NLD အတြက္ လမ္းဆုံးၿပီလား

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ အတြင္း က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ မွတ္ပံုတင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရွိေစရန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည့္ ပါတီမ်ားအတြင္း ပါ၀င္ရပ္တည္ခြင့္ မရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ ထားေသာ တရားမွ်တမႈ မရွိေသာ စစ္အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို တံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ NLD က ပါတီမွတ္ပံု မတင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်မီ ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အထိ NLD ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕က ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ စဥ္းစားခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လက္ရွိအေနအထားတြင္ သူ႔အေနျဖင့္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို သေဘာမတူ ႏိုင္ေၾကာင္း ၂၉ ရက္ေန႔ မတိုင္မီက သူ၏ ေ႐ွ႕ေန ဦးဉာဏ္၀င္းမွတဆင့္ ေျပာခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထိုကဲ့သို႔ ေျပာဆိုလိုက္သည့္ ေနာက္ပိုင္း ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြင္း သေဘာထား သိသာစြာေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

NLD ၏ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ တံု႔ျပန္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ွိခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ႐ွိ တက္ႂကြလႈပ္႐ွားသူမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာ လူထုအၾကား NLD ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အားေပးမႈမ်ားရွိသကဲ့သို႔ စိတ္ပ်က္မႈ မ်ားလည္းရွိသည္။

NLD အေနႏွင့္ မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ ပါတီကို အထိနာေစေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ NLD အထိနာခဲ့သည္မွာ ယခုမွ မဟုတ္ပါ။ စစ္အစိုးရက NLD အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို လည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့သည္မွာ အမ်ားအသိပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ NLD အေနႏွင့္ ပါတီဖ်က္သိမ္းရမည့္ အေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ ရသည္မွာ ယခုအႀကိမ္သည္ ပထမဆံုး အႀကိမ္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒအသစ္အရ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မွတ္ပံုမတင္သည့္ မည့္သည့္ပါတီမဆို ဖ်က္သိမ္းခံရမည္ျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုေက်ာ္ ၾကာခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္းအရ အနာဂတ္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးတြင္ NLD မပါဘဲ စိတ္ကူးၾကည့္၍ မျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ယခင္ကလည္း NLD အေနႏွင့္ ပါတီ မူ၀ါဒထက္ မည္သည့္အရာကိုမွ ေ႐ွ႕တန္း မတင္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားရွိခဲ့ သည္။

“အခုလို အက်င့္ပ်က္ ျခစားျပီး တရားမွ်တမႈမ႐ွိတဲ့ ဥပေဒစနစ္ေအာက္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေထာင္က်ေနတဲ့ ပါတီ ၀င္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ ပါတီကေန ထုတ္မပစ္ႏိုင္ပါဘူး၊ သူတို႔မပါဘဲနဲ႔ ပါတီဟာ ဘာမွ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး"ဟု NLD ပါတီကို တည္ေထာင္ခဲ့သူ တဦးျဖစ္သည့္ ဦး၀င္းတင္က မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ထုတ္ ၀ါ႐ွင္တန္ပို႔စ္ သတင္းစာတြင္ ေရးသားထား သည္။

အဆိုပါ ရပ္တည္ခ်က္သည္ ေလးစားေလာက္ဖြယ္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပါတီ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ ၁၁၃ ေယာက္၏ တညီ တညြတ္တည္း မဲခြဲဆံုးျဖတ္ခ်က္က တရား၀င္ဖြဲ႔စည္း ရပ္တည္လာခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစု တခုကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ေတာ့ မည္မွာလည္း ၀မ္းနည္းစရာ ျဖစ္သည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ေနရာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အႏိုင္ရခဲ့ေသာ NLD မပါဘဲႏွင့္ မဲေပးရမည့္ ျပည္သူလူထုမွာ စစ္အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ အနည္းငယ္သာ ႐ွိေတာ့မည္။

NLD အေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့လွ်င္ေရာ ဘာျဖစ္လာမည္နည္း။ စစ္အစိုးရ၏ သိသိသိသာသာ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားၾကား က ပင္ NLD အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ရန္ အခြင့္အခါေကာင္း ရလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆို ေသာ္ တႏိုင္ငံလံုး႐ွိ မဲဆႏၵ႐ွင္မ်ားက NLDအား ယခင္ကကဲ့သို႔ပင္ ႐ွင္သန္ေနသည္ကို ယခုထိတိုင္ ျမင္ေတြ႔ခ်င္ၾကသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ NLD က ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ေရး ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ကုိ ႏိုင္ငံေရးတြင္ မပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ ၀မ္းသာစရာျဖစ္ေပမည္။

လတ္တေလာ သိခ်င္ၾကသည္မွာ NLD အေနႏွင့္ ေနာက္တဆင့္ ဘာဆက္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ႐ွိသနည္း။ ေျမေအာက္ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သြားမည္လား၊ ပါတီ ဖ်က္သိမ္းမခံရေစရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္လား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနာက္ထပ္ လႈပ္ရွားမႈက ဘာျဖစ္မည္လဲ ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

စစ္အစိုးရကို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ရင္း ၂၂ ႏွစ္ၾကာ ရပ္တည္ ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့ေသာ မဟာဗ်ဴဟာကို ယခု NLD က စြန္႔လႊတ္လိုက္ေပျပီ။ NLD အေနျဖင့္ မည္သို႔ ေရွ႕ဆက္မည္ကို ၾကည့္ရေပေတာ့မည္။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ စစ္အစိုးရ အတြက္မူ အကြက္ခ်ထားသည့္အတိုင္း အရာရာ အလုပ္ျဖစ္သြားေလၿပီ။ NLD ကို ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ပံုရိပ္ထဲမွ ဆြဲထုတ္ပစ္ရန္ သာ က်န္ေတာ့သည္။ 

ေနာက္ဆံုး ေမးစရာရွိသည္က NLD ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို တရားဝင္ ျဖစ္လာေစေရးဆိုသည့္ စစ္အစိုးရ၏ ျပင္းျပေသာ ရည္မွန္းခ်က္ကို ၿပိဳလဲသြားေစမည္လားဟူသည့္ ေမးခြန္းပင္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအေနႏွင့္ စစ္အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲကို လက္ခံလိုက္လွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ မ၀င္ေရး ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေသာ NLD ပါတီ၏ အခန္းက႑သည္လည္း အဆံုးသတ္ေကာင္း သတ္သြားလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ NLD ၏ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ေရး ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာ ကိစၥတခု ျဖစ္လာပါက ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ NLD ၏ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ပြဲတရပ္အျဖစ္ သက္ေသျပႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

End of the Road? အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆုိေဖာ္ျပပါသည္။
 
Facebook Video Blog
ကာတြန္း
ကာတြန္း
စစ္သည္ေတာ္ စာမ်က္ႏွာ
Ads-for-Cmnat224tg
  • အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္
  • သူ႔အေတြး သူ႔အျမင္

ဒီမိုကရက္တစ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ၾကပါစို႔

ျမန္မာျပည္ စာနယ္ဇင္းေလာက အတြက္ အံ့အားသင့္စရာေကာင္းေသာ၊ သို႔ေသာ္ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ သတင္းတပုဒ္ကို ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၾကားလိုက္ရသည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္

အျပည့္အစံုသို႔

ဆႏၵမေစာၾကပါႏွင့္

ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းႀကီးအား သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဆိုင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ တမ်ိဳးသားလုံး၏ ညီညြတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရသည္ဟု ေျပာရပါမည္။

အျပည့္အစံုသို႔

Donate to Irrawaddy

ေငြလဲႏႈန္း

ေအာက္တိုဘာ ၀၆၊ ၂၀၁၁
us ေဒၚလာ = ၈၃၀ က်ပ္
th ဘတ္ = ၂၅.၆ က်ပ္