ႀက့ံဖံြ႔ပါတီသာ အႏုိင္ရမည္ဟု အမ်ားက ယူဆ

E-mail Print
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပါတီသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏုိင္ရလိမ့္ မည္ဟု ၿပီးခ့ဲသည့္ ရက္ပုိင္း အတြင္း ဧရာ၀တီက ျပဳလုပ္သည့္ စစ္တမ္းငယ္ တခုတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားက ေျဖဆုိၾကသည္။

စစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္သူ ၄၅၀ အနက္ ၄၁၈ ဦးက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္  ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီ အႏိုင္ရမည္ဟု ယူဆေန ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

အစုိးရက ႀက့ံဖံြ႔ပါတီ အႏုိင္ရေအာင္ စီစဥ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို တရားမွ်တစြာသာ ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ ႀက့ံဖံြ႔ပါတီ အႏိုင္ရမည္ မဟုတ္ဟု အမ်ားစုက ေျဖဆုိၾကသည္။

စစ္တမ္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန အလႊာ အသီးသီးမွ လူပုဂၢဳိလ္ ၄၅၀ ပါ၀င္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူး ယူထားေသာ ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔က ႀက့ံဖံြ႔ပါတီ ဖဲြ႔စည္းၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မည့္  အစီအစဥ္ကုိ ေက်နပ္ျခင္း ရွိမရွိ၊ ထုိ ပါတီအား မဲထည့္ မထည့္၊  ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထုိပါတီ အႏိုင္ရ မရ ဟူေသာ ေမးခြန္း ၃ ခုကုိ ၿပီးခ့ဲသည့္ ရက္ပုိင္းအတြင္း ေျဖဆုိခ့ဲၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ပါ၀င္သည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားမွာ အစိုးရ၀န္ထမ္း ၁၅၀၊ စစ္မႈထမ္း ၂၀၊  စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ၃၀၊ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား ၅၀၊ အသက္ ၂၀မွ အသက္ ၆၀ ၾကား အရပ္သား  ၂၀၀ တို႔  ျဖစ္ၾကသည္။

“သူတုိ႔ပဲ နိုင္မယ္ ဆိုတာ သိသာေနၿပီပဲ၊ အမွန္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတာင္ လုပ္ေနစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး၊ အေျဖက ထြက္ေနၿပီပဲ” ဟု ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

အသက္ ၂၀ အရြယ္ ေက်ာင္းသား တဦးက “အေျဖက ရွင္းေနၿပီပဲ၊ ၾကံ႕ဖြံ႔ကပဲ ႏိုင္ေတာ့မွာ၊ မႏိုင္ခဲ့ရင္လည္း ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေတာ့မွာ၊ ေျဗာင္ကို လုပ္ဦးမွာ” ဟု သူ႔အျမင္ကို ေျပာသည္။

၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ အစုိးရက မဲမသမာမႈမ်ဳိးစုံျဖင့္ ၎တုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ခ့ဲသက့ဲသုိ႔ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္လည္း ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ဖြယ္ရိွသည္ဟု အသက္ ၄၈ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသားတဦးက ရွင္းျပသည္။

စစ္အစုိးရ ၀န္ႀကီးမ်ား ပါတီေထာင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ျခင္းကုိ ေက်နပ္ျခင္း ရိွမရိွ ဟူေသာ ေမးခြန္းကုိ အစိုးရ၀န္ထမ္း ၁၅၀ က ေျဖဆုိရာတြင္ ေက်နပ္မႈ မရွိဟု ဆိုသူေပါင္း ၁၄၃ ဦးရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း  စစ္မႈထမ္း ၂၀ ၏ အေျဖက ထုိ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အေျဖႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ေနသည္။

စစ္သား ၂၀ ဦးကုိ ေမးျမန္းရာတြင္ ၁၇ဦးက ေက်နပ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ၁၈ ဦးက ေက်နပ္မႈ မရွိေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့ၿပီး က်န္ ၁၂ဦးက ေက်နပ္ေၾကာင္း ေျဖဆိုသည္။

တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားတြင္ ၄၁ ဦးက မေက်နပ္ေၾကာင္း ေျဖဆိုကာ ၉ ဦးက ေက်နပ္သည္ဟု ဆိုသည္။

အရြယ္စုံ အရပ္သား ၂၀၀ တြင္ ၁၉၆ ဦးက မေက်နပ္ဟု ေျဖဆိုသည္။ ေက်နပ္သည္ဟု ဆုိသူ ၄ ဦးသာ ရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

ေက်နပ္မႈ မရိွဟု ဆုိသူ  စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရး လုပ္ငန္းရွင္ တဦးက “ျပည္သူကို ေစာ္ကားတာလို႔ ျမင္တယ္၊ သူတုိ႔ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္မယ္၊ လူေတြ သူတုိ႔ လုပ္သမွ် ခံရမယ္၊ ဂရုမစိုက္ဘူး ဆိုတဲ့ သေဘာပဲကို ျပလိုက္တာလုိ႔ပဲ က်ေနာ္ ျမင္တယ္” ဟု  ေျပာသည္။

၀န္ထမ္းတဦးက “၀န္ထမ္းေတြ ပါတီႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ကင္းရွင္းရမယ္ ဆိုတဲ့ ဥပေဒ ထုတ္လုိ႔ က်မတုိ႔မွာ အၾကိမ္ၾကိမ္ လက္မွတ္ ထိုးေနရတယ္၊ ခုေတာ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္မယ္ တဲ့၊ လုပ္ခ်င္တိုင္း လုပ္တာပဲ၊ ဒီအတိုင္းဆို ေရြးေကာက္ပြဲေတာင္ လုပ္ေနစရာ မလိုဘူး၊ အလကား လူေတြ အလုပ္ရွဳပ္ေအာင္” ဟု မေက်မနပ္ျဖင့္ ေျပာျပသည္။

ဦးသိန္းစိန္ ႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားသည္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ဆဲ ၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ေထာင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြ ၀င္ေစရန္ အစုိးရက စီစဥ္ေနျခင္းမွာ ေရြးေကာက္ပဲြ၏ မမွ်တမႈတခု ျဖစ္သည္ဟု သူက ဆုိသည္။

အၿငိမ္းစား စစ္မႈထမ္းေဟာင္းတဦးက “ေျပာရရင္ေတာ့ မေက်နပ္ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုိ႔ ဘာလုပ္ႏိုင္မွာလဲ၊ ဘာမွ လုပ္လုိ႔ မရဘူးေလ” ဟု ေျပာသည္။

ေက်နပ္ေၾကာင္း ေျဖဆိုသူမ်ားထဲမွ အရာခံဗိုလ္ အဆင့္ရိွ စစ္မႈထမ္း တဦးက  “စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္မွ ေအးခ်မ္းႏိုင္မယ္ေလ” ဟု ေျပာၿပီး ေက်ာင္းသူတဦးက “ေက်နပ္ပါတယ္၊ လူႀကီးေတြ ေကာင္းမယ္ထင္လုိ႔ စီမံၾကတဲ့ အေပၚမွာ ေ၀ဖန္စရာ မလိုပါဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ႀက့ံဖံြ႔ပါတီကုိ မဲေပးမည္လား ဟူသည့္ ေမးခြန္းကိုလည္း စစ္တမ္းတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားက ေျဖဆုိၾကသည္။

“မဲေပးမည္ မဟုတ္” ဟု ေျဖၾကားသူ ၀န္ထမ္း ၁၄၄ ဦး ရွိၿပီး၊ မဲေပးမည္ဟု ဆိုသည့္ ၀န္ထမ္း ၆ ဦးသာ ရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

မဲေပးမည္ဟု ဆိုသူ ၀န္ထမ္းတဦးက “က်မတုိ႔က အစိုးရ ၀န္ထမ္းေတြပါ၊ ၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ပါတီက ၀န္ထမ္းပါတီ ျဖစ္ေနေတာ့ ဒီပါတီကိုပဲ မဲေပးရမွာေပါ့” ဟု သူ႔အျမင္ကို ေျပာသည္။

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာမွ ေျဖဆိုသူ ၂၀ တြင္  မဲေပးမည္ဟု ဆိုသူ မ်ားျပားသည္။  မဲေပးမည္မဟုတ္ ဟု ၃ ဦးကသာ ေျဖဆုိသည္။

“ၾကံ႕ဖြံ႔ေတြေတာ့ မဲမထည့္ႏိုင္ဘူး၊ အဲဒါေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ ခံရမယ္ ဆိုရင္ေတာင္ ခံလိုက္ဦးမယ္” ဟု တပ္ၾကပ္ႀကီး တဦးက သူ႔သေဘာထားကို ေျပာသည္။

ေက်ာင္းသား ၅၀ တြင္ ၄၄ ဦးက ႀက့ံဖံြ႔ပါတီကုိ မဲမေပးဟု ဆိုၿပီး၊  ၆ ဦးက မဲေပးမည္ဟု ေျဖၾကသည္။

စစ္မႈထမ္းေဟာင္း ၃၀ တြင္ ၂၃ ဦးက ၾကံ႕ဖြံ႔ပါတီကုိ မဲမထည့္ပါဟု ဆိုၾကသည္။ က်န္ ၇ ဦးကေတာ့ မဲထည့္မည္ဟု ဆုိသည္။

မဲထည့္မည္ဟု ေျဖဆိုသူ ေက်ာင္းသူတဦးက “မဲထည့္မယ္လုိ႔ အိမ္က လူႀကီးေတြက ကတိ ေပးလိုက္ၿပီးၿပီ၊ အိမ္ကို မီတာေဘာက္ က်ေအာင္ ၾကံ႕ခိုင္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အသင္းက ေထာက္ခံခ်က္ ေပးတာ ဆိုေတာ့ မထည့္လုိ႔ မရဘူး” ဟု ေျပာျပသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္၏ ႀက့ံဖံြ႔ပါတီသည္ စစ္အစုိးရ၏ သက္တမ္း ၁၇ ႏွစ္ရိွ အသင္းႀကီးျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အသင္းကုိ အသြင္ေျပာင္းမည့္ ပါတီျဖစ္မည္ဟု က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ယူဆေနၾကသည္။

ၾကံ႕ဖြံ႔အသင္းက ေဒသ အမ်ားအျပားတြင္ ေငြေခ်းျခင္း၊ ေသာက္သံုးေရ ရရိွေရး ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံသား စိစစ္ေရး ကတ္မ်ား ရရိွေစရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း၊ အခဲ့ က်ဴရွင္ ဖြင့္ျခင္း၊ အခမဲ့ ေဆးကုေပးျခင္းတုိ႔ ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ထိုလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သူမ်ားမွာ အသင္းက ဖဲြ႔စည္းမည့္ ပါတီကိုသာ မဲထည့္ ပါမည္ဟု ကတိျပဳထားခဲ့ရေၾကာင္း ၾကားသိရသည္။

“ၾကံ႕ဖြံ႔ေတြကို မဲ မေပးခ်င္ဘူး၊ ၾကံ႕ဖြံ႔အစား အျခား ဘယ္သူ ျဖစ္ျဖစ္ မဲေပးမွာပဲ” ဟု အသက္ ၃၀ ၀န္းက်င္ အမ်ိဳးသမီးတဦးက ေျပာသည္။

အရြယ္စုံ အရပ္သားမ်ားထဲတြင္ ၁၇၈ ဦးက ၾကံ႕ဖြံ႔ ပါတီကုိ မဲမထည့္ပါဟု ေျဖဆိုၿပီး က်န္ ၂၂ ဦးက မဲထည့္မည္ဟု ေျဖဆိုၾကသည္။

“မဲမေပးလုိ႔ ျပႆနာမရွိဘူး ဆိုရင္ေတာ့ မေပးပါဘူး၊ အင္း ဒါေပမယ့္ မဲေပးရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ မတတ္ႏိုင္ဘူး၊ ေပးရမွာပဲ၊ ျပႆနာေတာ့ အျဖစ္ မခံႏိုင္ဘူး” ဟု အသက္ ၅၀ ၀န္းက်င္ အရြယ္ အမ်ိဳးသားတဦးက ေျပာသည္။

ႀက့ံဖံြ႔ပါတီကုိ မဲေပးမည္ဟု ေျဖဆိုသူ အသက္ ၄၀ ၀န္းက်င္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးက ႀက့ံဖံြ႔အသင္းကုိ ႏွစ္သက္သူျဖစ္သည္။

“ရပ္ကြက္ထဲက ႀကံ႕ဖြံ႔ အသင္း ဥကၠ႒ကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္၊ ေငြလိုတဲ့သူေတြ ဘာေတြကိုလည္း ပိုက္ဆံ ေခ်းေပးတယ္ ဆိုေတာ့ မဆုိးပါဘူး၊ ရပ္ေရး ရြာေရးလည္း စိတ္၀င္တစား ရွိပါတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္