အစိုးရ ေျပာင္းေသာ္လည္း စနစ္မေျပာင္း

ယမန္ေန႔ က ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီအား ဖ်က္သိမ္း၍ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို သစၥာေစာင့္သိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္က က်မ္းက်ိန္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာ အရပ္ရပ္ကို လႊဲေျပာင္း ယူလိုက္သည္ဟု ျမန္မာ့အသံက ထုတ္လႊင့္ ေၾကညာသြားသည္။

ယင္းသည္ ၂၀၀၇ သံဃာမ်ား ဦးစီးသည့္ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးအၿပီး ၂၀၀၈ နာဂစ္ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးဒုကၡေရာက္ ေန ခ်ိန္တြင္ တဖတ္သတ္ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒအရ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည့္ စစ္ အာဏာ ရွင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ အဆင့္ ခုႏွစ္ဆင့္ပါ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံု အၿပီးသတ္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းဟု ေကာက္ခ်က္ ခ်ႏိုင္သည္။

သို႔ရာတြင္ ၁၉၈၈ မွ စတင္ဖြဲ႔စည္းလာခဲ့ေသာ စစ္ေကာင္စီ နိဌိတံသြားၿပီး ထိပ္ဆံုးမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ႏွစ္ဦး ႏိုင္ငံေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး ရာထူးမ်ားမွ အနားယူကာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အစိုးရသစ္ အသက္ဝင္လာေတာ့မည္ဟု မိမိတို႔မယူဆပါ။ စစ္ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ၿပီး အရပ္သားဝတ္စံု ဝတ္လိုက္ရံု၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ နာမည္တမ်ဳိးမွ အျခားအမည္တမ်ဳိး ေျပာင္းလိုက္ရံုျဖင့္ လက္ရွိစစ္တပ္ ႀကီးစိုးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ မရွိေတာ့ဟု ယံုၾကည္လက္ခံ၍ မရပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ႏွစ္ဦးစလံုး စစ္တပ္မွ အၿငိမ္းစားမယူေသး သကဲ့သို႔ ယခုအသစ္တက္လာသည္ဟုဆိုေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အေပၚလည္း ဆက္လက္ ၾသဇာေညာင္းေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

သမၼတသစ္ ဦးသိန္းစိန္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ေပၚလစီ မိန္႔ခြန္းတြင္လည္း စစ္ေကာင္စီအေပၚ သစၥာေစာင့္သိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲမ်ား လတ္တေလာ ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ဟပ္လ်က္ ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္း သားအားလံုး ျပန္လႊတ္ေပးျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၊ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈက ကင္းလြတ္ေသာ အသင္းအပင္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ စုရံုးဖြဲ႔စည္းခြင့္ေပးျခင္း၊ သတင္းစာနယ္ဇင္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဝ ျဖန္႔ခ်ိခြင့္ေပးျခင္း စသည့္ ဒီမိုကေရစီေရး ဦးတည္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း မၾကားရေခ်။ သို႔ရာတြင္ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ကမၻာ့အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ILO)ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ(အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္) တို႔ကို ဆက္လက္ အေလးထား ဆက္ဆံမည္ဟု ယူဆႏိုင္သည့္ အလုပ္သမားေရးရာႏွင့္ လူ႔အခြင့္အရးအေၾကာင္း အနည္းငယ္မွ်အား ဦးသိန္းစိန္က ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

စီးပြားေရးတြင္လည္း လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးမွ စက္မႈႏိုင္ငံထူေထာင္မည္ ဟူေရြ႕သာ။ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ အၿမဲပါရွိေန ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ျပန္ရြတ္ျပသည့္အလား ဦးသိန္းစိန္ ေျပာသြားခဲ့သည္မွာ ယခုလက္ရွိ ေခတ္ေနာက္က်ေနေသာ စီးပြားေရး အေဆာက္အအုံႏွင့္ ျခစားယိုယြင္းေနေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းမည္ဟုသာ ေကာက္ယူ၍ ရသည္။ ေဒသ တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္ရင္ေပါင္တန္းလိုေသာ အေနအထားေရာက္ေအာင္ အေျခခံက်ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္ ႏိုင္ရန္ကား ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္း ေဝးေနရဆဲပင္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမိုင္း ျဖစ္စဥ္တြင္ အေရးပါသည္ဟု ယူဆရမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုေျပာင္းလဲမႈအား ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား အမ်ားအျပားက အာရံုမစိုက္ စိတ္မဝင္စားျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အစိုးရအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္စဥ္ကို စိတ္လႈပ္ရွားကာ ေန႔အိပ္မက္မ်ား မက္ေန၊ မက္မည့္သူမ်ား ရွိပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ ဝမ္းအသာဆံုး သူမ်ားမွာ ေနျပည္ေတာ္၌ ႏွစ္လၾကာ ယံုၾကည္မႈျပန္ေပးဆြဲခံ ထိထားေသာ အမတ္မ်ား ျဖစ္မည္။ အဘယ္ေၾကာင့္မူ ေနျပည္ေတာ္ လႊတ္ေတာ္ႀကီးတြင္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထား ရာက လြတ္ေျမာက္ကာ ယခု မိသားစုႏွင့္ ျပန္ေတြ႔ၾကရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။     ။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္