ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ အင္အားအစစ္အမွန္

ၿပီးခဲ့သည့္ သႀကၤန္ကာလအတြင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္မွ ထြက္လာၿပီး ျပည္သူလူထုကို ႏႈတ္ဆက္စဥ္ အိမ္ေရွ႕မွ ျဖတ္သန္းသြားလာ သူမ်ားက “မဂၤလာႏွစ္သစ္ပါ ေဒၚစု”၊ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသက္ရွည္ပါေစ” စသည္ျဖင့္ ေအာ္ဟစ္ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္သူ ရာေပါင္းမ်ားစြာကလည္း ကားေပၚမွဆင္း၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ၾသဇာရွိ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အာ႐ံုစိုက္မႈႏွင့္ ခ်ီးက်ဴးေထာပနာျပဳမႈကို ရရွိေနလင့္ကစား၊ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ကမာၻတဝွမ္းမွ ေထာက္ခံအားေပးမႈရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရးမွာ ျငင္းဆန္၍မရေအာင္ အေရးႀကီးေနလင့္ကစား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အင္အားအစစ္အမွန္မွာ ျမန္မာျပည္သူလူထုသာ ျဖစ္သည္။

ရာထူးမ်ားကို တရားဝင္လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ၿပီဆိုေသာ္လည္း အစိုးရသစ္ကို ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကိုင္ေနသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊႏွင့္ တျခားစစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတကာမွ ဖိအားေပးႏိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အင္အား မတည္ရွိပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အဓိကအင္အားမွာ သူကိုယ္စားျပဳထားေသာ ျပည္သူလူထု၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ျပင္းျပသည့္ဆႏၵမ်ားအေပၚ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တန္ဖိုးထားသူမ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္သည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထိပ္တန္းဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မွာ အကြဲကြဲ အျပားျပားျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာ့အတိုက္အခံ အင္အားစုမ်ား ျပန္လည္ညီညြတ္ အားေကာင္းလာေရးႏွင့္ လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ား တက္တက္ႂကြႂကြ ျပန္လည္ပါဝင္လာေရးပင္ျဖစ္သည္။

အဘယ့္ေၾကာင့္ ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဆိုသည္မွာ ရွင္းပါသည္။ အကယ္၍ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားမႈ၌ အကြဲအၿပဲႏွင့္ အျငင္းအခုန္မ်ား ဆက္လက္ရွိေနပါက၊ အကယ္၍ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏိုင္သည့္ တိုးတက္မႈတစံုတရာ မရွိသည့္အတြက္ ျပည္သူလူက လႈပ္ရွားမႈအေပၚ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့မႈမ်ား ပိုမိုရွိလာပါက ႏိုင္ငံတကာမွ ျမန္မာ့အေရးအတြက္ ေထာက္ခံအားေပးေနမႈမ်ားသည္လည္း အဓိပၸာယ္ကင္းမဲ့ ေနလိမ့္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနရေသာ အလုပ္သည္ တသက္တာတြင္ အႀကီးမားဆံုးႏွင့္ အခက္အခဲဆံုး စိန္ေခၚမႈျဖစ္ႏိုင္သည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္းႏွင့္ ေနအိမ္အက်ဥ္ခ်ဳပ္ က်ခံစဥ္ကာလမ်ား၌ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ အခက္အခဲမ်ားကား စာဖြဲ႔၍ ကုန္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေရႊတိဂံုဘုရားေျခေတာ္ရင္းတြင္ ျပည္သူလူထုကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့စဥ္၌ အညြန္႔တလူလူ အားေကာင္း ေနၿပီျဖစ္ေသာ ေဒါသႏွင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြင္းသို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေလာင္စာဆီ ပက္ျဖန္းေပးခဲ့သည္။

အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု လူထုက ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္၊ အေျပာင္းအလဲအတြက္ လူထုက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ ျပည္သူလူထုက လက္တြဲပါဝင္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိုလူထုအတြက္ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ လမ္းညႊန္မႈမ်ား ေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႔ အေျခအေနကား ၁၉၈၈ ႏွင့္မတူ၊ မ်ားစြာကြားျခားသြားၿပီျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးမုန္တိုင္းမ်ားေၾကာင့္ က်ိဳးပဲ့သြားေသာ၊ ဟုိတစု ဒီတစုျဖစ္ေနေသာ အတိုက္အခံလႈပ္ရွားမႈ၏ အကိုင္းအခက္မ်ားကို အားလံုး ျပန္လည္ စုစည္းရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ မၾကာေတာ့သည့္ အနာဂတ္ကာလတြင္ အမွန္တကယ္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆိုးျမင္လာၾကသည့္ အဓိက ေထာက္ခံသူမ်ား၏ ၿငိမ္းလုဆဲ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ မီးခဲကိုလည္း ျပန္လည္ ေတာက္ေလာင္ေအာင္ လုပ္ရေပဦးမည္။ 

ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကနဦးေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အဆင့္မ်ားစြာရွိသည္။

ပထမဆံုးအေနႏွင့္ အဆင့္တိုင္း ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ေတာင္းဆိုရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုရည္မွန္းခ်က္သို႔ေရာက္ေအာင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရဲရင့္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အလုံုးအရင္းႏွင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိေသာ္ျငား အမိ်ဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အဖြဲ႔ဝင္ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံသူမ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီး NLD ကို စြန္႔ခြာ၍ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကေသာ အတိုက္အခံႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေတြ႔ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုေတြ႔ဆံုမႈမွာ လမ္းေၾကာင္းအမွန္တြင္းမွ ေျခတလွမ္းဟု ယူဆပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အတိုက္အခံအတြင္း ညီညြတ္ေရးကိုေဆာင္ရြက္ေသာ မည္သူ႔ကိုမဆို ႐ိုက္ခတ္လာႏုိင္သည့္ ထိုးႏွက္ခ်က္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာရွိသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။

ထို႔အတူ စစ္အစိုးရကိုသာမက ေဝဖန္ဆန္းစစ္သူမ်ား သတိေပးသကဲ့သို႔ မိမိအင္အားစုအတြင္းရွိ “အတြင္းရန္သူ” ကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အေလးအနက္ အာ႐ံုစိုက္ရေပမည္။ NLD သည္ ၁၉၈၈ က စစ္တပ္ကို ရင္္ဆိုင္ခဲ့ေသာ၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာႏွင့္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မဟုတ္ေတာ့၊ NLD သည္ အိုမင္းရင့္ေရာ္၍ အားအင္ခ်ိနဲ႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတခု ျဖစ္လာၿပီျဖစ္သည္။ NLD သည္ သူတို႔ကိုေထာက္ခံေသာ လူငယ္မ်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနသည္ဟု ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ အမ်ားအျပားက ယူဆၾကသည္။

အတိုခ်ဳပ္ေျပာရမည္ဆိုပါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ NLD ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳသည့္ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ NLD ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေရးကို ဦးစီးဦးေဆာင္ ျပဳရေပမည္။ ထိုသို႔ မလုပ္ႏိုင္မခ်င္း NLD အေနႏွင့္ တိုင္းျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၌ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္။

NLD ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းေရးတြင္ တိုးတက္မႈရွိလာေစေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၌ အႀကံေပးအဖြဲ႔ အသစ္ရွိရေပမည္။ ထိုအဖြဲ႔အား အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ လူေကာင္းလူေတာ္မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ျမွဳပ္ႏွံထားသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ NLD ကို ေသြးသစ္ေလာင္းရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ စစ္တပ္ေရးရာ စသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ အႀကံေပးႏိုင္သူမ်ားအား NLD အတြင္း၌ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ စီမံရမည္။

သို႔မွသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအေျခအေနမ်ားကို ထင္ဟပ္သည့္ အတိုက္အခံ မဟာဗ်ဴဟာအသစ္တခုကို ခ်မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံသူမ်ားအား လႈပ္ရွားမႈတြင္ ျပန္လည္တက္ႂကြလာေစရန္ တဖက္တလမ္းက လံႈ႔ေဆာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္အသစ္မ်ားအား အစိုးရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ အတိုက္အခံမ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ အလုပ္တာဝန္မ်ား ခြဲေဝေပးရေပမည္။

အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေနၿပီျဖစ္သည့္ NLD ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွႏႈတ္ထြက္ေပးေရးအတြက္ ေျပာရန္ ဆႏၵမရွိေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔မေျပာလိုသည္မွာ ဆႏၵထက္စာပါက ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈေၾကာင့္သာျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္မိသည္။ သို႔ေသာ္ ယဥ္ေက်းမႈအတိုင္းသာ ေျပာရမည္ဆိုရင္ NLD ႏွင့္ အတိုက္အခံလႈပ္ရွားမႈအတြက္ ယင္းတို႔၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးခံစားခ်က္မ်ားကို ေဘးဖယ္ထားရန္ လိုအပ္ေနသည္ကိုလည္း NLD ဝါရင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အသိအမွတ္ျပဳသင့္သည္။ ၄င္းတို႔အေနႏွင့္ NLD အတြက္ လိုအပ္သည့္ အႀကံဉာဏ္မ်ားေပးေသာ အခန္းက႑တြင္သာ ရွိသင့္သည္။ မ်ိဳးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ၄င္းတို႔၏ ေလာင္းရိပ္ေအာက္မွထြက္၍ NLD ကို ဦးေဆာင္ခြင့္ ေပးသင့္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD အဖြဲ႔သစ္သည္ စစ္တပ္ကျခယ္လွယ္ထားေသာ အစိုးရသစ္အတြင္းမွ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ေျပလည္မႈရေစရန္အတြက္လည္း ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ရေပမည္။

သေဘာထားတင္းမာ၍ စိတ္ထားက်ဥ္းေျမာင္းေသာ ထိပ္တန္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို ေျပာင္းလဲ၍ ရခ်င္မွရမည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး၍ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အသံကို နားစြင့္ေနေသာ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ စစ္တပ္အသိုင္းအဝန္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာ ရွိၾကသည္။

အကယ္၍ အစိုးရသစ္အတြင္းမွ ထိပ္ပိုင္းမဟုတ္သည့္တိုင္ အလယ္အလတ္ အာဏာရွိသူမ်ားအား ၄င္းတို႔အေနႏွင့္ လြတ္လပ္၍ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဖိႏွိပ္သည့္လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဆက္သြားပါက ဆံုးရံႈးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေၾကာင္းကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က နားလည္လက္ခံလာေအာင္ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းႏိုင္မည္ဆိုပါက အမွန္တကယ္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာအေျပာင္းအလဲအတြက္ ေရွးရႈသည့္ အေရးႀကီးဆံုးအဆင့္သို႔ ေရာက္သြားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ထိုအခ်ိန္သည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အစိုးရအတြင္းႏွင့္ အျပင္မွပုဂၢိဳလ္မ်ား ဦးတည္ခ်က္တူ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကမည့္ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

လံုၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိလင့္ကစား ယခုအခ်ိန္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ “လြတ္ေျမာက္မႈ” ကို စတင္ စမ္းသပ္ႏိုင္သည့္ကာလျဖစ္သည္။

ျပည္သူလူထု၏အသံကို နားေထာင္ခ်င္သည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္လာစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေျပာခဲ့သည့္အတိုင္းလည္း လုပ္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံသူမ်ား၊ လူငယ္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ေဒသတြင္းရွိ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ား စသည္ျဖင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေဆြးေႏြးပြဲအမ်ားစုမွာ တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအားလံုးကို ရန္ကုန္၌ က်င္းပခဲ့ၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။

အစိုးရသစ္တက္စအခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး စစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ အစိုးရသစ္အေပၚ တစံုတရာ အသိအမွတ္ျပဳလာေရးအတြက္ တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ခ်င္ေနေသာ ယခုကာလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ လမ္းမေပၚထြက္၍ သူ႔ကို ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ ပိုမိုရွည္ၾကာစြာ ေတြ႔ဆံု၍လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္ပသို႔ထြက္၍လည္းေကာင္း ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားတြင္ ေတြ႔ေနရျခင္းထက္ ျပည္တြင္းတြင္ ပို၍ ျမင္သာထင္သာရွိေနျခင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္အတန္းကို မည္သည့္အရာထက္မဆို ပို၍ အမွန္တကယ္ ထည္ဝါေအာင္ အေထာက္အကူေပးႏိုင္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ေတြ႔ဆံုခဲ့သည့္ သံတမန္အမ်ားအျပားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္အေၾကာင္းကို အေသအခ်ာ သိၾကသည္မဟုတ္။ ၁၉၈၈ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ေျခရင္း၌ ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာ လူစုလူေဝးကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စု႐ံုး မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့စဥ္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၁၉၉၀ ကာလမ်ားက အင္းလ်ားကန္ အိမ္ေပါက္ဝ၌ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ျပည္သူလူထုကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပတ္စဥ္ မိန္႔ခြန္း ေျပာခဲ့စဥ္ကေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံအႏွ႔ံ စည္း႐ံုးေရးဆင္းေသာကာလအတြင္း ဒီပဲယင္း၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသက္ႏွင့္ရင္းခဲ့ရစဥ္ကေသာ္လည္းေကာင္း ထိုပုဂၢိဳလ္မ်ား ရွိခဲ့ၾကသည္ မဟုတ္ပါ။

ထိုသို႔မ်ားျပားလွေသာ ႏိုင္ငံတကာဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲမ်ား၏ ရလဒ္ကား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သေဘာထားမ်ားကို ၄င္းတို႔ ျပန္ေျပာေသာအခါ၌ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖုံ ကြဲျပားေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ထိပ္တန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားကမူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ စကားေျပာ၍ ဓာတ္ပံုအတူတြဲရိုက္သြားေသာ သံတမန္မ်ား၏ ေနာက္ကြယ္မွ တခ်ဳိ႕မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ မရွိလွသည္ကို ေကာင္းေကာင္းသိၾကပါသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကိုယ္စားျပဳေသာ ျပည္သူလူထုအား နားလည္လက္ခံ တန္ဖိုးထားႏိုင္ေရးအတြက္ သံသယရွိေနသူမ်ားအပါအဝင္ အဆိုပါ ႏိုင္ငံတကာမိတ္ေဆြသစ္မ်ား ျမင္္ေတြ႔ရန္လိုအပ္သည္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္အတူရွိ၍ အင္အားကို ျပသရန္သာ ျဖစ္ပါသည္။

Suu Kyi Must Return to Her Strength ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆို ေဖာ္ျပပါသည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္