႏၵရွင္အသစ္ အမ်ားအျပား ပါ၀င္လာသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ရန္ ရက္ပိုင္းလိုသျဖင့္ မဲထည့္ခြင့္မရခဲ့ေသာ လူငယ္တဦးသည္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ သူ၏အသက္မွာ ၃၈ ႏွစ္ခန္႔ ရိွေနမည္ျဖစ္သည္။ လူလတ္ ပိုင္းအရြယ္ ထိုသူအတြက္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ သူ႔ဘ၀တြင္ ပထမဆံုး မဲထည့္ခြင့္ရမည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အလွမ္းကြာခဲ့ၿပီေလာ။ ဒီမိုကေရစီအေရးကို မ်က္ျခည္ ျပတ္ခဲ့ၿပီေလာ။

၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား ႐ုတ္တရက္ အဆမတန္ ျမင့္မားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္မႈကို ျပည္သူမ်ား ရင္ဆိုင္လာရေၾကာင္း၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈႀကီးကို ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးေဆာင္ဆႏၵျပခဲ့ေၾကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာ သံဃာေတာ္မ်ား ပါ၀င္လာၿပီး “ေရႊ၀ါေရာင္ သံဃာ့ေတာ္လွန္ေရး” အျဖစ္ တင္စားခံရေလာက္ေအာင္ ႀကီးက်ယ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈႀကီးကို မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရး လက္ဆင့္ကမ္းမႈတခု ရိွခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ဆိုသည္။

သို႔ဆိုလွ်င္ ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD မရိွေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီကို အမွန္တကယ္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ မည္သည့္ပါတီကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ား မဲထည့္မည္နည္း။

ဧရာ၀တီက ရရိွထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားစာရင္းကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ပါတီေပါင္း ၁၅ ပါတီႏွင့္ တသီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း ၄၅၈ ဦး ရိွသည္။ ၎တို႔သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၄၅ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ ၁၂ ေနရာႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အတြက္ ေနရာ ၉၀ ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ ကရင္ႏွင့္ ရခိုင္လူနည္းစုမ်ားအတြက္ ၁ ေနရာစီတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဇယားကြက္ကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ လက္ရိွစစ္အစိုးရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ
ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ) သည္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ ေနရာမလပ္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခင္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီကို အေမြဆက္ခံခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ (တစည) သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂ ေနရာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ၅ ေနရာကလြဲလွ်င္ ေနရာအားလံုးတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

က်န္ ၁၃ ပါတီ၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈ အေနအထားမွာ အလြန္အားနည္းေနသည္။ ထိုပါတီမ်ားထဲတြင္ NLD မွ ခြဲထြက္လာေသာ ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (NDF) သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုသာ အဓိကထားၿပီး ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ) ႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) တို႔သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုသာ အဓိကထား ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ႀကံ့ဖြံ႔ႏွင့္ တစည ႏွစ္ပါတီတည္းသာ ေနရာအမ်ားစုတြင္ လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အေနအထား ျဖစ္ေနပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူမ်ား မည္သည့္ပါတီကို မဲေပးမည္နည္း။

ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီသည္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အသင္း (ႀကံ့ဖြံ႔) ကို အေမြခံထားသည့္အတြက္ ၂၀၀၇ ခူႏွစ္ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္းေရးကာလအတြင္း ဆႏၵျပ ေက်ာင္းသားလူငယ္ႏွင့္ ရဟန္းသံဃာမ်ားကို ဖမ္းဆီးႏွိမ္ႏွင္းရာတြင္ ႀကံ့ဖြံ႔အသင္း၀င္ လူဆိုးလူမိုက္မ်ားက အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ တက္တက္ႂကြႂကြ ပူးေပါင္းခဲ့ျခင္းကို ရန္ကုန္သားမ်ား မေမ့ၾကေသးပါ။

ထို႔အတူ တိုင္းျပည္ကို ၂၆ ႏွစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ဆင္းရဲတြင္းထဲ ဆြဲခ်ခဲ့ေသာ၊ ယခုအခ်ိန္အထိ ျပည္သူမ်ား၏ စီးပြားေရးဘ၀ ျပန္လည္ နာလံမထူႏိုင္ေသးသည့္ ျဖစ္စဥ္တခုလံုး၏ ပဏာမ လက္သည္တရားခံမွာ တစည ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ NLD ကို လူထုက အျပတ္အသတ္ေထာက္ခံမႈ ျပျခင္းျဖင့္ တစညကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည္။

ဒီမိုကေရစီ လိုလားခ်က္မ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္ ယံုၾကည္ထိုက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား မရိွေသာ အေျခအေနတခုတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းမွ ျပည္သူမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးဘ၀မွာ ထြက္ေပါက္ မရိွေသာ ၿမံႇဳးထဲက ငါးမ်ားျဖစ္ေနမည္လား၊ သို႔မဟုတ္ မိမိတို႔၏ အသည္းၾကားက မဲျပားမ်ားကို မည္သူမွမေပးဘဲ သိမ္းဆည္းထားမည္လား ဆိုသည့္အခ်က္ကို ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အေျဖေပးၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တင္သြင္းမႈ ဇယား
အမွတ္စဥ္
ပါတီအမည္
ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ (၄၅) ေနရာ
အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ (၁၂) ေနရာ
ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္ (၉၀) ေနရာ
တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု (၂) ေနရာ
စုစုေပါင္း (၁၄၉) ေနရာ

ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ
၄၅
၁၂
၉၀

၁၄၉

တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးပါတီ
၄၃
၁၂
၈၇
-
၁၄၂

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု
၃၇
၁၀

-
၅၃

၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား (ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ)
၁၈


-
၂၃

ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (ျမန္မာ)
၁၅


-
၂၃

ကရင္ျပည္သူ႕ ပါတီ
၁၀

ေခတ္သစ္ ျပည္သူ႔ပါတီ-


ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ


-
-


အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရး မဟာမိတ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္-

၁၀
အမ်ိဳးသား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

-

-

၁၁
မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီ


-
-

၁၂
ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီပါတီ

-
-
-

၁၃
ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ေရးပါတီ
-
-
-


၁၄
၀ံသာႏု NLD (ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံ)

-
-
-

၁၅
ဖလံု-စေ၀ၚ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

-
-
-

၁၆
တသီးပုဂၢလ
၁၉


-
၂၆

စုစုေပါင္း ကုိယ္စားလွယ္ အေရအတြက္
၁၉၆
၄၈
၂၁၀
၄၅၈

 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္