အေျပာသက္သက္ျဖင့္ အလုပ္မျဖစ္

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အပါအဝင္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားက ေပ်ာ့ေျပာင္းခ်ိဳသာ လွေသာ္လည္း အေျပာခ်ည္း သက္သက္သာ ျဖစ္ေနေသးသည္။

အရပ္သား အစိုးရသစ္၏ ပထမဆံုးေသာ လႊတ္ေတာ္ မိန္႔ခြန္း၌ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေရွ႕တန္းတင္ ႀကိဳးစားေနသည္၊ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း စကားႏွင့္အလုပ္ ေရွ႕ေနာက္ မညီညြတ္မႈမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲလုပ္ရပ္ မ်ားက ျပသေနေပသည္။

ပမာျပရလွ်င္ ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ျပည္သူလူထု တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစိုးရတရပ္ဆိုပါက ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ ျပဳလုပ္သကဲ့သို႔ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးပြဲမ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ျပည္သူလူထု ထင္သာျမင္သာ ရွိေစရန္ အစိုးရမီဒီယာမ်ားက တုိက္ရိုက္ ထုတ္လႊင့္ ျပသရေပလိမ့္မည္။

လက္ေတြ႕တြင္မူ လႊတ္ေတာ္တြင္း တင္ျပခ်က္၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွာ စိစစ္ေရးက ျဖတ္ေတာက္ၿပီးမွသာ ျပည္သူလူထု ျမင္ေတြ႕ ဖတ္ရႈခြင့္ ရရွိသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းမ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈမ်ားကိုလည္း ျပည္သူလူထုက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိခြင့္မရွိေပ။

ထို႔အျပင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ၎သမၼတ အျဖစ္တာဝန္ယူၿပီးခ်ိန္မွစ၍ မီဒီယာကို တိုင္းျပည္၏ စတုတၳမ႑ိဳင္ အျဖစ္ လက္ခံယူဆသည္ဟု ဆိုကာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ျပည္တြင္း ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာမ်ားအား ဝင္ေရာက္ သတင္းယူခြင့္ ေပးထားေသာ္လည္း ယခင္ စစ္အစိုးရ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ နည္းလမ္းအတုိင္း လံုၿခံဳေရး အေၾကာင္းျပ၍ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ေမးျမန္းခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ သတင္းယူခြင့္တို႔ကို ပိတ္ပင္ထားခဲ့ေသာေၾကာင့္ တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးပြဲဟု အမည္မတပ္သာရံုသာ ရွိခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးေရႊမန္းကလည္း ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးနွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္ လႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု မိန္႔ခြန္း ေျပာဆိုသြားခဲ့ေသးသည္။

အမွန္တကယ္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လိုေသာ အစုိးရဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား အေရးကိစၥ၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ အပစ္ရပ္ေရး၊ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား တို႔၏ လံုၿခံဳေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးမ်ားအား ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ မဟုတ္ပါလား။ သို႔ေသာ္ ထိုအေရးကိစၥမ်ားအား မေဆာင္ရြက္ဘဲ ေျပာဆိုလိုက္သည့္ ဦးေရႊမန္း၏ မိန္႔ခြန္းမွာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ေသာမတ္စ္ အိုေဟး ကင္တားနား ျမန္မာျပည္သို႔ မလာမီ နားေထာင္ေကာင္းရံု အသံလႊင့္လိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

မစၥတာ ကင္တားနားႏွင့္ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေတြ႕ဆံုစဥ္ ၎က ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးရန္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးအပါအဝင္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ၎ ကိုယ္တုိင္ ေတာင္းဆိုသည္ဟု ဆိုရာ၌ ယခင္ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ ေျပာခဲ့သည္အတုိင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိ၊ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်သူ မရွိဟု ျပန္လည္ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

ယေန႔ထုတ္ သတင္းစာတြင္လည္း တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကို အေႏွာင့္အယွက္ မျပဳေၾကာင္း ေသခ်ာမွသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပး ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က မစၥတာ ကင္တားနား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျပန္ၾကားသည္ဟု ပါရွိသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ မတရား ဖမ္းဆီခံထားရေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္မည္မဟုတ္ဟု ယံုၾကည္ရသည္။

က်င္းပေနသည့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးေရး ကိစၥ၊ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကိစၥ၊ နယ္စပ္ေဒသ တုိင္းရင္းသားမ်ား အေရးကိစၥမ်ားကို တင္သြင္းမည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစိုးရ ဝန္ႀကီးေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ လႊမ္းမိုးေနေသာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း၌ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ား အရာမထင္ဟုပင္ ဆိုရေပမည္။

မၾကာေသးမီက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ထိပ္ဆံုးေခါင္းေဆာင္မ်ား တခါမွ မ်က္ႏွာခ်င္း မဆိုင္ခဲ့ဘူးေသာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သမၼတဦးသိန္းစိန္က လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္း၊ သမၼတ အိမ္ေတာ္တြင္ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တျခားေသာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ခ်ိတ္ဆြဲ ျပသထားျခင္း စသည့္ အခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ယခု အစိုးရအေနျဖင့္ ယခင္စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ စစ္အစိုးရႏွင့္ မတူ ကြဲျပားေၾကာင္း ျပသလိုပံုရသည္။

သုိ႔ေသာ္ ထို ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိဳသာေသာ စကားလံုးမ်ားမွလြဲ၍ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းကို ဦးတည္သည့္ တန္းတူရည္တူ ႏိုင္ငံေရးစကားဝိုင္းမ်ား စတင္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနကို မျမင္ေတြ႕ရေသးေပ။

ထိုသို႔ စကားလံုးအလွမ်ားႏွင့္ တန္ဆာဆင္ထားသည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ားကို ေျပာေနျခင္း၊ ေျပာ့ေျပာင္းဟန္ ေဆာင္ေနျခင္းမွာ ၂၀၁၄ ခု၌ အာဆီယံ ဥကၠ႒ ျဖစ္ခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳေသာ အစုိးရတရပ္ ျဖစ္ေရးကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဟု ေကာက္ခ်က္ဆြဲရန္သာ ရွိေတာ့သည္။

သမၼတက ၎၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ျပည္သူလူထု တခဲနက္ ေထာက္ခံခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒ ရွိေနေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု တင္ေျမႇာက္ေသာ အစိုးရတရပ္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ေမလက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း နာဂစ္ ဆုိင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ဝင္ေရာက္စဥ္ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ဆႏၵမပါဘဲ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵမပါဘဲ မဲမသမာ မႈမ်ားျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ) က ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းျပည္ပက နားလည္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအေနျဖင့္ အက်ိဳးလို၍ ေညာင္ေရေလာင္းသည္ဟု ဆိုသည့္တုိင္ေအာင္ အေျပာသက္သက္ မဟုတ္ဘဲ အမွန္တကယ္ ျပည္သူလူထု၏ တခဲနက္ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိေစရန္ ပထမဦးစြာ ႀကိဳးစားသင့္ပါသည္။ ျပည္သူ႔ အစိုးရဟု အမည္ခံၿပီး ျပည္သူလူထု ေထာက္ခံမႈအတြက္ မႀကိဳးစားဘဲ ႏိုင္ငံတကာ၏ ယံုၾကည္မႈအတြက္ စကားလံုးတန္စာ ဆင္ျပေနျခင္းက အဓိပၸာယ္ မဲ့လြန္းလွေပသည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္