စစ္အာဏာရွင္ အသက္ဆက္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲ

လာမယ့္ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔မွာက်င္းပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ တရားမွ်တၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ အားလံုးပူးေပါင္း ပါ၀င္ႏုိင္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲတရပ္အျဖစ္ အားလံုးကေတာင္းဆုိေနၾကစဥ္မွာ ေလးနက္တဲ့ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ေလ့လာမႈေတြ လုပ္ေနသူေတြ ဒု နဲ႔ ေဒးပါ။

ဒီ ေရြးေကာက္ပဲြ အေၾကာင္း ေျပာေတာ့မယ္ဆိုရင္ ပထမဆံုး ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျပန္ေျပာင္း ၾကည့္တာ ပိုေကာင္းမယ္ ထင္ပါ တယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၉၉၀ ျပည့္ ေမလ ၂၇ ရက္ေန ့က က်င္းပခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ျဖစ္ တယ္။ အဓိပၸာယ္က တုိင္းျပည္ရဲ႕အာဏာ သံုးရပ္လုိ႔ ေခၚတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ( Administrative Power)၊ တရားစီရင္ေရး အာဏာ(Judicial Power)၊ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာ(Legislative Power) ဆုိတဲ့ အာဏာသံုးရပ္လံုးနဲ႔ယွဥ္တဲ့ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲႀြကီးျဖစ္တယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲႀကီးဟာ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ အၿမဲေရွ႕တန္းက ဦးေဆာင္ပါ၀င္ေလ့ရွိၾက
တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ဦးေဆာင္မႈကေန ေပါက္ဖြားလာတဲ့ ရွစ္ ေလးလံုး ဒီမုိကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ႕အသီးအပြင့္ တရပ္လည္း ျဖစ္တယ္။

၁၉၈၈ ခု လူထု အံုႂကြမႈမွာ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ အစိုးရ၊ ဦးစိန္လြင္ အစိုးရ၊ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ အစိုးရ ဆုိတ့ဲ အစိုးရ သံုးဆက္ ျပဳတ္က်ေအာင္ ႏုိင္ငံသားေတြက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္ညႇဥ္းဆဲ ၿဖိဳခြင္း ခဲ့ အၿပီး န၀တ ေခၚ စစ္ေကာင္စီက အာဏာ သိမ္းယူခဲ့တယ္။

ဒီလုိ အာဏာသိမ္းယူခဲ့ၿပီး တုိင္းျပည္ကို ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကုိေဖၚေဆာင္ေပးပါမယ္၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီး က်င္းပေပးမယ္ ဆုိတဲ့ ကတိေတြ နဲ႔ တက္လာခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ႏုိင္ငံေရးပါတီေပါင္း ႏွစ္ရာေလာက္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ကိုသြားရာမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ တုိင္းျပည္တျပည္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္စဥ္  ရဲ႕ ျဖတ္သန္း သြားၾကရမယ့္မွတ္တုိင္ေတြ ပဲလုိ႔ သေဘာထားခဲ့ၾကတာ တေၾကာင္း ၊ ဒီမုိကေရစီ စံနစ္ကုိ အသြင္ကူး ေျပာင္းၾက ရာ မွာ ျငင္သာသိမ္ေမြ ့ေစလုိၿပီး ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားတုိ ့ရဲ႕အသက္ေသြးေခြ်း ဘ၀ေတြကို ထပ္မံေသြးမစြန္းေစလိုေသာ ဆႏၵေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြလုိလားေတာင့္တေနၾကတဲ့ ဒီမိုကေရစီကို အေကာင္းဆုံးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆိုတာေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကတယ္။ တပ္မေတာ္အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားတဲ့ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဦးေန၀င္း ရဲ႕ ျမန္မာ့ ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ တျဖစ္လဲ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ လည္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့တယ္။

တုိင္းရင္းသားပါတီေတြလဲ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခ့ဲၾကတယ္။ တသီးပုဂၢလေတြလည္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏုိင္ အစရွိတဲ့ သူေတြကေတာ့ အက်ဥ္းေထာင္ထဲ ေရာက္ေနသူေတြ နဲ႔ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ခံေနရသူေတြ အျဖစ္နဲ႔ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရတယ္။ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြကလည္း အက်ဥ္းေထာင္ေတြထဲက နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ဖုိ႔ ၊ လူမူ ဘ၀ ဆင္းရဲ႕မူေတြကေန ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ႔၊ လြတ္လပ္တဲ့ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္း တရပ္ ေပၚေပါက္လာၿပီး လူ႔ အခြင့္အေရးေတြ အျပည့္အ၀ရရွိဖို႔ လူတိုင္း တန္းတူအခြင့္အေရးေတြနဲ႔တရားမွ်တတဲ့ လူမူ ၀န္းက်င္တရပ္ေပၚေပါက္လာေစဖုိ႔ စတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပါတီစံုဒီမုိကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွာ အားလံုး ပူးေပါင္း ပါ၀င္ခဲ့ၾကတယ္။

ဒါဟာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသမုိင္းမွာ ႏုိင္ငံသားတုိင္းရဲ႕ႏုိင္ငံေရးမွာ မိမိတို႔ တဦးခ်င္းစီက မိမိတုိ႔သမိုင္း မိမိတုိ႔ ကိုယ္တုိင္၀င္ေရာက္ ေရးထုိးႏုိင္ေရးအတြက္ အားတက္သေရာ ဆႏၵမဲေပးခဲ့ၾကတယ္။ သူတို႔ လုိခ်င္ေမ်ွာ္လင့္ေတာင့္တမႈေတြကို ဆႏၵမဲျပားေတြနဲ႔ ျပသ ခဲ့ၾကတယ္။ နို္င္ငံေရးပါတီေတြကလည္း ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕လုိလားေတာင့္တမႈေတြကို ေဖၚေဆာင္ အေကာင္အထည္ေဖၚေပးပါ မယ္ ဆိုတဲ့ ကတိေတြနဲ႔ ျပည္သူ႔ ဆႏၵမဲေတြကို ေတာင္းခံခဲ့ၾကတယ္။

အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲႀကီးရဲ႕ရလဒ္ ေပၚထြက္လာေတာ့ ဒီရလဒ္ကို ကမာၻ ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ ့ႀကီးနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္း တရုတ္၊ အိႏၵိယ၊ အာဆီယံ ႏုိင္ငံေတြ အပါအ၀င္ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ိုင္း တခုလံုးကေနၿပီး ေသာင္းေသာင္း ျဖျဖ ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ ၾကတယ္။

တကယ္ေတာ့ ၁၉၉၀ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးဟာ က်င္းပေပးခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ အစိုးရရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာေရာ၊ ၀င္ေရာက္ပူးေပါင္းပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာေရာ၊ ဆႏၵမဲ ေပးခဲ့ၾကတဲ့ႏုိင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ဂုဏ္ သိကၡာ ဆုိတဲ့ျမန္မာတမ်ိဳးသားလံုးရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ ယွဥ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ျဖစ္တယ္။ ဒီ့အျပင္ ၀ုိင္း၀န္းအသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ မိသားစုႀကီးရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ရလဒ္ကုိ တနည္းနည္းနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖၚဖုိ႔အတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေတြ၊ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ုိင္းက ခ်ဥ္းကပ္ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ၾက တာပါ။ ဒီလုိႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ ေနေပမယ့္ တပ္မေတာ္အစိုးရက အခုဆိုရင္ တဖက္သတ္ေရးဆဲထားတဲ့၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို အတင္းအဓမၼ အတည္ျပဳခဲ့တယ္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟာလဲ တုိင္းျပည္မွာ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးဆုိတဲ့ ျမန္မာ့လူ႔အဖဲြဲ႕အစည္းမွာ ေလးစားၾကည္ညိဳရတဲ့ ရဟန္းသံဃာေတြ၊ ေက်ာင္းသား၊ အရပ္သားေတြကို ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းအၿပီး လုပ္ေဆာင္ ခဲ့တာျဖစ္သလုိ ၊ ေမလ ၃ ရက္ေန႔က ျမန္မာျပည္ ေအာက္ပုိင္း တေလွ်ာက္ လူေပါင္း တသိန္းေက်ာ္ ေသေၾကေပ်ာက္ဆံုးၿပီး သန္းနဲ႔ ခ်ီတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ စားရမယ့္ ေသာက္ရမယ့္ ဒုကၡသည္ေတြ အျဖစ္ ရုတ္ခ်ည္းျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ သမုိင္းမွာ လြန္စြာ ေၾက ကြဲ ဖြယ္ရာ အျဖစ္ဆုိးႀကီး ရင္ဆုိင္ခံစားရၿပီး ရက္ပုိင္းအတြင္းမွာပဲ အဓမၼ လူထုဆႏၵခံယူပဲြကုိက်င္းပခဲ့တယ္။ ဒီဆႏၵခံယူပြဲကေန ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳ လုိက္တယ္။

အခု ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အသက္သြင္းတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္တယ္။ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ကလည္း ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြ အလြန္အားနည္းတဲ့ ဖြဲ ့စည္းပံုလည္း ျဖစ္တယ္။ စစ္တပ္က တရား၀င္ ရာသက္ပန္ စစ္
အာဏာရွင္ေတြအျဖစ္ ဇာတ္သြင္းမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲလည္း ျဖစ္တယ္။

ဒီေနရာမွာ ေျပာစရာကေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲကုိ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္က ကန္႔ကြက္ သပိတ္ေမွာက္လုိက္တယ္။ တကယ္ဆုိရင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဟာ ၁၉၉၀ ျပည့္ ပါတီစံု ဒီမုိကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွာ အာဏာသံုးရပ္နဲ႔ ယွဥ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ န၀တ ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ၁/၉၀ အမိန္႔နဲ႔ အာဏာ သံုးရပ္ အစား အာဏာ တရပ္တည္းသာ လက္ခံပါေတာ့မယ္ဆုိၿပီး အမ်ိဳးသားညီလာခံမွာ ဥပေဒ ျပဳေရးအာဏာ ဆုိတဲ့ ကိုယ့္လက္ထဲ က ရလဒ္ကုိ သံုးခ်ိဳးတခ်ိဳး ေလွ်ာ့ေစ်းေပးလုိက္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ၊ ဒီမုိကရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ညင္သာ ေခ်ာေမြ ့ေစေရး၊ ႏုိင္ငံသားတုိ႔ရဲ႕အသက္ေသြးေခြ်းေတြကို ငဲ့ညွာေသာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြက အမ်ိဳးသားညီလာခံမွာ အျပဳ သေဘာ ေဆာင္တဲ့ ေျခလွမ္းေတြအျဖစ္ တပ္မေတာ္အစိုးရနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျပန္တယ္၊ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ကလည္း လြတ္လပ္ၿပီးတရားမ်ွတစြာ အေျခခံဥပေဒကို တုိင္ပင္ေရးဆြဲ ပိုင္ခြင့္မရခဲ့ျပန္ဘူး။

အမ်ိဳးသားညီလာခံ ကေန အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ုဳပ္ အပါအ၀င္ ရွမ္းအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္နဲ႔ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုေတြဟာ တင္ျပေဆြးေႏြးခြင့္ေတြ အျပည့္အ၀ မရခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒီလုိကေန အမ်ိဳးသားညီလာခံက ေက်ာခုိင္း ထြက္ခဲ့ ၾကတယ္။ အဲဒီမွာ မိမိတုိ႔ လက္၀ယ္က်န္ရွိတဲ့ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ရဲ႕သံုးပံုတပံု ဟာ မေသခ်ာတဲ့ အေျခအေနကို ဆုိက္ခဲ့ ရ ျပန္တယ္။

ေနာက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေပၚလာၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေတာ့မယ္ ဆုိေတာ့ ၁၉၉၀ အႏုိင္ရ ပါတီ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ ့ခ်ဳပ္ ဟာ သူတုိ႔ တဖက္သတ္ ေရးဆြဲထားတဲ့ ဖြဲ ့စည္းပံုကို ျပင္ဆင္ခြင့္သာေတာင္းၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ ဟူေသာ တုိင္းျပည္မွာ ႏုိင္ငံေရးတင္းမာမူေတြကိုေရွာင္ရွားၿပီး အတတ္ႏုိင္ဆံုး ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္း ေရးကို ျငင္သာေစခ်င္လြန္းတာေၾကာင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္အေလွ်ာ့ေပးၿပီး တပ္မေတာ္အစိုးရကို ခ်ဥ္းကပ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ မထြက္ေပၚလာခင္ ၂၀၀၈ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၂ ရက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔မွာ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ ့ခ်ဳပ္ က ေၾကညာခ်က္ တေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။

ဒီေၾကညာခ်က္အရ တမ်ိဳးသားလံုးရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ ယွဥ္တဲ့ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ တနည္းနည္းနဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ လက္ရွိတည္ဆဲ စစ္အစိုးရ ရဲ႕တရားမ၀င္ ဒီဖက္တို(Government De facto) အျဖစ္ကေန လႊတ္ေတာ္ ေခၚေပး ေရး ပ်က္ကြက္ေနတဲ့ တပ္မေတာ္အစိုးရက ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ၾကရတဲ့ ျပည္သူ႔ လႊတ္ ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကို လႊတ္ေတာ္ ေခၚေပးၿပီး ၄င္းလႊတ္ေတာ္ကေန တရား၀င္ အစိုးရ ဒီဂ်ဴရီ(Government De jure) အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ က အသိအမွတ္ျပဳေပးမယ္လို႔ပင္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါေသးတယ္။

ဒါကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးသား ဒိီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ေရ ရွည္ အက်ိဳးစီးပြားကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ ခ်ဥ္းကပ္မႈေတြကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာ အထင္အရွားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ကမ္းလွမ္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့လင့္ကစား လက္ရွိတည္ဆဲ စစ္အစိုးရ ရဲ႕ စစ္ေခါင္းတခ်ဳိ႕ဟာ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတြရဲ႕ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ခ်ဥ္းကပ္ကမ္းလွမ္းမႈတုိင္းကို ပယ္ခ်ပစ္ၿပီး ၄င္းတို႔ စစ္မင္းဆက္ တရား၀င္ ရာသက္ပန္ ရပ္တည္ အုပ္စုိးႏုိင္ေရးကိုသာ အာရံုထားလုပ္ေဆာင္ ေနၾကတာ ေတြ ့ေနရတယ္။

ဒါေၾကာင့္အခု လာမယ္ ့ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခုိင္ႏွင့္ဖြံ ့ၿဖိဳးေရး လူမူအသင္းႀကီးတျဖစ္လဲ ႀကံ့ဖြံ႕ပါတီ က လက္ဦးမႈ ယူ အခြင့္ထူးယူ လုပ္ထားျခင္းေတြ၊ ေနာက္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖုိ႔ အနည္းဆံုးလႊတ္ေတာ္မွာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရမွသာ ဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ခြင့္ ဆုိရာမွာလဲ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ဥပေဒအတုိင္း လႊတ္ေတာ္ ထဲမွာ ရွိေနႏွင့္ၿပီး က်န္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ထဲမွာ မိမိတုိ႔ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတြက အမ်ားဆံုး အခုရထားေနတဲ့ အခြင့္အေရးက အရမ္းနည္းပါး ေနတာကုိ အားလံုးအသိပဲျဖစ္မွာပါ။

ဒီလုိအေျခအေနမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမယ့္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုပါတီေတြ ဟာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ေသာ္ လည္း ေကာင္း၊ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဟာ စစ္အာဏာရွင္ေတြကို တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ မိမိတုိ႔ရဲ႕စြန္႔လႊတ္
ရင္းႏွီးေပးဆပ္မႈေတြကိုရင္းၿပီး တုိင္းျပည္ကို စစ္အာဏာရွင္ ရာသက္ပန္ တည္ရွိေစေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ ကူညီေပးတဲ့လုပ္ရပ္ ျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္ေနတာကို အထူးပဲ သတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရရင္ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲဟာ စစ္အာဏာရွင္သက္ဆုိးရွည္ေစေရးအတြက္ တရားမ၀င္ စစ္အစိုးရ အျဖစ္မွသည္ တရား၀င္ စစ္အစိုးရ အျဖစ္ ဟန္ျပ အရပ္၀ပ္လဲကာ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ဆႏၵကို မ်က္ကြယ္ျပဳဖုိ႔ ႀကိဳးစားခ်က္ တရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္း နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးသြားပါက ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ မိသားစုႀကီးကို ပိုမုိခက္ခဲၾကမ္းတမ္းတဲ့ လမ္းေတြကို ေလွ်ာက္လွမ္းေစျခင္းသာျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္ ။


စာေရးသူ လင္းသန္႔ သည္ ျပည္တြင္း အေျခစိုက္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားတဦး ျဖစ္သည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္