၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း

၂၀၁၀ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တဖက္သတ္ ေရးဆြဲ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ ဆြဲဆန္႔ေရး အေျခခံဥပေဒကုိ အသက္သြင္းသည့္ ေျခလွမ္း ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ေမလအတြင္း လူေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ လူမႈဒုကၡေဘး ဆုိက္ေစခဲ့ေသာ နာဂစ္မုန္တုိင္းလြန္ကာလတြင္ အဓမၼ လိမ္ညာ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ယင္းအေျခခံဥပေဒအရ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒသည္လည္း ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ မတရား အက်ဥ္းခ်ခံရသည့္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ႏုိင္ငံေရး ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ထုတ္ပယ္ထားသည္။

ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရသည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသား မဟာမိတ္မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ဆက္လက္တည္ေထာင္ခြင့္ကုိ ျငင္းဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို အသိအမွတ္ျပဳ မဲေပးၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။

အလားတူစြာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ ေဒသမ်ားတြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပႏုိင္ေပ။ စစ္အစုိးရ၏ ဖုတ္ပူမီးတုိက္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ မ႐ိုးမသား ေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ လက္နက္အသင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဆင့္သာ ရွိေတာ့ၿပီး နယ္စပ္တေၾကာ ျပည္တြင္းစစ္မီး အခ်ိန္မေရြး ျပန္ေတာက္ႏုိင္သည္။

မ်ဳိးဆက္ႏွင့္ခ်ီ၍ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေရးရာ ျပႆနာမ်ားကုိ ယခုေရြးေကာက္ပြဲက ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ဟု ခံယူေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ NLD ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးမဟာမိတ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ရဟန္းႏွင့္ တျခားဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားေသာ အဖြဲ႔မ်ား၊ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ လႈပ္ရွားေသာ တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးၾသဇာေၾကာင့္ မဲမထည့္မည့္ မဲဆႏၵရွင္ အမ်ားအျပား ရွိပါသည္။

သုိ႔ရာတြင္ မဲမေပးမေနရဟု ဖိအားေပးခံရမႈေအာက္တြင္ ေ၀ခြဲမရသူမ်ားႏွင့္ မိမိစိတ္ႀကဳိက္ ကုိယ္စားလွယ္ကုိ အသည္းၾကားက မဲတျပားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခ်င္ၾကသည့္ ႏုိင္ငံသားေကာင္း ပီသခ်င္သူ တျခားမဲဆႏၵရွင္ အေျမာက္အျမားကုိလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ သူတို႔ ဆႏၵမဲကို ေဖာ္ထုတ္ၾကရမည္။

သူတုိ႔သည္လည္း ေန႔စဥ္ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႔ ေျဖရွင္းေနရသည့္ ေရႏွင့္မီး လုံေလာက္စြာရရွိေရး ျပႆနာမွသည္ ျခစားပ်က္စီး ေနသည့္ အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုိလားေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ့သားေကာင္း စိတ္ဓာတ္ ရွိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ေဒသတြင္းႏွင့္ ကမာၻတြင္ပါ ဂုဏ္ယူလုိသူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔အတြက္ ယခုေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ တျခားေရြးစရာတခုကား လတ္တေလာ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ (ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ) ကုိ မဲမေပးဘဲေနျခင္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္မည္။

ေရြးခ်ယ္စရာ ကိုယ္စားလွယ္ရွိခဲ့ပါက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး ရွစ္ေလးလုံး လူထုအုံႂကြမႈေၾကာင့္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့ရ သည့္ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ (မဆလ) တျဖစ္လဲ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညႊတ္ေရးပါတီ (တစည) ကုိပင္ မခ်စ္ေသာ္လည္း ေအာင့္ကာနမ္းမည္ဟု စိတ္ထားခဲ့ၾကေၾကာင္း ဧရာ၀တီမွ စုံစမ္းေမးျမန္းခဲ့သည့္ မဲဆႏၵရွင္ အေျမာက္ အျမားက ေျပာၾကသည္။

အခ်ိန္၊ ေငြႏွင့္ လူအင္အား လုံေလာက္စြာ မရရွိေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေသာ တျခား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားပင္လွ်င္ စစ္အစုိးရ က သာ မဲကို ႐ိုး႐ိုးသားသား ေရတြက္ခဲ့ပါက ၄င္းတုိ႔ ႏုိင္မည္ဟု အခိုင္အမာ ယုံၾကည္ၾကသည္။

မဲဆႏၵရွင္ ျမန္မာလူထု၏ ႏုိင္ငံေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ မလြတ္လပ္ေသာ မဆလေခတ္မွ လြဲ၍ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး အႀကိဳႏွင့္ လြတ္လပ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း က်င္းပခဲ့ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတုိင္းတြင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ဒီမုိကေရစီ လုိလားေၾကာင္း ျပခဲ့ၾကသည္။

အကယ္၍ ယခုေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ကုိယ္စားျပဳ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိေၾကာင္း  ေၾကညာခဲ့သည္ဆုိပါက ျပဳလုပ္ေနၾက အမူအက်င့္အတုိင္း စစ္အာဏာရွင္မ်ား မေျပာင္းလဲဟု သတ္မွတ္႐ံုသာ။ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ ႐ံႈးသည့္ရလဒ္ ထြက္ေပၚလာပါကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ တရားမွ်တ ေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ရင္တြင္းမီးေတာက္မ်ားကား မၿငိမ္းေသးဟုပင္ ဆုိရေပေတာ့မည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္