သား ေရႊအိုးထမ္းမယ့္ ကိန္းလား

လတ္တေလာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးကိစၥ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ၾကည့္၍ ျမန္မာအစိုးရသစ္ အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္လိုသည့္ ဆႏၵ ရွိေနၿပီဟု ယူဆႏုိင္သည္။

ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားေရာက္၍ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည္ ဆိုျခင္းကလည္း အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားဘက္က အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုျခင္းကို လက္ေတြ႕ျပသလိုက္ၿပီဟု ယူဆရမည္။

ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းထဲ၌ ျပည္ပသို႔ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအား ျပန္လည္ ဖိတ္ေခၚျခင္း၊ ႏုိင္ငံပိုင္ သတင္းစာ မ်ားထဲတြင္ ေဖာ္ျပေနက် ျပည္ပ မီဒီယာမ်ားအား တုိက္ခိုက္သည့္ ေဆာင္ပုဒ္မ်ားကို ျဖဳတ္ပယ္ျခင္း၊ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားအား ျပဳျပင္ လာျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းသည့္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျခင္း စသည္တို႔ကို အစိုးရဘက္က ဆက္တုိက္ဆိုသလို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရွစ္ေလးလံုးေနာက္ပိုင္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ အပါအဝင္ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း ယခုကဲ့သို႔ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ေထာက္ခ်င့္၍ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား အေနျဖင့္ ပထမဆံုး ေပ်ာ့ေျပာင္းလာျခင္းဟု ဆိုရမည္။

သို႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ အေျခခံက်သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားစြာ က်န္ရွိေနပါေသးသည္။

အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းသည့္ ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရအေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားသည္ဆိုပါက နယ္စပ္ ေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူလူထုကို ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ မတရား ညႇဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းမွ စ၍ စစ္တပ္အင္အား သံုးကာ ထိုးစစ္ဆင္ေနမႈမ်ားအား လံုးဝရပ္ဆိုင္းရန္ လိုအပ္သည္။ ၎ေနာက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ေတာင္းဆိုထားသည့္ တႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္ဆဲေရးကို လက္ခံ ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။

သို႔မွသာ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အစိုးရအေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ခ်၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ လက္ခံ လုပ္ေဆာင္ လာေပလိမ့္မည္။

အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္မွာ ပုဒ္မ အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္၍ ဖမ္းဆီးထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အရပ္ရပ္ အက်ဥ္းေထာင္ အသီးသီးရွိ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ကို လႊတ္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ၎ေနာက္ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကို တရားဝင္ ေၾကညာရမည္။

ျပည္ပတြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေနထိုင္ေနရသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ဒုကၡခံကာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ အစစ္အမွန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနသူမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ေတာထဲတြင္ ေျပးေရွာင္ပုန္းေနရသူမ်ား၊ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေနထုိင္ေနရသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိေဒသရင္း၊ ရပ္ရြာဇာတိ၊ ေမြးရပ္ေျမသို႔ ျပန္လိုၾကသူခ်ည္းပင္။

သမၼတမိန္႔ခြန္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပန္လိုသူ အသီးသီးမွာ ေခါင္းေထာင္ထ၍ နားစြင့္မိၾက ေပလိမ့္မည္။ မိဘ၊ ေဆြမ်ိဳး မိသဂၤဟ မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ခြဲခြာေနရသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း ေမွ်ာ္လင့္တႀကီး ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုလိုၾကေပမည္။

ျမန္မာျပည္၏ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး စသည္ျဖင့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္သည္ တျခားတပါးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထက္ ေနာက္က် က်န္ရစ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကုိယ္တုိင္ ေျပာဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

၎ ေျပာၾကားခ်က္အတုိင္း ျမန္မာျပည္ကို ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈတို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ ဆံုးျဖတ္ၿပီးၿပီ ဆိုပါက ခိုင္မာသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္သာ ရွိေတာ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသား အားလံုး၏ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈကို ခံယူလိုသည္ ဆိုပါက ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရက လာမည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ မလိုလားအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ ျဖဳတ္ပယ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား ဦးစားေပး အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ရေပမည္။

ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ သံုးပြင့္ဆိုင္ ညီညြတ္ၿပီဆိုလွ်င္ အနာဂတ္ျမန္မာျပည္တြင္ သားေရႊအိုးထမ္းသည့္ကိန္း ဆုိက္ႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္