ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ အသိအမွတ္မျပဳရန္ ေတာင္းဆုိ

လိမ္လည္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေန၍ ျမန္မာလူထုတရပ္လုံးႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံတကာက ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကုိ အသိအမွတ္မျပဳ ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႕ ၊ ၈၈မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ၊ ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ေက်ာင္း သားသမဂၢ မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တုိ႔က ယေန႔ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု အား လုံး မပါ၀င္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္လႊတ္မေပးဘဲ ျပဳလုပ္ျခင္း ၊ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီအႏုိင္ရေရး နည္းမ်ဳိးစုံသုံး၍ ျပဳလုပ္ ခဲ့ ျခင္း ၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားကုိ ခြင့္မျပဳျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာမည့္ စစ္အုပ္စု ႀကံ့ဖြံ႕ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္သြားမည္ဟု သိရသည္။
 

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္