ျမန္မာျပည္ကို ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲေနျခင္း

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီးသန္းေရႊက ၎၏ စစ္အစိုးရ ရံုးစိုက္ရာကို ယခင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၏ ေျမာက္ဘက္ မိုင္ ၂၀၀ အကြာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ ေစခဲ့သည္။ မည္သည့္ ခမ္းနား ထည္၀ါသည့္ အေဆာင္ အေယာင္ ပြဲလမ္းမပါဘဲ ေျပာင္းေရႊ႔ေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ။ မည္သူမွ် ဆန္႔က်င္အံတုရန္ မရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တဦးတည္းအုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာရွင္အျဖစ္ သူ၏တဦးတည္း အလိုက် ၿမိဳ႔ေတာ္ကို ေျပာင္းေရႊ႔ပစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ ၿမိဳ႔ေတာ္ေျပာင္းေရႊ႔ရျခင္း အတြက္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံတကာသို႔ မည္သို႔မွ် ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ သူ႔ စိတ္တိုင္းက်လုပ္ေဆာင္ၿပီး ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ အခ်ိန္က်မွ ဤသတင္းကို သူက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ ပါသည္။

မင္းတို႔၏ ထီးနန္းစိုက္ရာဟု အဓိပၸာယ္ရသည့္ “ေနျပည္ေတာ္” ၿမိဳ႕သစ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းသည္ အာဏာႀကီးေၾကာင္း ျပသရံု သက္သက္မွ်သာျဖစ္ၿပီး တျခား ထူးျခားသည့္ မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိပံု မရပါ။ ဘုရင္သဖြယ္ မိမိကိုယ္ ယူဆ ထားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက ေရွးျမန္မာမင္းမ်ား ထံုးစံအရ ထီးနန္းအသစ္တည္သည့္အလား ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးၿမိဳ႔ေတာ္ကို အဓမၼေရႊ႔ေျပာင္း တည္ေဆာက္ေစခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ေအဒီ ၁၀၄၄ ခုတြင္ အေနာ္ရထာဘုရင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ပုဂံအင္ပါယာမွသည္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုး ကုန္းေဘာင္ မင္းဆက္ အထိ ျမန္မာမင္းမ်ား ထီးနန္းစိုက္ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားကို ၁၁ ႀကိမ္ထက္မနည္း ေျပာင္းေရႊ႔ခဲ့ၾကဖူးပါသည္။

တခ်ဳိ႕ေသာ သမိုင္းေလ့လာသူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳၾကရာတြင္ ၿမိဳ႔ေတာ္သစ္မ်ားတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ က်င့္၀တ္ေရးရာ အၾကပ္အတည္းမ်ားႏွင့္ ခိုင္ခိုင္မာမာ ဆက္စပ္မႈရွိေနေၾကာင္း ဆိုၾကပါသည္။ တခါတရံ ဤသို႔ၿမိဳ႔ေတာ္ ေျပာင္းေရႊ႔တည္ေဆာက္ျခင္းကို ဘာသာေရးယံုၾကည္မႈႏွင့္လည္း ဆက္စပ္၍ အေၾကာင္းျပသည္မ်ဳိး ရွိခဲ့ပါသည္။

ဥပမာ အားျဖင့္ မင္းတုန္းမင္းက ၎၏ နန္းေတာ္ကို ၁၈၅၇ ခုႏွစ္တြင္ မႏၱေလးသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ထီးနန္းစိုက္ရျခင္းႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး တခ်ိန္က ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ မႏၱေလးေတာင္သို႔ အလည္ ေရာက္လာခဲ့ ေၾကာင္းႏွင့္ ဤေနရာတြင္ ေရာက္ လာမည့္မင္းက ၿမိဳ႕ေတာ္တည္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗ်ာဒိတ္ေပးခဲ့သည္ဟု ဗုဒၶ၀င္လာဇာတ္လမ္းတခုကို ကိုးကား ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊကမူ ဤသို႔ ကုန္က်စရိတ္မ်ားလွသည့္ ၿမိဳ႔ေတာ္ေျပာင္း စီမံကိန္းႀကီးကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း လူ အမ်ား ေက်နပ္ဖြယ္ျဖစ္ေစရန္ ဘာသာေရးကိုးကြယ္ ယံုၾကည္မႈအရပင္ အေၾကာင္းျပခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေသခ်ာ သည္မွာ စစ္အစိုးရ၏ အေရးႀကီးဦးစားေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား မေဆာင္ရြက္မီတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက အစဥ္သျဖင့္ သူ အားကိုးသည့္ ေဗဒင္နကၡတ္ဆရာမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေလ့ရွိပါသည္။ ဤသို႔ အယူသည္းမႈျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ မူ၀ါဒမ်ားကို ဆံုး ျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေလ့ရွိသည့္အျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊတြင္ ၎အေလးထားေနသည့္ တျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး အေၾကာင္းမ်ားရွိေနသေလာဟု စဥ္းစားဖြယ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႔ေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ရသနည္းဟူသည့္ ေမးခြန္းမ်ားမွာ အေျဖမရွိဘဲ ျဖစ္ ေနပါေသးသည္။ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ေပါင္း ၄,၀၀၀ ခန္႔ ကုန္က်မည့္ ၿမိဳ႔ေတာ္သစ္ကို တည္ရပါသနည္း။

စဥ္းစား၍ ရႏိုင္သမွ်မွာ ဤၿမိဳ႔ေတာ္သစ္တည္ေဆာက္မႈ အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ႏိုင္ငံ၏ ကၽြန္းသစ္မ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္မ်ား၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔မ်ားကို ထိုင္း၊ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်ရေငြျဖင့္ အသံုးျပဳ တည္ေဆာက္လိမ့္မည္ ဆိုျခင္းပင္။

ထို႔အျပင္ ၿမိဳ႔ေတာ္သစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာလာဟလမ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္သစ္ေအာက္ တြင္ ေျမေအာက္ဥမင္လိုဏ္မ်ား ကြန္ရက္သဖြယ္ ေဖာက္လုပ္ထားသည္ဟု ဆိုၾကၿပီး ရံဖန္ရံခါမွ ကားအသြားအလာမ်ား သည့္ ၈ လမ္းသြား အေ၀းေျပးကားလမ္းမႀကီးမွ မသဲမကြဲ တုန္ခါသံမ်ားလည္း ၾကားရတတ္သည္ဟု ဆိုၾကေသးသည္။

ေနာက္ဆံုး ေနျပည္ေတာ္သို႔ အသစ္ေျပာင္းေရႊ႔တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္မွ ပင္ဂြင္းငွက္မ်ား ေသဆံုးရျခင္း သတင္း ကပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ ထင္တလံုးႏွင့္ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးမားေၾကာင္း ျပသမည့္ စိတ္ကူးယဥ္စီမံကိန္းႀကီး၏ အလဟႆ ဆံုးရႈံးရမႈမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီျခင္းကို ျပသေနသည္ဟု ေ၀ဖန္ေျပာဆိုေနခဲ့ၾကပါသည္။

မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားက ကြယ္ရာတြင္ ဤအေၾကာင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာဆို ေလ့ရွိၾကသည္။ သူတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္သူေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မိုက္မဲမႈမ်ားကို ရြံရွာစြာ ေျပာဆိုၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊကဲ့သို႔ အယူသည္းသူမ်ားကမူ သူ၏ ရူးသြပ္မႈအတြင္း၌ပင္ တခ်ဳိ႔ေသာနည္းနာမ်ား ေတြ႔ေနရေသး သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သူတို႔က ေျပာဆိုရာတြင္ ေဗဒင္နကၡတ္ဆရာမ်ား အၾကံေပးခ်က္အရ ၿမိဳ႔ေတာ္ကို ေျပာင္းေရႊ႔ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ကဲ့သို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးမား သည့္ သူတဦးဦးက အာဏာသိမ္းလိုက္၍ စစ္အစိုးရ ၿပိဳကြဲက်ဆံုးမည့္ အေရးကို ျမင္၍လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ဆိုၾကပါ သည္။   

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊအေနႏွင့္ အမွန္တကယ္ စိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ အေၾကာင္းမ်ား ရွိေနပါသည္။ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွစ၍ သူ၏ စစ္အစိုးရ အေနႏွင့္ ျပည္တြင္းေရာ၊ ျပည္ပမွပါ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ သူက သူ၏ယခင္အႀကီး အကဲေဟာင္း ဦးေန၀င္း၏ မိသားစုက အာဏာသိမ္းမည္ဟု သံသယျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ဦးေန၀င္းကိုပင္ အိမ္အက်ယ္ ခ်ဳပ္ခ်ထားခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ ၃ ႏွစ္အၾကာတြင္ သူ၏ ေထာက္လွမ္းေရးဌာန အႀကီးအကဲႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ခင္ညြန္႔ကိုပါ သူ႔ကိုဆန္႔က်င္မည္ဟု ယူဆလာသျဖင့္ ထုတ္ပစ္ခဲ့ျပန္သည္။

ႏွစ္ ၂၀ ကာလအတြင္း အႀကီးဆံုးလူထုအံုႂကြမႈဟု ဆိုႏိုင္သည့္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က သံဃာမ်ားႏွင့္ လူထု၏ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ကိုလည္း သူက ေခ်မႈန္းႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ေသးသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႔ႀကီးမ်ား၏ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ သံဃာမ်ားႏွင့္ လူထု သည္ လမ္းမမ်ားေပၚ ထြက္လာခဲ့ၾကၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ဒီမိုကေရစီအေရး အံုႂကြေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတိုင္း ျဖစ္လာမည့္ အေျခ အေနကို အစပ်ဳိး မီးေမႊးေပးခဲ့သည္။

ဤတႀကိမ္တြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ ေခ်မႈန္းႏိုင္ခဲ့ျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊအေနႏွင့္ ၎အားထားရသည့္ သာ၀ကတဦးျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစိုး၀င္းကို ဆံုးရႈံးခဲ့ရသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုး၀င္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ေနရာတြင္ အစားထိုး တာ၀န္ေပးအပ္ခံခဲ့ရသူျဖစ္ၿပီး အရြယ္မတိုင္မီ ေသြးကင္ဆာ ေရာဂါျဖင့္ အသက္ဆံုးရႈံးခဲ့ရသည္။

တခ်ဳိ႔ေသာသူမ်ားက ဤသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုး၀င္း ကြယ္လြန္ခဲ့ရျခင္းကို သမၼာေဒ၀ နတ္မင္း မ်ား၏ ဒဏ္ခတ္မႈဟု ယူဆခဲ့ၾက သည္။ အေၾကာင္းမွာ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဒီပဲယင္း အစုအျပံဳလိုက္ လူသတ္မႈကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုး၀င္း က ဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဤသို႔ တုံ႔ျပန္ဒဏ္ခတ္ခံရသည္ဟုလည္း ယူဆေနၾကျပန္သည္။ ဒီပဲယင္းလုပ္ၾကံမႈႀကီးတြင္ စစ္အစိုးရလိုလားသည့္ လူမိုက္ အဖြဲ႔ မ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔၀င္ႏွင့္ ေထာက္ခံသူ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ အသက္ဆံုးခဲ့ၾက ရသည္။

သို႔ေသာ္ အံ့ၾသစရာေကာင္းသည္မွာ ဤျပႆနာမ်ားအၾကားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက မည္သည့္ထိခိုက္အနာတရမွ် မရွိ ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ တခ်ဳိ႔ေသာသူမ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုး၀င္း ေရာဂါျဖစ္၍ ေသဆံုးရမည့္အစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ ျဖစ္လိုက္လ်ွင္ ေကာင္းေသးသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူက ကံေကာင္းေထာက္မ၍ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ျပန္သည္။ အခါေပး နကၡတ္ဆရာမ်ားကိုပင္ သူက ထပ္ၿပီး ေက်းဇူးတင္ရဦးေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။           

ေနျပည္ေတာ္သို႔ ၿမိဳ႔ေတာ္သစ္အျဖစ္ ေျပာင္းေရႊ႔ရျခင္း အေၾကာင္း၏ ဉာဏ္အေျမာ္အျမင္ႀကီးမႈကို သက္ေသျပရမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္သမွ် သဘာ၀ကပ္ေဘးဒုကၡမ်ားတြင္ အဆိုးဆံုးကပ္ေဘးျဖစ္သည့္ နာဂစ္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္ တိုင္းမွ စစ္အစိုးရက ေဘးရန္ကင္းကြာ ေနႏိုင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚတြင္ ဆိုး ရြားစြာ ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္လည္း အျပင္းအထန္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရေသးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရ၏ ၿမိဳ႔ေတာ္ သစ္က မုန္တိုင္းဒဏ္မွ ေဘးရန္ကင္းကြာ ရွိေနႏိုင္ခဲ့သည္။

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ေနျပည္ေတာ္တြင္ သက္ေသာင့္သက္သာ ေနႏိုင္ရံုမွ်မက နာဂစ္မုန္တိုင္း၏ ကပ္ေဘးဒုကၡမ်ားကိုလည္း တပတ္ေက်ာ္ၾကာ သက္ေသာင့္သက္သာ လ်စ္လ်ဴရႈထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုမွ်မက သူတို႔အတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ခံတပ္ တည္ေဆာက္ေနမႈကိုလည္း ေရွ႔ဆက္တိုး၍ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။

စစ္အစိုးရ အာဏာတည္ျမဲေရးကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့ၾကသည္။ ေမလ ၁၀ ရက္၊ နာဂစ္မုန္တိုင္းအၿပီး တပတ္အၾကာတြင္ စစ္အစိုးရက အတုအေယာင္ ဆႏၵခံယူပြဲကို က်င္းပၿပီး ၎တို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရး အာမခံခ်က္ရရွိေစမည့္ မူမ်ားကို အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၏ ႏိုင္ငံေရး ေျမာ္ျမင္ခ်က္မ်ား အားလံုးလိုလိုက အျမဲတေစ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲေနပါသည္။ အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္က ဗိုလ္က်လႊမ္းမိုးမည့္အေရးကို အျမဲဆုပ္ကိုင္ထားၿပီး သူ၏ လုပ္ရပ္မ်ားက ေခတ္မီ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ မဟုတ္ေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ သူက သက္ဦးဆံပိုင္ ဧကရာဇ္ဆန္ဆန္ စနစ္သို႔ ျပန္သြားလိုေနျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ စစ္တပ္အင္အားကို အားကိုး၍ ေနာက္ထပ္မင္းဆက္တရပ္ တည္ေထာင္ လိုျခင္း ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္သို႔ ၿမိဳ႔ေတာ္ ေရႊ႔ေျပာင္းသကဲ့သို႔ပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၏ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာလည္း လမ္းေၾကာင္းမွားကို တြန္းပို႔မည့္ အဆင့္တခုမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။

Dragging Burma Back to the Past ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္