ျမန္မာျပည္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္သာ ျပင္ဆင္ၾကပါစို႔

ယခင္က စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးအႀကီးအကဲ အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့ဖူးသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက သူ၏အာဏာ တည္ျမဲ ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံကို အေၾကာက္တရားျဖင့္ ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ထားႏိုင္ေရး အေပၚတြင္သာ အာရံုထားေနသည္ ။

သူက ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းဒဏ္ခံရသည့္ ျပည္သူမ်ားအေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ မရွိသလို၊ ၀မ္းနည္းေၾကာင္းမွတ္တမ္းလည္း ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရွိ၊ မုန္တိုင္းကပ္ေဘးသင့္ ေဒသမ်ားသို႔ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈျခင္းလည္း အလ်ဥ္း မရွိပါ။ လြန္ခဲ့သည့္ ၆-ရက္ နာဂစ္ ဆိုက္ကလုန္းမုန္တိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကက်ေသာ ေဒသမ်ားကို ျဖတ္သန္းတိုက္ခတ္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး လူျမင္ကြင္းမွ ေပ်ာက္ေနခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊႏွင့္ သူ၏မိသားစု၀င္မ်ား၊ ေခါင္းမာဂိုဏ္းသား ေနာက္လိုက္မ်ားက သူတို႔ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ေနျပည္ ေတာ္သို႔ ႀကိဳတင္ေျပာင္းေရႊ႔ထားႏိုင္ခဲ့သည့္အေပၚတြင္ပင္ ဂုဏ္ယူခ်ီးက်ဴးေနၾကေပလိမ့္ဦးမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းရွိ ၎ေနရာသို႔ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က လူထုကို ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း မရွိဘဲ ေျပာင္းေရႊ႔ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ႏွင့္ သဘာ၀ အရင္းျမစ္မ်ားေရာင္းရေငြမ်ားျဖင့္ သူက ေဒၚလာ သန္း ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ သံုးစြဲ၍ ေတာေတာင္ထဲတြင္ ၿမိဳ႔ေတာ္သစ္တည္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တြင္ဆက္ေနလွ်င္ သဘာ၀ကပ္ေဘးဒဏ္၊ လူထု မၿငိမ္ မသက္မႈမ်ား ၾကံဳရႏိုင္သည္၊ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ဤသို႔ ၿမိဳ႔သစ္တည္ရန္လည္း သူ၏အခါေပး ေဗဒင္ယၾတာဆရာမ်ားက ယခုလို တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္ဟု ေကာလာဟလမ်ားက ဆိုၾကသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ ဆိုင္ကလုန္းနာဂစ္ဒဏ္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ သူ၏ ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္မ်ားျဖစ္ေနၿပီ ဆိုသည့္ အခ်က္ကိုမူ ေက်ာ္လႊား လြတ္ေျမာက္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသေန ျပည္သူမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သည့္ မုန္တိုင္းသတိေပးမႈမ်ား ေလးေလးနက္နက္ ေဆာင္ရြက္ ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ယခုအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းကပ္ေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားသို႔ ကုလသမဂၢ၊ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အကူအညီမေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ပိတ္ပင္တားဆီးေနျခင္းျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္ ရာဇ၀တ္မႈႀကီးကို ထပ္မံက်ဴးလြန္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ဤလုပ္ရပ္ျဖင့္ သူက မည္သည့္လူစားမ်ဳိး ျဖစ္သည္ကို ကမၻာက သိရွိေအာင္ျပသခဲ့ၿပီး၊ စိတ္ေဖာက္ျပန္ အာဏာရူးေနသူ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိေစခဲ့သည္။ သူ႔လူထုမ်ားကို ဓားစာခံအျဖစ္ ေသနတ္ေထာက္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူတဦးျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံကို ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ လံုး၀မသင့္ေတာ္ေတာ့သူ တဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ဤဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းက ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေနၾကသည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ေန ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၏ စစ္အစိုးရ၏ မ်က္ႏွာဖံုးကိုလည္း ဆြဲခြါခ်လိုက္သည္။ ဤသို႔ ႏိုင္ငံအေပၚ မုန္တိုင္းက်ေရာက္ ဖ်က္ဆီးေစ ခဲ့မႈအတြက္ သူတို႔တြင္ လံုး၀တာ၀န္ရွိၿပီး၊ ဤကိစၥအတြက္ တရားသျဖင့္ စီရင္ခံၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

ဤစစ္အစိုးရ ၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားၿပီးေနာက္ မည္သို႔ ျဖစ္ေပၚလာမည္နည္းဟူသည့္ မိုးၿပိဳမည္ကို ေတြးေၾကာက္ေနသည့္ ေမးခြန္းမ်ားျဖင့္လည္း စိုးရိမ္ ေၾကာက္လန္႔ေနဖြယ္ မရွိေတာ့ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ၿပိဳကြဲလိမ့္မည္၊ မည္သူက ဦးေဆာင္ပါမည္ နည္းဟူ၍လည္း ပူပန္ေနရန္ မလိုေတာ့ပါ။

ဤေမးခြန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံရပ္ျခား ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ စစ္အစိုးရ အလိုက်လိုက္ေျပာေနသူမ်ား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ အလိုက် ေဘာင္းေတာ္ညိတ္ စိတ္ေတာ္သိ လုပ္ေနသူ အခြင့္အေရးသမားမ်ား၊ စစ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဘယ္အခါမွ မပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသူ ငို႔ဘသမားမ်ား ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္ၾကရန္ ထားလိုက္သည္က ပိုေကာင္းပါသည္။

ေသခ်ာသည့္အခ်က္မွာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္၊ အၾကင္နာတရားလံုး၀မရွိဘဲ ျပည္သူကို ဂရုမစိုက္ လ်စ္လ်ဴရႈထားသည့္ စစ္အစိုးရမ်ဳိး ကို မလိုလားၾကေတာ့ပါ။ လူထုမ်ား၏ ေဒါသေရခ်ိန္ကို တြက္ဆရန္ အကဲျဖတ္ေလ့လာ ေရးအသင္းမ်ား၊ အၾကံေပးမ်ား ေစလႊတ္ေနရန္ မလိုေတာ့ပါ။ ျမန္မာျပည္သူတို႔က အလြန္အက်ဴး စိတ္ပ်က္ေနၾကၿပီး၊ စစ္အစိုးရကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ျဖဳတ္ခ်ဖယ္ရွားလိုေနၾကပါသည္။

မိမိတို႔ အဓိကထားေျပာေနသည္မွာ လက္နက္ကိုင္ တပ္သားမ်ားအပါအ၀င္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာျပည္သူလူထု ၅၄ သန္းကို ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည့္ တဒါဇင္မွ်ေသာ ေခါင္းမာဂိုဏ္းသားမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ လက္ေ၀ခံမ်ား ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဤအုပ္စုကို သာ ျမင္ကြင္းမွ ဖယ္ရွားလိုက္ပါက ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ ဒုကၡအေပါင္းမွ အမ်ားႀကီး သက္သာသြားလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ သာမန္စစ္သားမ်ားႏွင့္ အရာရွိမ်ားလည္း လြတ္လပ္ ေပါ့ပါးသြားၾကပါလိမ့္မည္။

စိုးရိမ္ပူပန္ေနဖြယ္ မရွိပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ စစ္အစိုးရရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားေနရာတြင္ အစားထိုးႏိုင္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ သူ မ်ားစြာ ရွိေနပါသည္။ ထိုသူမ်ားမွာ လူမသိ သူမသိ ျဖစ္ခ်င္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုသူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံ ေရး၊ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းကာလမ်ားၾကားထဲမွ ေမြးဖြားေပးလိုက္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဤႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားသည္ အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္၊ ေထာင္အတြင္းႏွင့္ ျပည္ပတြင္ ရွိေနၾကၿပီး၊ လက္ရွိ မုန္တိုင္း ကပ္ေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားကို ကူညီေနၾကသူမ်ားထဲတြင္လည္း ရွိေနၾကပါသည္။

အမည္အခ်ဳိ႔ ခ်ေရးၾကည့္ၾကပါစို႔။ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိေနၾကသည့္ ေခါင္းေဆာင္အလာအလာရွိေနသူ အခ်ဳိ႔ကို ေဖာ္ျပရလွ်င္...

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ကိုကိုႀကီး၊ ကိုဂ်င္မီ၊ ကိုေဌးႂကြယ္၊ ကိုမင္းေဇယ်၊ ကိုျပံဳးခ်ဳိ၊ အလုပ္သမား အေရး လႈပ္ရွားေနသူ မစုစုေႏြး၊ ရွမ္း အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ခြန္ထြန္းဦး၊ ရခိုင္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးသာေအာင္... စသျဖင့္ ရွိေနၾကပါသည္။

အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ဇိုမီးအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးက်င့္ရွင္းထန္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (UNLD) မွ ဦးေထာင္ခိုထန္း၊ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး (KNU) ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ေခါင္းေဆာင္ မ်ားလည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။

ထိုမွ်မက အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) မွ ေရြးခ်ယ္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ အစိုးရ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္လည္း ျမန္မာျပည္သစ္ ျပန္လည္ေမြးဖြားေပၚထြန္းေရးအတြက္ တတပ္တအား ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္း ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ျပည္ပေရာက္ေနသူမ်ားအနက္ ရွမ္း အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားသူ နန္းခ်မ္ေထာင္း၊ "ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မာသာ ထရီဇာ" ဟု ေလးစားစြာ တင္စားေခၚဆိုေနၾကသည့္ ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္၊ ထင္ရွားသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာေသာင္းထြန္း၊ ကိုေအာင္ဒင္၊ ေဒါက္တာေဇာ္ဦး၊ ဦးသန္႔ျမင့္ဦး၊ ဦးဟန္ေညာင္ေ၀၊ ကိုေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ကို၀င္း မင္းတို႔သည္လည္း ျပည္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ အဆင္သင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ဤစာရင္းမ်ား ဆက္ရလွ်င္ နည္းပညာပံ့ပိုးေပးမည့္ ပညာရွင္မ်ားအပိုင္းတြင္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ သံအမတ္ေဟာင္းမ်ား၊ ယခင္ တပ္မေတာ္တာ၀န္ယူဖူးၾကၿပီး လက္ရွိစစ္အုပ္စုႏွင့္ ခပ္ကင္းကင္း ေနေနၾကသည့္ စစ္တပ္ အရာရွိေဟာင္းမ်ား ရွိေန ၾကၿပီး ထိုသူမ်ားကလည္း ျမန္မာျပည္သစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ကူညီလိုၾကပါသည္။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ထဲ၌ပင္ ယခင္ အဆင့္ျမင့္တာ၀န္ယူဖူးၾကသူမ်ား၊ စစ္အရာရွိေဟာင္းမ်ား ပါ၀င္ေနၿပီး ထိုသူမ်ားက အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚေစရန္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနၾကပါသည္။ (NLD) ပါတီ၏ ဒု-ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးတင္ဦးသည္ ယခုအခါ အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရၿပီး၊ အျခား အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အတူ ပါတီကို ဦးေဆာင္ ေနၾကပါသည္။ ထိုမွ်မက မ်ားစြာ ရွိေနပါေသးသည္။

ေသခ်ာသည့္အခ်က္မွာ ထုိသူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ၾကရာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ အသက္ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရံုမွ်မက ဒီမိုကေရစီ၊ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈမ်ားကို လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ ေဆာင္က်ဥ္းေပးႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။

ထိုမွ်မက အကယ္၍ အေရအတြက္ ၂, ၀၀၀ မွ်ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိုသာ ယေန႔ ျပန္လႊတ္ေပး ခဲ့ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္ႏိုင္သူ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မည္သို႔ရွိမည္နည္း။

သူက ေနာက္ဆံုးျပဳခဲ့သည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာအတြက္၊ ရာထူးအတြက္ မမက္ေမာေၾကာင္း ရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ကုလသမဂၢ အထူးသံ အီဗရာဟင္ ဂမ္ဘာရီက တိတ္တဆိတ္ ခိုးထုတ္ယူေဆာင္လာရသည့္ သူမ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခ်က္တြင္ " ဒီမိုကေရစီ လူမႈလူ႔ေဘာင္အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑ကို လံုး၀အသိအမွတ္ ျပဳပါသည္။ မိမိပါတီ၀င္မ်ား၏ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ အနစ္နာခံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုလည္း ေလးစားခ်ီးက်ဴးပါသည္။ ပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး တဦးအေနျဖင့္ မိမိကို ပါတီ၏ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ လိုလားခ်က္မ်ားက လမ္းညႊန္ေနပါသည္။ သို႔ရာတြင္လည္း ယခုအခ်ိန္သည္ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားအတြင္း ညီညြတ္ေရးႏွင့္ ေသြးစည္းညီ ညြတ္ေရး လိုအပ္ေနသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ရာ မိမိအေနျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ေသာ အက်ယ္အျပန္႔ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကိုလည္း အျမဲတေစ ေလးနက္စြာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ မွာ မိမိတာ၀န္ ျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဆႏၵကို ထည့္သြင္း၍ ေလးနက္စြာ စဥ္းစားရန္ ျဖစ္ပါသည္" ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊကို မႏိႈင္းအပ္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္ဆုရွင္အေနျဖင့္ အာဏာကို ေမွ်ာ္မွန္း ထားျခင္းလည္း မရွိပါ။

သို႔ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အခန္းက႑က ထိုထက္ပို၍ ႀကီးျမင့္ပါသည္။ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ ငန္းမ်ားတြင္ အဓိက အခန္းက႑က ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံကို ေျပာင္းလဲလိုသည့္ စစ္တပ္အတြင္းရွိ သေဘာ ထားေပ်ာ့ေျပာင္းသူ စစ္အရာရွိမ်ား၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ေတာင္းဆိုေနသူ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကား ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေပးႏိုင္ပါသည္။

တိုင္းမ္ (Time Magazine) မဂၢဇင္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကမၻာေပၚတြင္ ၾသဇာအႀကီးဆံုး လူ (၁၀၀) စာရင္းတြင္ မၾကာေသးမီက ထည့္သြင္း ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး၊ ယခုတိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ ေရးကိစၥမ်ားတြင္ လမ္းျပအလင္းတန္းသဖြယ္ ျဖစ္ေနပါေသးသည္။

မၾကာေသးမီက အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ေမလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ဟု လ်ာထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ဆႏၵခံယူပြဲကို ေရႊ႔ဆိုင္း၍၊ ျမန္မာစစ္အစိုးရက ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ဆိုက္ကလုန္းမုန္တိုင္း ကပ္ေဘးဆိုးႀကီး သင့္ခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရး၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ကိစၥမ်ားကို အပူတျပင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ပါ သည္။

ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္ကလည္း ျမန္မာျပည္သူမ်ား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး၊ စစ္အစိုးရက ဆႏၵခံယူပြဲ ေရွ႔ဆက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟူသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ မွတ္ခ်က္ခ် ခဲ့ပါေသးသည္။ စစ္အစိုးရ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရသည့္ ေနရာအခ်ဳိ႔တြင္ ဆႏၵခံယူပြဲကို ေရႊ႔ဆိုင္းျခင္းမွအပ က်န္ေနရာမ်ားတြင္ ဆက္လုပ္ခဲ့ပါသည္။

" ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကံဳေတြ႔ခံစားေနရသည့္ ကပ္ေဘးဒုကၡ အတိုင္းအဆကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္၊ မည္သို႔ဆိုေစ၊ ကုလ သမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ယံုၾကည္သည္မွာ ရရွိႏိုင္သမွ်ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ စြမ္းအားမ်ားကို အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္ကူညီေရးကိစၥမ်ားတြင္သာ စုစည္းအာရံုထားေဆာင္ရြက္သည္ကသာ ပို၍ လက္ေတြ႔က် အဓိပၸါယ္ရွိေပ လိမ့္မည္" ဟု ကုလသမဂၢ အႀကီးအကဲက ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ (Human Rights Watch) က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္လည္း ျမန္မာ စစ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒဆိုင္ရာ ဆႏၵခံယူပြဲကို ေရႊ႔ဆိုင္းထားသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အကူအညီေပးေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား ကို ပိတ္ဆို႔ေနမႈမ်ား ရပ္တန္႔သင့္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားသို႔ ကန္႔သတ္ထားခ်က္မ်ားကို ဖယ္ရွား ရုပ္သိမ္းေပးသင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ သို႔မွသာ ၎တို႔က အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားအတြက္ ခ်က္ခ်င္း တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ၏ စစ္အစိုးရက နားမ၀င္ခဲ့ပါ။ ဤသို႔ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္မ်ားကို နားမေထာင္ႏိုင္ၾကပါ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ အပါအ၀င္၊ ဆိုင္ကလုန္း မုန္တိုင္းကပ္ေဘး အျပင္းအထန္သင့္ခဲ့ရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႔နယ္ (၄၇) ခုတြင္ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ မဲေပးရန္ ေရႊ႔ဆိုင္းခဲ့ျခင္းသာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ဤသို႔ ကပ္ေဘးဒုကၡမ်ား ခံစားေနရစဥ္မွာပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊႏွင့္ ၎၏ ေခါင္းမာဂိုဏ္းသား ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၊ ၀န္ႀကီးမ်ားက သူတို႔အလိုက် ေရးဆြဲထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံု ဥပေဒကို အတည္ျပဳေရး လိုလားေနၾကပါေသးသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊက အာဏာကို ဆက္လက္တြယ္ဖက္ေနၿပီး၊ ၎ျပည္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျငင္းပယ္ေနသမွ်၊ လူအမ်ားႏွင့္ တူတူတန္တန္ျဖစ္သည့္ ရည္မြန္မႈ ျပသရန္ ေတာင္းဆိုေနသည့္ ယဥ္ေက်းမႈရွိေသာ လူ႔ကမၻာ အသိုင္းအ၀ိုင္း ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈေနသမွ်၊ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၊ ကမၻာ့ မိသားစု၀င္မ်ား၊ အစိုးရမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ျမန္မာျပည္သားမ်ား၏ အသက္မ်ား၊ ဘ၀မ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္တခုလံုးကို ကယ္တင္ႏိုင္ရန္ အျခားျဖစ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းၾကရေတာ့မည့္ အေရးအႀကီးဆံုး အခ်ိန္သို႔ ဆိုက္ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း..။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္