ေရနံေခ်ာင္း မဲ႐ုံတ႐ုံ လွ်ိဳ႕၀ွက္မဲေပးစနစ္ မသုံး

မေကြးတိုင္း ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ ေအးကုန္းရပ္ကြက္ မဲရုံ အမွတ္ ၃ သည္ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံ ျဖစ္ေသာ္လည္း မဲ ေပးရန္ လွ်ဳိ႕၀ွက္အခန္းျဖင့္ စီစဥ္ထားျခင္း မဟုတ္ဘဲ အကာအရံမရွိသည့္အတြက္ မည္သည့္ပါတီအား မဲေပးသည္ကုိ သိရွိႏုိင္ေသာေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္