ကပ္ေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေနသည္မွာ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး အကူအညီမ်ားသာ ျဖစ္သည္

နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ဖ်က္ဆီးၿပီး၍ ၅ ရက္ၾကာသည့္တိုင္၊ ႏိုင္ငံ၏အႀကီးဆံုးၿမိဳ႔ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားသည္ နာလံမထူႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနရပါသည္။ သဘာ၀ေဘးဒဏ္သင့္ၿပီးေနာက္ ရွင္က်န္ရစ္ သူမ်ားထံ လိုအပ္သည့္ ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီမ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ မေရာက္ရွိႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ေသဆံုးရမႈ မ်ား ဆိုးရြားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္ဟုလည္း ႏိုင္ငံတကာအကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကပါသည္။

လူေပါင္း တသန္းအထိ အိုးအိမ္မဲ့ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး၊ ဤဒုကၡသည္မ်ားမွာ ေသာက္သံုးေရ၊ အစားအစာႏွင့္ ေဆး၀ါးေထာက္ပံ့မႈမ်ား မရွိဘဲ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းစြာ ရပ္တည္ေနၾကရပါသည္။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသမွာ ငွက္ဖ်ားေရာဂါႏွင့္ ကာလ၀မ္းေရာဂါ အျမဲ တေစ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိေသာေနရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း၊ ထိုေဒသမ်ားတြင္ ၎ကူးစက္ေရာဂါမ်ား အသစ္တဖန္ျပန္၍ အႀကီးအက်ယ္ ပ်ံ႔ပြားကူးစက္ခံရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္လည္း ရွိေနပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္၀င္ခြင့္ ဗီဇာလုပ္ထံုးအကန္႔အသတ္မ်ားေၾကာင့္ အေရးေပၚအကူအညီေပးေရးကိစၥမ်ားက ေႏွာင့္ေႏွးေန ရၿပီး၊ စစ္အစိုးရက အကူအညီေပးေရး ၀န္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္၊ ျပင္ပမွပုဂၢိဳလ္မ်ားကို သဘာ၀ကပ္ေဘးသင့္ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခြင့္ေပးရန္အတြက္ တြန္႔ဆုတ္ေလးဖင့္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ အကူအညီမ်ားစတင္ေရာက္ရွိလာေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး၊ ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အစီ အစဥ္ (WFP) ကလည္း ကပ္ေဘးသင့္ေနရာမ်ားသို႔ ပထမအႀကိမ္ ကူညီမႈမ်ား ေရာက္လာၿပီျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မုန္တိုင္းႏွင့္ ေရလႊမ္းမိုးထားမႈဒဏ္ေၾကာင့္ လမ္းမ်ားပ်က္စီးေနၾကၿပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အခက္အခဲရွိေနရပါ သည္။

မေတာ္တေလ်ာ္ကိစၥမ်ားကို ျမင္ေတြ႔ေနရပါေသးသည္။ ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ စစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဗီဇာတင္းက်ပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ သကၤာ မကင္းစိတ္မ်ားက မေျပာင္းမလဲ ကၽြင္းက်န္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

"က်ေနာ္တို႔က အစိုးရဆီက အျမင့္မားဆံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ရလိုပါတယ္" ဟု ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္း စာနာမႈ ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးရံုး (UN's Office for the coordination of humanitarian affairs) ၏ ဒါရိုက္တာ ရာရွစ္ ခါလီေကာ့ဖ္ (Rashid Khalikov) က သတင္းေထာက္မ်ားကို နယူးေယာက္ၿမိဳ႔တြင္ ေျပာခဲ့ပါသည္။ "က်ေနာ္တို႔က ျပည္၀င္ ခြင့္ေတာင္းတယ္။ အခုအခ်ိန္အထိ ဗီဇာေတြ မရေသးဘူး" ဟု သူက ဆိုသည္။

ဆက္သြယ္ေရးမ်ား ျပတ္ေတာက္ေနေသာေၾကာင့္လည္း ျပည္ပေရာက္ေနသူ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားလည္း မိသားစု၀င္မ်ားကို ဆက္သြယ္၍ မရႏိုင္ျဖစ္ေနၾကၿပီး အသက္ရွင္က်န္ရစ္ေနသူမ်ားကို ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကရန္လည္း ခက္ေနပါသည္။

ဤသို႔ ကပ္ေဘးဒုကၡၾကံဳေနရသည့္အေရး သက္သာေစရန္အတြက္ ထိေရာက္သည့္ အေရးေပၚကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား လိုအပ္ေန ေသာ္လည္း၊ စစ္အစိုးရက ျပည္သူမ်ားကို "ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးေရး" အတြက္သာ တိုက္တြန္းေျပာဆိုေနပါသည္။ အစိုးရက လ်စ္လ်ဴရႈထားေသာေၾကာင့္လည္း ျပည္သူမ်ားက ပိတ္ဆို႔ပ်က္စီးေနေသာ လမ္းမ်ားႏွင့္ အေ၀းေျပးလမ္းမမ်ားကို ရဟန္း သံဃာမ်ား အကူအညီျဖင့္ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ျပင္ဆင္ထူေထာင္ေနၾကရပါသည္။ ပုဂၢလိကေရတြင္း ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားက လည္း အိမ္နီးခ်င္းလူထုမ်ားအတြက္ အခမဲ့ေရကူညီေနၾကပါသည္။

စစ္တပ္သည္ စည္းစနစ္အက်ဆံုး၊ သစၥာအရွိဆံုး၊ ညီညြတ္မႈအရွိဆံုးႏွင့္ ႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ရန္ သံႏၷိဌာန္ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ တခုတည္းေသာ ယူနီေဖာင္း၀တ္ အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ဂုဏ္တင္၀ါႂကြား ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ယခု ႏိုင္ငံက အမွန္ တကယ္အလိုရွိေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အင္အား ၅ သိန္းခန္႔ရွိ ျမန္မာ့စစ္တပ္ ဘယ္မွာရွိေနၾကသနည္း။

စစ္အစိုးရက အမွန္တကယ္အာရံုထားေနသည္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းအတည္ျပဳႏိုင္ေရး အတြက္ ဆႏၵခံယူပြဲ ျဖစ္ေနၿပီး လာမည့္စေနေန႔တြင္ က်င္းပရန္ ရွိပါသည္။ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ဖ်က္ဆီးခံရ သည့္ ၿမိဳ႔နယ္ ၄၇ ၿမိဳ႔တြင္ မဲေပးရန္ေရႊ႔ဆိုင္းခဲ့ေသာ္လည္း ဆႏၵခံယူပြဲကို မျဖစ္မေန ဆက္က်င္းပရန္ ရွိေနသည္။

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းဒဏ္အေပၚ စစ္အစိုးရ၏ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေနပံုႏွင့္ မုန္တိုင္းဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဥပကၡာျပဳ ထားပံုမွာ ရွက္ဖြယ္လိလိ ျဖစ္သည္။ အတုအေယာင္ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဤအေျခအေနေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ အမွတ္တက္စရာ လည္း မရွိပါ။ ဆႏၵခံယူပြဲကို ေနာက္သို႔ ေရႊ႔ဆိုင္းထားသင့္သည္။ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီမ်ား အေဆာ တလွ်င္ ေရာက္ရွိေစေရးကိုသာ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်အစြမ္းျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ ကာလလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤျပည္ သူမ်ား၏ စား၀တ္ေနေရးႏွင့္ ခိုလႈံရာ ရရွိေရးကိစၥက တန္ဖိုးမဲ့ မဲစာရြက္မ်ားထက္ ပို၍ အေရးႀကီးေနပါေၾကာင္း။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္