ျမန္မာျပည္မွ ႏ်ဴကလီးယား အႏၲရာယ္

ျမန္မာ အစိုးရ၏ ႏ်ဴကလီးယား ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ေျမေအာက္ လိုဏ္ဂူမ်ား တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း သတင္း မွတ္တမ္းကား တခုေၾကာင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား - ျမန္မာ စစ္ေရး ဆက္ႏြယ္မႈ အေၾကာင္းကုိ ေဒသတြင္း ျပန္လည္ သတိထားလာေစေရး လႈပ္ႏိႈးလိုက္သလို ျဖစ္သြားသည္။

ျပသခ်ိန္ တနာရီခန္႔ ၾကာျမင့္သည့္ ထိုမွတ္တမ္းကားကုိ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ (DVB) သတင္းဌာနက ႐ိုက္ကူးထားၿပီး အယ္လ္ဂ်ာဇီးယား ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလုိင္းတြင္ မၾကာေသးခင္က ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

သတင္းမွတ္တမ္းကားတြင္ ပါရွိသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း စိုးရိမ္ ပူပန္လာၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားက အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသကို ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္ ကင္းမဲ့ဇုန္အျဖစ္ ထားရွိရန္ သေဘာတူၿပီးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ စစ္အစိုးရက ႏ်ဴကလီးယား ပိုင္ဆိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အလြန္ အလွမ္း ေဝးလြန္းသည့္အတြက္ ေအာင္ျမင္ရန္ ခက္ခဲလြန္းလွသည္ဟု ကုလသမဂၢ ႏ်ဴကလီးယား စစ္ေဆးေရး အၿငိမ္းစား အရာရွိ ေရာဘတ္ ကယ္လီက ဆိုထားသည္။   “အဓိပၸာယ္မဲ့ေသာ ၾကိဳးပမ္းခ်က္” ျဖစ္သည္ဟုလည္း သူက ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္လည္း သူက “ႏ်ဴကလီးယား ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေႏွာက္အယွက္ ေပးသလို ျဖစ္ေနတာကေတာ့ အမွန္ပါပဲ” ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

DVB ၏ မွတ္တမ္းကားတြင္ ပါဝင္သူ အဓိက မ်က္ျမင္သက္ေသသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္မႉးတဦး ျဖစ္၍ ဒံုးပ်ံတည္ေဆာက္ေရး အင္ဂ်င္နီယာလည္း ျဖစ္သည္။ သူသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ထြက္ခြာခဲ့စဥ္ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္၌ လိုအပ္ေသာ နည္းပညာႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တပါတည္း ယူေဆာင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္ အလက္မ်ားထဲတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အကူအညီျဖင့္ ယူေရနီယမ္ သန္႔စင္ျခင္း၊ တာေဝးပစ္ဒံုးက်ည္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း တုိ႔လည္း ပါဝင္သည္။

ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ လုိဏ္ေခါင္းမ်ား၊ ဘန္ကာမ်ားကို ကြန္ရက္သဖြယ္ တည္ေဆာက္ ေနသည္ဟုလည္း ဗိုလ္မႉး စိုင္းသိန္းဝင္း သယ္ေဆာင္ လာသည့္ ထုိအခ်က္ အလက္မ်ားကုိ ကုိးကားၿပီး DVB က ဆိုထားသည္။

ေလေၾကာင္းမွ တိုက္ခိုက္ခံလာရပါက ဘန္ကာမ်ားတြင္ စစ္လက္နက္ ပစၥည္းမ်ား သိုေလွာင္ၿပီး  စစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈ စခန္းမ်ားအျဖစ္လည္း အသံုးျပဳမည္ဟု သူႏွင့္ အျခား ထြက္ေျပးလာေသာ အရာရွိမ်ားက ေျပာဆုိၾကသည္။ ေျမေအာက္ဥမင္ တခ်ဳိ႕တြင္ ဖိုင္ဘာ ေကဘယ္ၾကိဳးမ်ား သြယ္တန္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ႏုိင္ငံတဝန္း လံုျခံဳ စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိမွတ္တမ္းကားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ႏ်ဴကလီးယားစီမံကိန္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ လိုဏ္ေခါင္းႏွင့္ ဒံုးက်ည္တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ၍ ကုန္က်လိမ့္မည္ဟု ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားသည္။ စစ္အစိုးရသည္ စြမ္းအင္ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ျခင္းကို ပိုမို ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ထိုႀကီးမားလွေသာ စရိတ္ကုိ ေထမိႏိုင္သည္ဟုလည္း သိရသည္။

လာမည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္ပတင္ပို႔သည့္ စြမ္းအင္ပမာဏမွ ရရွိလာမည့္ ဝင္ေငြသည္ ၂ ဆ တက္လာဖြယ္ ရွိသည္ဟု ဝါရွင္တန္အေျခစိုက္ ေလ့လာေရး အဖြဲ႔တခု ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔က ခန္႔မွန္းထားသည္။ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ကို တ႐ုတ္ျပည္သို႔ တင္ပို႔မည့္ ပိုက္လိုင္း တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း  ၿပီးစီးသြားပါက ထိုဝင္ေငြ ရလာမည္ ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြမွာ ေဒၚလာ ၆ ဒႆမ ၆ ဘီလီယံ ျဖစ္ရာ ထုိအထဲတြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာမွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြမွာ အနည္းဆုံး ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ရိွခ့ဲသည္။

ေနျပည္ေတာ္ စစ္အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံ၏ အသုံးစရိတ္ အမ်ားစုကို စစ္တပ္ တည္ေဆာက္ေရး အတြက္သာ အသံုးျပဳသည္မွာ အမ်ားသိေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားေသာ လူထု လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ သံုးစြဲေသာ ေငြပမာဏမွာ မဆိုသေလာက္သာ ရွိသည္။

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအတြက္ အသံုးျပဳမႈမွာ ႏုိင္ငံဘတ္ဂ်က္္၏ ၄ဝ မွ ၆ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ ရိွေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ေန႔စဥ္ ဘဝရပ္တည္မႈအတြက္ အျပင္းအထန္ ႐ုန္းကန္ေနၾကရသည္။

ဥပမာ ဆုိရလွ်င္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္မွ မႏၲေလး ေဒသတေၾကာလံုးတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္သည့္ ျပႆနာကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္႐ံုမ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ ေရပမာဏ မရသျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ားက စက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖတ္လုိက္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းရေတာ့မည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ရွိေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ အပါအဝင္ သယံဇာတ ထြက္ရွိမႈ ပမာဏသည္ ႀကီးမားလွေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယခုအထိ ကမာၻ႔အဆင္းရဲဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ေနေသးသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္စဥ္ တိုးတက္မႈ ႏႈန္းထားသည္ ၂ ဒႆမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ ရိွ၍ မဲေခါင္ေဒသတြင္ အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္ေနသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ဆိုးရြားရက္စက္သည့္ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဘဝရပ္တည္မႈ ခက္ခဲ ျပင္းထန္လြန္းေသာေၾကာင့္ ဗိုလ္မႉး စိုင္းသိန္းဝင္းကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္သားမ်ား ျပင္ပသို႔ မၾကာခဏ ဆိုသလို ထြက္ေျပးေနၾကပံုရသည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ စီစဥ္ေနစဥ္ မၾကာေသးခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေနျပည္ေတာ္ ေလးလပတ္ အစည္းအေဝး အၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ အတြင္း ရာထူးႀကီးေနရာမ်ား အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ခဲ့သည္ကိုလည္း မေတြ႔ရေပ။

တပ္တြင္း ေခါင္းေဆာင္မႈကို ေျပာင္းလဲမႈ မျပဳသည့္ အဓိပၸာယ္မွာ အသက္ ၇၇ ႏွစ္ အရြယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၊ အသက္ ၇၂ ႏွစ္ ရိွၿပီ ျဖစ္ေသာ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေမာင္ေအးႏွင့္ အသက္အရြယ္ႀကီးေနၿပီျဖစ္သည့္ အျခားေသာ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အနားယူရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသးသည့္ သေဘာဟု ဆိုႏိုင္သည္။ လက္ရွိစစ္ရာထူးမ်ားမွ အနားမယူႏိုင္ေသးသည္မွာ အာဏာကို ငန္းဖမ္းေန႐ံုသာမက အကယ္၍ အာဏာ လက္လႊတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ေအာက္ေျခအရာရွိမ်ား သူတို႔အေပၚ သစၥာ ရွိမရွိ ဆိုသည္ကို သံသယ ဝင္ေနေသာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ဝန္ႀကီး အမ်ားအျပားသည္ စစ္ဘက္ရာထူးမ်ားမွ အနားယူ၍ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခု တည္ေထာင္လုိက္သည္။ ၎တို႔ တည္ေထာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီသည္ စစ္အစိုးရ ခ်ဳပ္ကိုင္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စိန္ေခၚမည့္ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ ယွဥ္ျပိဳင္မည္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ထိပ္တန္းစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အာဏာ လက္မလြတ္ေရး ၾကိဳးစားေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့အေရး ကြ်မ္းက်င္သူဟု ဆိုသူမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျမန္မာျပည္၏ ႏိုင္ငံေရးျမင္ကြင္း ေျပာင္းလဲလာလိမ့္မည္ဟုပင္ မုိက္မုိက္မဲမဲ ယုံၾကည္ေနၾကသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ပဋိပကၡ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ (ICG) က ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ အခြင့္အလမ္းျဖစ္သည္ဟု မၾကာေသးခင္က သုံးသပ္ထားသည္။

ICG သည္ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို မဲပံုေပးခဲ့ၾကေသာ တပ္မေတာ္ အၾကပ္တပ္သားမ်ား အပါအဝင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လြတ္လပ္စြာ မဲေပးႏိုင္ပါမည္လားဟု ေမးၾကည့္သင့္သည္။ 

ဗိုလ္မႉး စိုင္းသိန္းဝင္းကမူ ျပတ္ျပတ္သားသား အေျဖေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ အႏၲရာယ္ ႀကီးမားၿပီး ေငြေၾကး အလြန္အမင္း ျဖဳန္းတီးပစ္ရာ ေရာက္သည္ဟု သူ ယူဆေသာ ျမန္မာ့ ႏ်ဴကလီးယား အစီအစဥ္ ရပ္တန္႔ေစေရးအတြက္ ယခုကဲ့သို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္မ်ားကုိ ဖြင့္ခ်လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သူက ဆိုသည္။

ရဲနည္ ေရးသားသည့္ Alarm Bells Ring Over New Nuclear Evidence ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္