ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္ သေဘာထားမေျပာင္း

အေမရိကန္ အထက္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္ အေနႏွင့္သူ၏ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္ကို အဘယ္ေၾကာင့္ ရုတ္တရက္ ဖ်က္သိမ္း လိုက္ရပါသနည္း။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား တခ်ိဳ႕က ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္ တေယာက္ ျမန္မာျပည္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုေကာင္းေသာ အေျဖကို ရွာေတြ႔သြားေသာေၾကာင့္ ၎၏ စဥ္းစားပံုမ်ား ေျပာင္းလဲ သြားၿပီလားဟု အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိၾကသည္။ ဤေမးခြန္းမ်ားအား မဟုတ္ပါဟု ေျဖရေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရက ႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ လုပ္ငန္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု စြပ္စြဲထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံရရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္၏ ၀ါရွင္တန္ရံုးက တရား၀င္ ရွင္းလင္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယံုၾကည္ စိတ္ခ်ရေသာ ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ သတင္းဌာနမ်ား၏ အဆိုအရ ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္ လက္ခံရရွိခဲ့သည့္ သတင္း အခ်က္ အလက္ မ်ားသည္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံက ရုိက္ကူး၍ အယ္လ္ဂ်ာဇီးယား ရုပ္သံလႊင့္ အစီအစဥ္မွ ဇြန္ ၄ ရက္ေန႔က တင္ဆက္သြားေသာ စစ္အစိုးရ၏ “ႏ်ဴကလီးယားရမၼက္” အမည္ရွိ သတင္းမွတ္တမ္း ရုပ္ရွင္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္ဟု သိရသည္။

ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္ အေနႏွင့္ ယင္း သတင္းမွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ အေၾကာင္းကို ထုိင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေတာ္၌ ၾကာသာပေတးေန႔ ေနလယ္စာ စားေနခ်ိန္တြင္ သိရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စစ္အစိုးရ၏ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎၌ ေနာက္ခံအခ်က္ အလက္ အနည္းငယ္သာ ရွိသျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို လိုအပ္သလို ဆက္လက္ စံုစမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း အထက္ပါ သတင္းဌာနမ်ားက ဆိုသည္။

ထိုသို႔ သိရွိရၿပီးေနာက္ ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္က ၄ ရက္ေန႔၌ စတင္ရမည့္ ၎၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ကို ခ်က္ခ်င္း ရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။ ၎၏ ၀ါရွင္တန္ရံုး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ျမန္မာျပည္ ႏ်ဴကလီးယားကိစၥကို ယခုထက္ပို၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ပါက ထိုခရီးစဥ္သည္ အေျမာ္အျမင္မဲ့၍ အက်ိဳးမရွိေသာ ခရီးစဥ္သာ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔ထုတ္ သတင္း အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ႏ်ဴကလီးယားအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္ လုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု စြပ္စြဲထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ထပ္မံပါရွိသည္။ ယင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာစစ္တပ္ဘက္မွ ဘက္ေျပာင္းလာသည့္ အရာရွိတဦးက အခုိင္အမာ သိထားသည့္အျပင္ ၎၌ အေထာက္အထားမ်ားလည္း အျပည့္အစံုရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္” ဟု ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္က ဆိုသည္။

၎က ဆက္လက္၍ “ယင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ မည္မွ်အေျခအျမစ္ ရွိ၍ မွန္ကန္သည္ကိုမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိေသးပါ။ သို႔ရာတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သံသယျဖစ္ဖြယ္ စစ္လက္နက္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံ ျခားေရး၀န္ႀကီး ကာ့တ္ ကမ္းဘဲလ္က ျမန္မာ စစ္အစိုးရအေနႏွင့္ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၈၇၄ ကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု မၾကာေသးခင္က စြပ္စြဲခဲ့သျဖင့္ ယခုအခ်ိန္၌ ယင္းႏွစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ မေျဖရွင္းရေသးေသာ အေရးႀကီး ကိစၥရပ္ ႏွစ္ခု ရွိေနပါသည္။ ထိုကိစၥမ်ားအား ယခုထက္ပို၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္ပါက ဤခရီးစဥ္သည္ အေျမာ္အျမင္မဲ့၍ အက်ိဳးမရွိေသာ ခရီးစဥ္သာ ျဖစ္မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္ယူဆသည္” ဟု ေျပာထားသည္။

တခ်ိန္ တည္းမွာပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရး ကိစၥတစံုလံုးကို ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အထူး ကိုယ္စားလွယ္တဦး ခန္႔အပ္ရန္ကိုလည္း ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္က သမၼတ ဘားရက္ အိုဘားမားကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္အေနႏွင့္ ၎ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚထားရွိသည့္သေဘာထား ေျပာင္းသြားၿပီဟု ဆိုႏိုင္ ပါသလား။ မဟုတ္ပါ၊ ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္အေနႏွင့္ သူ႔ကိုယ္သူ အဖတ္ဆယ္ျခင္းသာ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈမ်ားအား ဆန္႔က်င္သူျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ စစ္အစိုးရဘက္ကို ယိမ္းေနသူဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ၎အပါအ၀င္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အာရွ - ပစိဖိတ္ေရးရာ ဆိုင္ရာ အရာရွိႀကီးမ်ား၏ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ား သို႔ေလာ၊ သို႔ေလာ ထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္သည္ ျမန္မာ အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ားအတြင္းတြင္လည္း ေရပန္းစားလွသူ မဟုတ္ေပ။ ၎ႏွင့္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံုမႈကို လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီး ဦး၀င္းတင္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ခဲ့ဖူးသည္။

“ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္ဟာ ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈအေပၚ စာနာေထာက္ထားမႈ မရွိဘူး” ဟု ဦး၀င္းတင္က တဲ့တိုး ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္သည္ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ ဆႏၵမဲ တမဲသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ တေယာက္တည္းႏွင့္ အေမရိကန္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မူ၀ါဒအေပၚ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ရန္ လံုေလာက္သည့္ အင္အား အရွိန္အ၀ါ မရွိႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ႏွစ္ပါတ္လည္ေန႔က အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား ျဖစ္ေသာ မစ္ခ်္မက္ေကာ္နယ္၊ ဂ်ိဳးလီဘာမင္း၊ ဒိုင္ယန္ဖင္းစတိန္း၊ ဂ်တ္ဂရက္ဂ္၊ ဂြ်န္မက္ကိန္း ႏွင့္ ဆမ္ဘေရာင္းဘက္ တို႔က ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့သည့္ အတုိက္အခံ ပါတီကို အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈ မရွိျခင္းႏွင့္ ယခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ႏွင့္ တျခား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ား ပါ၀င္မႈမရွိဘဲ က်င္းပမည့္အတြက္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအား ကန္႔ကြက္ရႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ ရႈတ္ခ်သည့္ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားထဲတြင္ ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္ မပါ၀င္ေပ။

အေမရိကန္ အစိုးရက ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရန္ မူ၀ါဒအသစ္ ခ်မွတ္ၿပီးမၾကာမီ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္  ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္ ျမန္မာျပည္သို႔ အလည္အပတ္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ၎၏ခရီးစဥ္အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တို႔ကို ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အိမ္အတြင္း တိတ္တဆိတ္ ၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ခံရေသာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသား ဂြ်န္ ဝီလ်ံ ယက္ေထာ လြတ္ေျမာက္ရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ယင္းခရီးစဥ္ေနာက္ပိုင္း နယူးေယာက္ တိုင္းမ္စ္ သတင္းစာ၌ ေဆာင္းပါးေရးသားရာတြင္ ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္က အေမရိကန္ စီးပြားေရး သမား တဦး ဖိတ္ၾကားသျဖင့္ ၎ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ သြားေရာက္ခဲ့ဖူးေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ခဲ့သည္။ မည္သူက ဖိတ္ၾကားသည္ ဆိုသည္ကိုမူ မေဖာ္ျပခဲ့ေပ။

စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊက ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္ႏွင့္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ျခင္းသည္ အေမရိကန္ အစိုးရက ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ထိေတြ႔ ဆက္ဆံလာေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ တျခားနည္းလမ္းမ်ား စဥ္းစားရန္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

“က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႔ တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္ဆံရာမွာ ျပတ္သားတဲ့ မူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ သံခင္း တမန္ခင္း အေျခအေနေတြကို မျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါဘူး။ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ စကား ေျပာကို ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေျပာလို႔ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းတဲ့ ျမန္မာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေပၚထြန္းလာဖို႔ဆိုတဲ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဆႏၵကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ပါလို႔ ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ရည္မွန္းခ်က္ကို ျပတ္သားတဲ့ မူ၀ါဒ မဟုတ္တဲ့ တျခား နည္းလမ္းေတြက တဆင့္သာ ေရာက္ရွိႏိုင္ပါလိမ့္မယ္” ဟု ဂ်င္မ္၀က္ဘ္က နယူးေယာက္ တိုင္းမ္စ္ သတင္းစာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။

ျမန္မာ စစ္အစိုးရအေပၚ ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ားသည္ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္ေရးကို အႏၱရာယ္ရွိႏိုင္သည္ဟုလည္း ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္က ေစာဒက တက္ခဲ့ေသးသည္။ “အေနာက္ႏိုင္ငံ အစိုးရေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္တဲ့ ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈေတြဟာ တျခား ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အထူးသျဖင့္ ရုရွ၊ တရုတ္တို႔နဲ႔ သဟဇာတ မျဖစ္ပါဘူး။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္မႈေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈကို သိသိသာသာ တိုးတက္ေအာင္ ခြင့္ျပဳေပးသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီအေျခအေနက ေဒသတြင္း မဟာဗ်ဴဟာ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ပိုၿပီး မညီမမွ် ျဖစ္ေစပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဒဏ္ခတ္ အေရးယူမႈကို ဆန္႔က်င္သည့္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၾသဇာႀကီးမားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္၏ ပထမအႀကိမ္ ျမန္္မာျပည္ခရီစဥ္အား ေနာက္ကြယ္မွ ပံ့ပိုးကူညီမႈရွိခဲ့သည္ဟု ျမန္မာ့အေရး သံုးသပ္သူမ်ားက ယူဆၾကသည္။ ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္၏ တရုတ္ဆန္႔က်င္ေရးမူသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ လႊမ္းမိုးမႈကို အႀကီးအက်ယ္ ခံေနရသည္ဟု အျမင္ခံရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ အက်ိဳး ရွိသည္ဟုလည္း တခ်ိဳ႕က သံုးသပ္သည္။

ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရခဲ့သည့္ ျမန္မာ့အေရး သံုးသပ္သူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ၎၏ နားလည္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။

စစ္အစိုးရက အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ေက်ာ္ေဇာလြင္ ေခၚ ညီညီေအာင္ကို မတ္လတြင္ လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကာညာခ်က္ကို တိုက္ရိုက္ကိုးကားလာေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ့အေရး သံုးသပ္သူမ်ားက ယင္းသို႔ ေမးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကၽြႏ္ုပ္၏ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ အေျပာင္းအလဲကို ေရွးရႈသည့္ ထိေရာက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးတိုးျမႇင့္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ္ အေသအခ်ာ ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္သည္” ဟူ၍ ဂ်င္မ္၀က္ဘ္က ၎၏ ေၾကာညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့သည္။

ဂ်င္မ္ ၀က္ဘ္ေျပာေသာ “စစ္အစိုးရ၏ အေျပာင္းအလဲကို ေရွးရႈသည့္ ထိေရာက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား” ဆိုသည္မွာ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းလွပါေတာ့သည္။

Webb's Change of Plans Means No Change of Heart ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆို ေဖာ္ျပသည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္